Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge: resultat 1. kvartal 2016

Del

3. mai 2016 – Eksportkreditt Norge betalte ut lån for 3 milliarder kroner i første kvartal 2016, en halvering sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor. Volumet på lånesøknader er derimot svært høyt. Selskapet opplever også en markant dreining i hva slags prosjekter aktører i de offshorerelaterte næringene søker finansiering til.

 – At søknadsnivået øker markant tror vi er en direkte følge av at flere leverandører innen offshore, olje og gass søker om eksportfinansiering for å øke sin konkurransekraft i et svært utfordrende marked, sier Jarle Roth, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge. 

I første kvartal mottok Eksportkreditt Norge 72 lånesøknader (Q1 2015: 57) til et samlet søknadsvolum på 39,9 milliarder kroner (Q1 2015: 15,2 mrd).

For utstyr til olje og gass mottok selskapet 25 søknader i første kvartal, en tredobling fra i fjor (7), med et søknadsvolum på 26,9 milliarder kroner (2,4 mrd). Innen skip og skipsutstyr fikk Eksportkreditt Norge 17 søknader i kvartalet (25) med et søknadsvolum på 8,6 milliarder kroner (9,5).

– Et interessant utviklingstrekk er dreiningen i prosjektsøknadene fra offshorenæringene. Mens olje- og gassnæringen tradisjonelt har søkt om finansiering av borerigger og -skip, ser vi nå flere søknader tilknyttet utstyr til undervannsoperasjoner og -feltutbygginger. Og mens offshorefartøy tidligere har dominert dem maritime delen av søknadsporteføljen, ser vi nå en liten boom innen cruiseskip og ferger. Cruise opplever for tiden en byggeboom, noe norske redere og verftsøker å ta del i, sier Roth.

Roth legger til at en rekke offshorerederier og verft fremdeles har finansielle utfordringer. Eksportkreditt Norge jobber derfor sammen med låntakere og garantister for å identifisere løsninger som er bærekraftige på lang sikt.

Både antall søknader og søknadsvolumet innen miljøteknologi og fastlandsindustrien holder seg på et stabilt høyt nivå. Antall søknader (30) økte med 20 prosent sammenliknet med første kvartal i fjor (25), mens søknadsvolumet økte med 33 prosent fra 3,3 milliarder i første kvartal 2015 til 4,3 milliarder i 2016.

– Av alle søknadene innen industri og miljøteknologi var 57 prosent fra små og mellomstore bedrifter, som kan dra nytte av forenklet lånedokumentasjon. Vi har gode erfaringer med løsningen for SMB-bedrifter. Vi har også nettopp hevet beløpsgrensen fra 30 til 50 millioner kroner for et av produktene i den forenklede løsningen, noe jeg er sikker på at vil ha positiv effekt, sier Roth.

Med denne finansieringsløsningen tar GIEK opptil 90 prosent av kredittrisikoen, mens de resterende 10 prosent av risikoen dekkes av eksportbedriften som selger varen eller tjenesten, eller av en bank.

74 prosent av Eksportkreditt Norges utlånsportefølje var per 31. mars garantert av GIEK, mens resterende var garantert av norske banker (14 prosent) og utenlandske banker (12 prosent).

Eksportkreditt Norges utlånssaldo var på 74,6 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, opp fra 67,6 milliarder i første kvartal i fjor.

Nøkkelord

Kontakter

Ellen B. Svaheim
Kommunikasjonssjef
ebs@eksportkreditt.no
(+47) 482 24 093

Jarle Roth
CEO
jar@eksportkreditt.no
(+47) 91 79 29 85

Dokumenter

Lenker

Om Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge
Eksportkreditt Norge
Hieronymus Heyerdahls gate 1
0160 Oslo

22 31 35 00http://www.eksportkreditt.no

Følg saker fra Eksportkreditt Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksportkreditt Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge 1. kvartal 2017: Verftsindustrien snur seg rundt22.5.2017 08:00Pressemelding

22. mai 2017 - Eksportkreditt Norge opplevde en historisk utbetaling i 1. kvartal da selskapet for første gang finansierte et fiskefartøy bygget ved et norsk verft for en utenlandsk reder. – Dette er et godt eksempel på at verftsindustrien har, på relativt kort tid, vist en evne til å rette seg inn mot nye kundesegmenter og skipstyper, sier Otto Søberg, adm. direktør i Eksportkreditt Norge.