Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge 3. kvartal 2017: Omstilling i praksis

Del

23. november 2017 – Eksportkreditt Norges tredje kvartal preges av lavere utbetalingsnivå, hovedsakelig på grunn av lavere aktivitet i offshorenæringene. Samtidig lykkes selskapet med å realisere eksportavtaler i nye markedssegmenter.

Eksportkreditt Norge utbetalte nye lån for 97,6 millioner kroner (Q3 2016: 2,2 mrd) i årets tredje kvartal. Utlånssaldo var 69,2 milliarder kroner (72,8 mrd) ved utgangen av kvartalet.

SMB-segmentet har vært et målrettet satsningsområde for Eksportkreditt Norge de seneste årene. I tredje kvartal har selskapet bidratt med eksportfinansiering til blant annet innovative produkter til hjelp for barn med nedsatt funksjonsevne, strømforsyningsløsninger for mobiltelefoni og en produksjonslinje for nødhjelpsmat.

– Utbetalingsvolumet i kvartalet er lavt i et historisk perspektiv, men reflekterer hvordan offshoremarkedet har utviklet seg de siste 12-18 måneder. Det er derfor gledelig at vi evner å identifisere nye eksportsegmenter og bistå disse bedriftene ut i verden. Stadig flere bedrifter bruker forenklet lånesøknad for mindre lånetransaksjoner, som har bidratt til å gjøre eksportfinansiering mer tilgjengelig for både store og små bedrifter, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Nye utlån på vei

Eksportkreditt Norge mottok i tredje kvartal 45 søknader (48) om finansiering til et samlet søknadsvolum på 22,3 milliarder kroner (24,4 mrd.). Av antall søknader var 49 prosent (56) knyttet til prosjekter innen olje, gass og maritime næringer, mens 51 prosent (44) var til finansiering av prosjekter innen industri og miljøteknologi.

Så langt i 2017 er det signert flere store låneavtaler med forventet utbetaling de kommende årene. Hovedregelen er at Eksportkreditt Norge utbetaler lån samtidig med, eller like etter, leveringen av varen eller tjenesten til kjøper.

– Vi har signert nye avtaler for 7,5 milliarder kroner hittil i år, men det vises ikke i tallene våre ennå. Disse avtalene er jevnt fordelt på havbaserte næringer og landbasert industri. Det er positive bevegelser i offshorenæringene også, sier Otto Søberg.

Fortsatt maritim omstilling

Innen offshorenæringene fortsetter omstillingstrenden fra foregående kvartaler. Olje og gass preges av utsettelser av nye prosjekter, men det er økende interesse for å investere i eksisterende produksjon. Situasjonen innen offshore shipping er fortsatt svært krevende, mens verft og utstyrleverandører kan glede seg over et fortsatt høyt aktivitetsnivå innen ferger, cruiseskip, fiskebåter og brønnbåter.

Eksportkreditt Norge har også mottatt en rekke søknader fra redere som installerer eksosrenseanlegg, såkalte «scrubbers» og renseanlegg for ballastvann på flåten sin, for å imøtekomme nye utslippskrav. Selskapet har skreddersydd en finansieringsløsning for denne type oppgradering av skip og anlegg.

– Det er imponerende å se omstillingsviljen og -evnen til både verftsindustri og utstyrsleverandører i den maritime klyngen vår. Søknadstallene viser en fortsatt positiv utvikling, og innen cruise-ekspedisjonsskip har vi faktisk doblet vår ordrereserve i løpet av året. Disse lånene vil bli utbetalt i løpet av de neste 2-3 årene, sier Søberg.

Nye omstillingsverktøy

Regjeringen har det siste halvåret fremmet forslag om en rekke nye verktøy for å øke handlingsrommet til Eksportkreditt Norge, til nytte for eksisterende og potensielle norske eksportbedrifter:

  • Eksportkreditt Norge gis adgang til å bruke garantister med lavere langsiktig kredittrating, som en midlertidig treårig ordning og innenfor en begrenset beløpsramme. Minimumskravet til rating innenfor ordningen blir justert ned fra BBB til BB. Endringen, som vil tre i kraft etter justering i instruks til Eksportkreditt Norge om forvaltning av eksportkredittordningen, vil gjøre det mulig for Eksportkreditt Norge å samarbeide med flere banker som lånegarantister i fremvoksende økonomier og utviklingsland. 
  • I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 foreslås en ny låne- og garantiordning for kjøp av skip bygget i Norge for norske redere og til bruk i norske farvann. Ordningen vil omfatte finansiering av for eksempel fiskebåter, ferjer, brønnbåter og hurtigbåter. Dersom den nye skipsordningen vedtas av Stortinget, skal den etter planen være operativ i første halvår 2018. Skipsordningen foreslås som en midlertidig treårig ordning, med en garantiramme fra GIEK på 10 milliarder kroner. Lån fra Eksportkreditt Norge vil kunne gis på markedsvilkår.

– Disse initiativene kan gi norske eksportbedrifter flere strenger å spille på. Et annet eksempel er at vi tidligere i år ble gitt anledning til å finansiere offshore havmerder. Jeg opplever at det jobbes godt fra både Nærings- og fiskeridepartementet og regjeringen med rammebetingelsene for norsk industri og tilrettelegge for økt eksport, sier Otto Søberg. 

Per 30. september 2017 var 72,8 prosent av Eksportkreditt Norges utlånsportefølje garantert av Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK). Resterende 27,2 prosent av porteføljen var garantert av norske banker (13,8 prosent) og utenlandske banker (13,4 prosent).

Nøkkelord

Kontakter

Otto Søberg
CEO
oso@eksportkreditt.no
+47 905 57 993

Ellen B. Svaheim
Head of Communication
ebs@eksportkreditt.no
+47 482 24 093

Lenker

Om Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge
Eksportkreditt Norge
Hieronymus Heyerdahls gate 1
0160 Oslo

22 31 35 00http://www.eksportkreditt.no

Følg saker fra Eksportkreditt Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksportkreditt Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eksportkreditt Norge