Norsk Gjenvinning

Eksport av Harrier godkjent av norske og tyrkiske myndigheter

Del

Skipet som har ligget utenfor Farsund i over ett år, har nå fått godkjennelse til å seile til Tyrkia for lovlig og forsvarlig gjenvinning. Tillatelsen er gitt av norske og tyrkiske miljømyndigheter på bakgrunn av søknad fra Norsk Gjenvinning om eksport av skipet, som betegnes som avfall.

Rederiet Julia Shipping har oppfylt påleggene de har blitt ilagt fra Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har gjennomført inspeksjon av skipet.

- Vi er glade over at vi endelig kan hjelpe Farsund med å fjerne skipet og sikre en forsvarlig opphugging ved verftet i Tyrkia. Skipet er klassifisert som avfall, og eksport av avfall er underlagt et omfattende regelverk både nasjonalt og internasjonalt for å sikre at avfallet ikke kommer på avveie, men blir tatt hånd om innenfor de riktige rammene. Norsk Gjenvinning sitt kjerneområde er håndtering av avfall, og vi har derfor inngående kjennskap til reglene som gjelder for eksport, sier Jon Bergan, direktør divisjon Downstream.

Nøye kvalitetssikring i forkant
Før søknaden ble sendt i mars i år, var Norsk Gjenvinning på befaring på verftet i Tyrkia for å kvalitetssikre at de oppfyller regelverket for opphugging av skip, samt våre egne krav til samarbeidspartnere.

- Vi var fornøyde med den befaringen vi hadde, og har samtidig planlagt egen oppfølging og kontroll ved hjelp av en tredjepart underveis i opphuggingen for å sikre at arbeidet ivaretar ansatte og miljøet på en tilfredsstillende måte, sier Bergan.

Norsk Gjenvinning sitt oppdrag og ansvar er knyttet til utarbeidelse av søknad og dokumentasjon for eksport av skipet og sikre at gjenvinningen av skipet gjøres under ordnede forhold og i henhold til de lover og regler som gjelder for gjenvinning av skip.

Julia Shipping ansvarlig for transport
Transporten av skipet fra Farsund til avtalt havn i Tyrkia er underlagt sjøfartsmyndighetene, deretter er Julia Shipping ansvarlig frem til skipet ankommer avtalt havn i Tyrkia.

- Vi er så langt fornøyde med hva vi har fått til i denne omfattende prosessen, og ser frem til at det skapes nye råvarer etter forsvarlig gjenvinning på verftet i Tyrkia, sier direktør Jon Bergan i Norsk Gjenvinning.

Han understreker også viktigheten av at skip sendes til lovlig opphugging, og synes det er oppsiktsvekkende at vi ser flere eksempler på at norske rederier velger å «beache» skipene sine i Sørøst-Asia, hvor hverken arbeidsforholdene eller håndteringen av avfallet er innenfor internasjonale standarder.

«Beaching» innebærer at skipene kjøres opp på land under høyvann, for deretter å hugges opp. Arbeidsforholdene er ofte farlige for arbeiderne, samtidig som opphuggingen skjer uten faste installasjoner eller kontrollert oppsamling for farlig avfall.

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Jon Bergan, direktør divisjon Downstream
Jon Bergan, direktør divisjon Downstream
Last ned bilde

Om Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning
Norsk Gjenvinning
PB 567 Skøyen
0214 OSLO

22 12 96 00http://www.norskgjenvinning.no

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med 40 anlegg og over 1.300 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer 1,8 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for ca. 4 milliarder kroner. Konsernet eies av Summa Equity. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem - og for oss betyr det; «Det finnes ikke søppel mer».

Følg saker fra Norsk Gjenvinning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Gjenvinning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Gjenvinning

IBKA Norge AS investerer i Mortens Rørinspeksjon AS28.9.2018 14:50:39 CESTPressemelding

Sommeren 2018 ble eierne bak Mortens Rørinspeksjon AS (MRI), og representanter fra IBKA Norge AS, et heleid selskap i Norsk Gjenvinning-konsernet, enige om et spennende og fremtidsrettet samarbeid. Etter en kort due diligence og møter som har resultert i gode felles intensjoner om samarbeid er partene blitt enige, og fra og med 1.10.2018 vil IBKA Norge AS være majoritetseier i Mortens Rørinspeksjon AS, og selskapet Eivind Koch Rørinspeksjon AS vil gå inn som et heleid datterselskap av MRI.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom