Næringslivets NOx-fond

Elektrifisering av Maersk XLE-4 riggen på Valhallfeltet

Del

BP Norge skal leie riggen Maersk XLE-4 fra 2017 for å utføre brønnplugging på Valhall. Næringslivets NOx-fond har gitt tilsagn om støtte på 42 millioner kroner for å koble seg opp til eksisterende strømforsyning på feltet.

Maersk XLE-4 riggen under bygging i Sør Korea
Maersk XLE-4 riggen under bygging i Sør Korea

Store utslippsreduksjoner

Dette tiltaket vil medføre betydelige reduksjoner i utslipp av NOx og CO2.

–Årlige utslippsreduksjoner er beregnet til 168 tonn NOx og 15 200 tonn CO2 ved bruk av strøm fra land sammenlignet med dieselgeneratorer med et årlig forbruk på 4170 tonn, sier Kjell Arne Grini fra BP som er prosjektleder. 

Støtte fra Næringslivets NOx-fond

Næringslivets NOx-fondet har gitt tilsagn omstøtte på ca. 42 millioner kroner for at nybygget Maersk XLE-4 kan koble seg opp med elektrisk kraft. Totalkostnadene for prosjektet er 62 millioner kroner.

–Fondet er positiv til å støtte flere slike tiltak fremover når rigger skal operere på felt som elektrifiseres, sier daglig leder Tommy Johnsen i Næringslivets NOx-fond.  Petroleumssektoren er den sektoren som slipper ut mest NOx og er viktigste inntektskilde til NOx-fondet. Generelt ønsker vi flere tiltak i denne næringen, fortsetter Johnsen.

5-års kontrakt med Maersk Drilling

BP Norge har inngått en 5-års kontrakt med Maersk Drilling om å leie boreriggen Maersk XLE-4, som nå er under bygging i Sør Korea. Maersk Drilling har forpliktet seg til å tilrettelegge for at riggen kan opereres med elektrisk kraft. Valhallfeltet har strømforsyning fra land og har ledig kapasitet til å forsyne riggen med strøm. Maersk XLE-4 riggen skal erstatte riggen Maersk Reacher som har plugget 13 brønner fra 2014 til den forlot feltet den 23. juli 2016. Totalt skal 31 brønner plugges permanent. XLE-4 riggen er planlagt å starte brønnpluggingen tidlig sommeren 2017 og er spesielt tilpasset Valhalls pluggeoperasjoner.

–Den kan nå alle brønnene på Valhall DP og vil bli brukt til å avslutte pluggearbeidet på Valhall. Tiltaket omfatter tilpasninger både på rigg og plattform samt en overføringskabel, for å gjøre det mulig for XLE-4 å legge til østsiden av DP-plattformen, sier Grini.

Brønnplugging

Plugging av gamle oljebrønner gjøres i hovedsak som en del av forberedelse til avslutning og fjerning av plattformer. Samtidig er det et viktig risikoreduserende tiltak for å unngå fremtidig potensiell hydrokarbonlekkasje rundt plattformene.Plugging av oljebrønner tar i gjennomsnitt ca. 70 dager per brønn.

–Brønnene på Valhall er komplekse å plugge som følge av innsynkning som har bidratt til at enkelte forings- og produksjonsrør som skal fjernes har kollapset. Kompleksiteten medfører at brønnkontroll har høyeste prioritet. Operasjonelt betyr det soneisolering av de ulike lagene mellom reservoaret og havbunnen, og kontroll med barrierer i ringrommet mellom de ulike forings- og produksjonsrør, sier Grini. 

Nøkkelord

Kontakter

Tommy Johnsen
Daglig Leder, Næringslivets NOx-fond
tommy.johnsen@nox-fondet.no
https://www.nho.no/nox
Adresse: Postboks 5250 Majorstuen, NO-0303 Oslo, Norway
Telefon kontor: 23 08 82 86
Telefon mobil: 99 27 80 07

Bilder

Maersk XLE-4 riggen under bygging i Sør Korea
Maersk XLE-4 riggen under bygging i Sør Korea
Last ned bilde

Om Næringslivets NOx-fond

Næringslivets NOx-fond
Næringslivets NOx-fond
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

23 08 80 00https://www.nho.no/nox

Om Næringslivets NOx-fond

Reduserte NOx-utslipp er hovedmålet med Miljøavtalen om NOx og Næringslivets NOx-fond. Fondet er et spleiselag der bedriftene som er med kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Betaling til fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede bedriftene. NOx-fondet er stiftet av 15 samarbeidende næringsorganisasjoner. 

Følg saker fra Næringslivets NOx-fond

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Næringslivets NOx-fond på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Næringslivets NOx-fond

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom