Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge 2. kvartal 2017: Bistår IKT-bedrifter ut i verden

Del

30. august 2017 – Eksportkreditt Norge har landet en ny finansieringsavtale innen IKT-sektoren i løpet av andre kvartal.

Eksportkreditt Norge utbetalte nye lån for 546 millioner kroner (Q2 2016: 2,4 mrd.) i årets andre kvartal. Utlånssaldo var 73,1 milliarder kroner (75,4 mrd.) ved utgangen av kvartalet.

I andre kvartal bidro Eksportkreditt Norge med finansiering til blant annet det britiske detaljhandelselskapet A.F. Blakemore & Son Limited, som har kjøpt en programvareløsning fra det norske IKT-selskapet Visma Retail Software. Så langt i 2017 har Eksportkreditt Norge bidratt til å finansiere fire prosjekter som direkte eller indirekte er relatert til IKT-bransjen, mot to i 2016. I tillegg til Visma Retail Software er Eltek, Element Logic og Kongsberg Norcontrol andre norske eksportbedrifter som har anvendt seg av eksportfinansiering i år.

Synliggjør tjenestene

– IKT er en sektor i vekst, og det er gledelig å kunne bistå Visma Retail Software med å lande en eksportavtale. Vi jobber mye med å synliggjøre tjenestene våre overfor norske IKT-bedrifter og ser tegn til at flere selskaper ønsker å eksportere. Summene er så langt ganske små, men mange bekker små vil over tid kunne bli en stor å, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Stabile søknadstall

Eksportkreditt Norge mottok andre kvartal 62 (77) søknader om finansiering til et samlet søknadsvolum på 29,7 milliarder kroner (121,8 mrd.). Søknadsvolumet i fjorårets andre kvartal var på et spesielt høyt nivå grunnet store prosjekter innen utstyr til utvinning av olje og gass. Disse prosjektene ble imidlertid vurdert til å ha lav sannsynlighet for gjennomføring på grunn av daværende markedssituasjon.

Av de 62 finansieringssøknadene Eksportkreditt Norge mottok i årets andre kvartal, var 61 prosent (53 prosent) tilknyttet prosjekter innen olje, gass og maritime næringer. Resterende 39 prosent (47 prosent) var knyttet til finansiering av prosjekter innen industri og miljøteknologi.

– Antall lånesøknader ligger på et stabilt nivå, men som følge av færre, store prosjekter innen offshore olje og gass forventer vi at utbetalingsvolumet og utlånssaldoen vil være noe lavere fremover sammenliknet med foregående år, sier Otto Søberg.

Omstilling i maritime næringer

Eksportkreditt Norge arbeider fremdeles med et stort antall avdragsutsettelser og restruktureringer av lån for aktører innen maritim sektor og olje og gass. Samtidig ser selskapet at den maritime klyngen og verftsnæringen har vært dyktige til å vri fokus over til fartøy og skipsutstyr for fiskebåter, brønnbåter til oppdrettsnæringen og cruise- og passasjerfartøy.

– For norske utstyrsleverandører til maritim næring ser vi store muligheter nå som nye internasjonale krav om renseanlegg for ballastvann og eksos fra skip har trådt i kraft. Vi har satt sammen et dedikert team og skreddersydd en finansieringsløsning for redere som trenger å finansiere kjøp av denne type ettermonterbart utstyr til fartøysflåtene sine, sier Søberg.

73,1 prosent av selskapets utlånsportefølje var per 30. juni 2017 garantert av Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK). Resterende 26,9 prosent av porteføljen var garantert av norske banker (13,6 prosent) og utenlandske banker (13,3 prosent).

Nøkkelord

Kontakter

Otto Søberg
Adm. direktør Eksportkreditt Norge
oso@eksportkreditt.no
Tlf.: 905 57 993

Dokumenter

Om Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge
Eksportkreditt Norge
Hieronymus Heyerdahls gate 1
0160 Oslo

22 31 35 00http://www.eksportkreditt.no

Følg saker fra Eksportkreditt Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksportkreditt Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge 1. kvartal 2017: Verftsindustrien snur seg rundt22.5.2017 08:00Pressemelding

22. mai 2017 - Eksportkreditt Norge opplevde en historisk utbetaling i 1. kvartal da selskapet for første gang finansierte et fiskefartøy bygget ved et norsk verft for en utenlandsk reder. – Dette er et godt eksempel på at verftsindustrien har, på relativt kort tid, vist en evne til å rette seg inn mot nye kundesegmenter og skipstyper, sier Otto Søberg, adm. direktør i Eksportkreditt Norge.

Eksportkreditt Norge 2. kvartal 2016: Store enkeltprosjekt gir høye søknadsbeløp29.8.2016 08:00Pressemelding

29. august 2016 – Eksportkreditt Norge mottok 77 finansieringssøknader (Q2 2015: 72) til et samlet søknadsvolum på 121,8 milliarder kroner i andre kvartal 2016. Sistnevnte er nesten en firedobling fra tilsvarende kvartal i fjor (32,2 milliarder kroner) og skyldes i hovedsak at oljeserviceselskaper i økende grad ønsker å bruke eksportfinansering som verktøy for å sikre nye kontrakter.