Kulturminnefondet

Eiere trenger 325 mill til kulturminner

Del

Private eiere av verneverdige kulturminner har søkt Kulturminnefondet om 325 millioner kroner i støtte til sine kulturminner i 2018.

Hoel gård på Ringsaker i Hedmark er én av de 1106 prosjektene som har søkt Kulturminnefondet om støtte i 2018. Eierne på Hoel gård driver reiselivsvirksomhet i tillegg til landbruk, og vil nå sette i stand murene i det terrasserte hageanlegget. (Foto: Per Eilif Sandberg)
Hoel gård på Ringsaker i Hedmark er én av de 1106 prosjektene som har søkt Kulturminnefondet om støtte i 2018. Eierne på Hoel gård driver reiselivsvirksomhet i tillegg til landbruk, og vil nå sette i stand murene i det terrasserte hageanlegget. (Foto: Per Eilif Sandberg)

Da søknadsfristen for å få tilskudd i 2018 gikk ut 1. november i år, hadde 1106 søknader om til sammen 325 millioner kroner kommet inn til Kulturminnefondet. Private eiere vil redde alt fra stabbur og naust til ishavsskuter og industribygninger.

Tjue millioner ekstra
Etter at regjeringspartiene ble enige med samarbeidspartiene om Statsbudsjettet for 2018, fikk Kulturminnefondet 20 millioner mer enn i foreslått budsjett. Totalt forvalter Kulturminnefondet nå 110 millioner kroner.

- Interessen for å sette i stand kulturminner har aldri vært større enn den er nå. Kampen om midlene vi har til rådighet er stor, og vi må si nei til halvparten av søkerne. De nye tjue millionene betyr at nærmere 120 nye prosjekter kan bli satt i gang. Hver krone av de friske midlene går til kulturminneeiere, sier Kulturminnefondets direktør Simen Bjørgen.

Viktige eiere
De private eierne er helt avgjørende for å redde landets kulturminner. Beregninger viser at for hver krone Kulturminnefondet gir i tilskudd, brukes det 3,50 kroner på bevaringsprosjektet i form av private midler eller arbeidsinnsats. En betydelig andel av kulturminnene som får støtte, endres fra å ikke være i bruk, til å bli brukt av eieren som bolig eller næringsvirksomhet som servering- og overnattingssted etter restaurering.

- De private kulturminneeierne gjør en svært viktig jobb for samfunnet, og det er viktig at vi støtter opp under det, også økonomisk, sier Bjørgen. 

Se vedlagt liste for oversikt over mottatte søknader.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Hoel gård på Ringsaker i Hedmark er én av de 1106 prosjektene som har søkt Kulturminnefondet om støtte i 2018. Eierne på Hoel gård driver reiselivsvirksomhet i tillegg til landbruk, og vil nå sette i stand murene i det terrasserte hageanlegget. (Foto: Per Eilif Sandberg)
Hoel gård på Ringsaker i Hedmark er én av de 1106 prosjektene som har søkt Kulturminnefondet om støtte i 2018. Eierne på Hoel gård driver reiselivsvirksomhet i tillegg til landbruk, og vil nå sette i stand murene i det terrasserte hageanlegget. (Foto: Per Eilif Sandberg)
Last ned bilde

Dokumenter

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. For å få støtte må eier søke oss, og midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av administrasjonen og Kulturminnefondets styre.

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke innsatsen fra eiere og næringsliv for å ta vare på kulturminner og til til bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom