Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge 2. kvartal 2018: økt søknadsmengde med nytt skipsfinansieringstilbud

Del

24. august 2018 – Årets andre kvartal gav fortsatt solid søknadsinngang til Eksportkreditt Norge fra både hav- og landbaserte næringer samt SMBer. Søknadstallene viser også at det nye skipsfinansieringstilbudet er blitt godt mottatt av redere og verft.

Den positive tendensen Eksportkreditt Norge så begynnelsen på i årets første kvartal – høyere søknadsnivå i antall og volum – fortsetter i andre kvartal. Totalt mottok Eksportkreditt Norges 75 lånesøknader (Q2 2017: 62) til et totalt søknadsvolum på 62,2 milliarder kroner (29,7 mrd.) i andre kvartal 2018.

– Søknadsvolumene vi ser er hjulpet av stabilt høy oljepris, det nye tilbudet for skipsfinansiering og økt systematisk markedsarbeid fra egen organisasjon. Et betydelig antall søknader fra små- og mellomstore bedrifter bekrefter sistnevnte, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Eksportkreditt Norge signerte nye låneavtaler for 1,4 milliarder kroner (3,4 mrd) og utbetalte nye lån for 1,8 milliarder kroner (546 mill.) i andre kvartal. Selskapets utlånssaldo økte til 68,1 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 65,9 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal.

Nytt skipfinansieringstilbud

Det nye tilbudet for skipsfinansiering, som muliggjør finansiering av norske kjøpere når fartøy bygges ved verft i Norge og for bruk i norske farvann, ble formelt sanksjonert av Kongen i Statsråd fredag 22. juni og var operativ fra 1. juli. Ved utgangen av juni hadde Eksportkreditt Norge mottatt 19 søknader til en verdi av mer enn 6 milliarder kroner tilknyttet tilbudet. Majoriteten av søknadene er til finansiering av brønn- og fiskebåter.

– Disse tallene indikerer at det nye skipsfinansieringstilbudet vil kunne sikre at flere skip bygges i Norge fremfor ved utenlandske verft, helt i tråd med intensjonen bak ordningen. Det er positivt for både oss og maritim sektor at vi har dette nye finansieringsverktøyet tilgjengelig i verktøykassa, sier Søberg.

Positiv utvikling innen SMB, fornybar og landbasert industri

Førti prosent av Eksportkreditt Norges søknader mottatt i andre kvartal kom fra små- og mellomstore bedrifter. Søknadene utgjorde 6,1 prosent av det totale søknadsvolumet i kvartalet. Søknadene kommer fra SMBer innen havbaserte næringer, fornybar sektor og landbasert industri.

– Identifisering og realisering av nye eksportbedrifter og –næringer starter i SMB-segmentet. At søknadene kommer fra både hav- og landbaserte næringer indikerer at arbeidet med å synliggjøre eksportfinansiering for en rekke typer små- og mellomstore virksomheter fungerer. Dette er et kontinuerlig stykke arbeid, og et markedsarbeid vi vil prioritere også fremover, sier Søberg.

Eksportfinansieringssøknader fra bedrifter innen industri og fornybar energi ligger fortsatt på et stabilt høyt nivå sett i et historisk perspektiv. Og stadig flere søknader realiseres i form av nye kontrakter.

– Selv om volumene fortsatt er forholdsvis små, har vi i løpet av det siste året tilnærmet doblet lånesaldoen innen industri og fornybar energi, fra 1,1 til 2,1 milliarder kroner. Dette er også viktige satsningsområder for oss, sier Søberg.

Kontakter

Ellen B. Svaheim, kommunikasjonssjef i Eksportkreditt Norge, +47 482 24 093, EBS@eksportkreditt.no

Dokumenter

Om Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge
Eksportkreditt Norge
Hieronymus Heyerdahls gate 1
0160 Oslo

22 31 35 00http://www.eksportkreditt.no

Følg saker fra Eksportkreditt Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksportkreditt Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eksportkreditt Norge