Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge 2. kvartal 2016: Store enkeltprosjekt gir høye søknadsbeløp

Del

29. august 2016 – Eksportkreditt Norge mottok 77 finansieringssøknader (Q2 2015: 72) til et samlet søknadsvolum på 121,8 milliarder kroner i andre kvartal 2016. Sistnevnte er nesten en firedobling fra tilsvarende kvartal i fjor (32,2 milliarder kroner) og skyldes i hovedsak at oljeserviceselskaper i økende grad ønsker å bruke eksportfinansering som verktøy for å sikre nye kontrakter.

- Oljeservicemarkedet er på ingen måte friskmeldt, men vi opplever nå høye søknadstall fra denne næringen. Blant annet ser norske eksportører nå på muligheter i Iran, Russland og India, og vi har i tillegg fått et par søknader på borepakker. Økningen i søknadsvolum skyldes også stram tilgang til kapital på grunn av det vanskelige markedet. Dette gjør at stadig flere nå søker eksportfinansiering. Flere av søknadene involverer store volum, men vi vurderer prosjektene til å ha gjennomgående lav sannsynlighet for gjennomføring i dagens markedsituasjon, sier Olav Einar Rygg, fungerende administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Eksportkreditt Norge og GIEK har nylig inngått intensjonsavtaler med Iran som tilrettelegger for økonomisk samarbeid mellom de to landene. Avtalene er gjort for å sikre norske eksportører like konkurransevilkår som sine utenlandske konkurrenter.

Lang vei til kontrakt

Eksportkreditt Norge betalte ut lån for 2,4 milliarder kroner i andre kvartal 2016, en nedgang fra 6,7 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Utlånssaldo ved utgangen av andre kvartal var på 75,4 milliarder kroner (Q2 2015: 70,3 milliarder kroner).

Av kvartalets totale søknadsvolum på 121,8 milliarder kroner var 106,1 milliarder kroner relatert til utstyr til utvinning av olje og gass. I tillegg til utstyr til subsea-utbygginger mottar selskapet nå også søknader tilknyttet oppgradering av infrastruktur på land og offshore samt LNG-infrastruktur.

- Selv om søknadsvolumet er svært høyt, må man huske at det ofte er lang vei fra søknad om finansiering til at et prosjekt eventuelt blir gjennomført, og kontrakten deretter tildeles en norsk leverandør. Det er spesielt noen få, store norske oljeservicebedrifter som er med på å trekke søknadsvolumet opp, legger Rygg til.

Fortsatt krevende for maritim sektor

Når det gjelder den maritime delen av offshorenæringen, er situasjonen fortsatt svært krevende. Eksportkreditt Norge mottar et økende antall henvendelser om avdragsutsettelser og restrukturering.

- En stor andel av våre låntakere i offshore- og riggselskaper har søkt om avdragsutsettelser. Noen av restruktureringene er avtalt i første halvår, men det antas å komme flere større restruktureringer av låneforhold fremover. Vårt mål er å være en konstruktiv samarbeidspartner for de norske offshorerederiene, sier Rygg.

Stabilt fra fastlandsindustrien

Innen miljøteknologi og fastlandsindustri fikk Eksportkreditt Norge 36 finansieringssøknader i årets andre kvartal 2016 (Q2 2015: 38), til et totalt søknadsvolum på 5,6 milliarder kroner (Q2 2015: 12,6 milliarder kroner). Mens antallet søknader er på nivå med de foregående kvartalene, er volumet redusert på grunn av færre store prosjekter.

Per 30. juni 2016 var 74 prosent av Eksportkreditt Norges utlånsportefølje garantert av GIEK, mens resterende var garantert av norske banker (14 prosent) og utenlandske banker (12 prosent).

Nøkkelord

Kontakter

Ellen B. Svaheim
Kommunikasjonssjef
ebs@eksportkreditt.no
(+47) 48 22 40 93

Olav Einar Rygg
CEO (fungerende)
oer@eksportkreditt.no
(+47) 99 58 50 74

Dokumenter

Om Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge
Eksportkreditt Norge
Hieronymus Heyerdahls gate 1
0160 Oslo

22 31 35 00http://www.eksportkreditt.no

Om Eksportkreditt Norge AS

Eksportkreditt Norge AS er statens selskap for eksportfinansiering, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet tilbyr norske og utenlandske selskaper konkurransedyktig finansiering ved kjøp av kapitalvarer og tjenester fra norske eksportører. Selskapet ivaretar hele prosessen knyttet til salg og promotering, søknadsbehandling, tilsagn, utbetaling samt oppfølging av lån. Eksportkreditt Norge holder til i Hieronymus Heyerdahls gate 1 i Oslo. Les mer om selskapet på www.eksportkreditt.no

Følg saker fra Eksportkreditt Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksportkreditt Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge 1. kvartal 2017: Verftsindustrien snur seg rundt22.5.2017 08:00Pressemelding

22. mai 2017 - Eksportkreditt Norge opplevde en historisk utbetaling i 1. kvartal da selskapet for første gang finansierte et fiskefartøy bygget ved et norsk verft for en utenlandsk reder. – Dette er et godt eksempel på at verftsindustrien har, på relativt kort tid, vist en evne til å rette seg inn mot nye kundesegmenter og skipstyper, sier Otto Søberg, adm. direktør i Eksportkreditt Norge.