Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ekstremværet Ylva kan føre med seg strømbrudd

Del

Meteorologisk institutt har onsdag 22. november gått ut med ekstremværvarsel for Nordland og Troms. Ekstremvær med så sterke vinder som er meldt, fører ofte med seg strømbrudd.

Folk i de berørte områdene må derfor belage seg på at strømmen kan bli borte i kortere eller lengre perioder.

NVE, fylkesmannen i de berørte fylkene, politiet, kommunene og hovedredningssentralen, følger værsituasjonen nøye. I tillegg har NVE tett dialog med nettselskapene via kraftforsyningens beredskapsorganisasjon, KBO.

Strømselskapene er godt forberedt og har beredskap klar. Hvis strømmen allikevel skulle bli borte er det lurt å være forberedt. Les tips

Følg med på varselet  på yr sine sider.

Kontaktperson:

NVEs pressetelefon (ikke sms): 489 97 667

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom