Egmont Fonden

Egmontfondet gir 58 millioner kroner til sårbare familier

Del

Egmontfondet har siden 1920 delt ut over 3 milliarder kroner til utsatte barn og familier i Norge og Danmark. Nå bevilger fondet 58 millioner til fire ulike organisasjoner over fem år.

Pengene går direkte til barn, unge og familier, og kan benyttes til alt som styrker evnen til å leve et normalt barne- og ungdomsliv. Eksempler på støtteområder er kulturdeltagelse som treningsavgift til idrettslag, julegaver eller annen støtte som gjør det enklere å gjennomføre jul, ferier og rekreasjon, it-utstyr med mer.

- Egmontfondet (Egmont Fonden) har i nesten hundre år støttet akutte og presserende behov hos utsatte barn og familier. Vi bidrar med økonomisk hjelp slik at mottakerne skal kunne feire julaften eller ha den konfirmasjonsfeiringen de drømmer om. Behovet er dessverre stort, og vi er glade for å kunne ta ansvar for å møte en del av disse, sier direktør for Egmontstiftelsens støtte- og tilskuddsadministrasjon, Henriette Christiansen.

Et dobbelt formål
Siden stiftelsen ble opprettet i 1920 har fondet, basert på statuttene, gitt direkte støtte til sårbare familier og enkeltpersoner. Siden 2013 har det foregått via programmet "En Håndsrekning”.  Med programmet følger det også en utvidelse av støtten og formålet med bistand - nemlig at en økonomisk håndsrekning aldri skal stå alene. Den må gå hånd i hånd med langsiktig hjelp som for eksempel rådgivning eller sosiale nettverk.

- Den grunnleggende ideen er å gi akutt økonomisk bistand til noen av de barna og familiene som trenger det mest, samtidig som vi forsterker det ved også å tilby en langsiktig forpliktelse til barnet eller familien som mottar bistand, forklarer Henriette Christiansen. - Denne kombinasjonen er evaluert eksternt, og har vist seg å ha stor effekt for mottakerne.

Et dobbelt formål kan være at mottakere også får spørsmål om å delta i andre aktiviteter som kan bidra til å styrke dem og deres relasjoner.

Fire partnere distribuerer pengengene
Egmontfondet vil de neste fem årene fortsette sitt samarbeid med fire partnerorganisasjoner i Norge og Danmark. Organisasjonene vil distribuere hjelp på vegne av Egmontfondet. Felles for dem er deres store sosialfaglige kompetanse og kunnskap om mennesker som trenger hjelp. Samtidig skal En Håndsrekning supplere langsiktig bistand som organisasjonene allerede utfører.

- Vi har valgt ut fire partnerorganisasjoner med omhu, og har evaluert det arbeidet de tidligere har gjort med En Håndsrekning. De er alle fire tett på målgruppen og utfører presise vurderinger av behov samtidig som de supplerer med langsiktige initiative. Det gir en økt effekt av innsatsen samlet sett, sier Henriette Christiansen.

Norske Kvinners Sanitetsforening(NKS) er en av partnerne som distribuerer hjelp på vegne av Egmontfondet.

- Gjennom støtten fra Egmontfondet og En Håndsrekning kan Sanitetskvinnene bidra til at barn og unge som har en krevende oppvekst får samme muligheter som andre barn og unge. Det å ha utstyr til- og mulighet for å kunne delta på aktiviteter sammen med andre barn og unge, betyr inkludering, fellesskap og mestring. En god barndom bidrar til stabilt voksenliv. Det bistår En håndsrekning med, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Sanitetskvinneforeningen

I 2016 har Sanitetskvinneforeningen mottatt og innvilget dobbelt så mange søknader om støtte til feiring av julehøytiden gjennom Egmontfondet som i 2015.
- Totalt har 455 barn fått støtte til ting de trenger i 2016.  Det er alt fra skøyter, ski og fotballkontingenter til telefoner, PCer og juleforestillinger, forteller Herlofson.

Fakta om En Håndsrekning:
Egmontfondet har siden etableringen i 1920 ytt nødhjelp til sårbare familier. Det startet med støtte til brendsel og støtte til enslige mødre. Siden 2013 har enkeltstøtten blitt gitt gjennom programmet "En Håndsrekning".
Totalt siden 2013 er det utdelt over 40 millioner kroner gjennom programmet. Støtten til hvert enkelt barn eller den enkelte familie kan ikke overstige 10 000 kr. per år. Det betyr at mange kan hjelpes.
En Håndsrekning deles de neste fem årene ut til organisasjoner som er i nær kontakt med barn og unge som har behov for støtte:

 1. Norske Kvinners Sanitetsforening(NKS) Norge
 2. Mødrehjælpen Danmark
 3. Røde Kors i Danmark
 4. Børnehjælpsdagen Danmark

De fire organisasjonene sikrer at En håndsrekning fra Egmontfondet bidrar til langsiktig hjelp, for eksempel rådgivning, terapi eller sosiale aktiviteter. Egmontfondet er også i ferd med å finne en femte partner på læringsområdet.
Oxford Research har vurdert programmet, og evalueringen er utvetydig – den viser at det er samspillet mellom nødhjelp og langsiktig arbeid som fungerer i forhold til å skape varige positive forbedringer for utsatte barn og familier.


EGMONT ER EN DEL AV EN STIFTELSE MED ET VELDEDIG FOND
Egmont Fondens visjon: Et godt liv for barn og unge - egmontfonden.dk
Egmont Fonden deler årlig ut vel 100 mill NOK til et bedre liv for barn og unge
Siden 2009 har fondet støttet allmennnyttige formål i Norge med totalt nær
40 mill NOK. I tillegg ble det i 2016 bevilget 37,8 millioner til flykningbarn og familier i Norge og Danmark. Siden oppstarten har fondet delt ut over 3 milliarder NOK til trengende.


I Norge støtter vi:
KRONPRINSPARETS FOND
Støtter fondets to prosjekter med til sammen 12.5 millioner kroner over fire år. LÆRERVIKAREN er et nytt konsept utviklet av de samme sosiale entreprenørene som står bak Trivselsleder. Hovedmålet er å bidra til et nasjonalt løft for vikartimene, og gi elevene bedre læringsutbytte via laerervikaren.no. UNG INVEST, tidligere Arbeidsinstituttet i Buskerud, er et praktisk alternativ for ungdommer som er i ferd med å falle utenfor eller har falt utenfor videregående opplæring.

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI
Har mottatt støtte på over 19,7 mill NOK til bl.a. Innsats etter terrorhandlingene 22. juli 2011, ny viten om sorgreaksjoner, metoder for å støtte familier i sorg, håndbøker, selvhjelpsverktøy og e-læringsmoduler om sorg.

NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING
Har inngått partnerskap om utdeling av 1,5 mill NOK til ca. 125 barn. Utdeling til sosialt og økonomisk utsatte barn og unge til ferieopplevelser, fritidsaktiviteter og sosiale aktiviteter. Det er denne organisaskjonen som i 2017 og over fem år mottar et tosifret millionbeløp gjennom En håndsrekning.

STINE SOFIE SENTERET
Har i 2014/15 mottatt støtte på 943.200 NOK til pilotkurs og metodeutvikling innen etablering av senter for voldsutsatte barn.

NYANKOMNE FLYKTNINGEBARN
Egmont Fonden har i mai 2016 bevilget 37,8 millioner kroner til støtte for nyankomne flyktningebarn og deres familier i Norge og Danmark. Målet er å hjelpe barna til en god start på sine nye liv.
Under dette tiltaket kommer støtten til SOS BARNEBYER
I løpet av 2017 vil 15 kommuner i samarbeid med SOS-barnebyer lete etter ungdom som har lyst til å bli kjent med en jevnaldrende som har flyktet alene til Norge. «Våre nye barn» er en ung-til-ung-ordning og støttes av Egmont Fonden med 3,5 millioner

FORANDRINGSFABRIKKEN
Har mottatt støtte på 1,2 mill NOK til å sikre økt lyst til læring i skolen. Bl.a. i samarbeid med 2.000 elever for å utvikle nye strukturer for elev-involvering på skolene, og nye undervisnings-metoder som skal skape økt lyst til læring.

ALTERNATIV TIL VOLD
Støtte på 2,5 millioner kroner til voldsforebygging i ungdomsskolen. Taushet gjør at vold videreføres i generasjoner. Målet med tiltaket «Si det som det er!» er å bryte voldsarven.  Alternativ til Vold, Redd Barna og det danske produksjonsselskapet Mica ApS vil nå ut til landets ungdomsskoler i 2015 og 2016 gjennom å gjøre gratis undervisningsmateriale tilgjengelig for alle.


OM EGMONT
Egmont er et av Nordens største mediekonsern med 6600 ansatte og aktivitet i 30 land. Egmont er en stiftelse, og Egmont Fondet deler årlig ut over 100 millioner kroner til et bedre liv for barn og unge. Konsernet står bak TV 2, Nordisk Film, kinodrift, Egmont Publishing med mer enn 700 magasiner,  tegneserier, Klikk.no samt flere deleide selskaper som Cappelen Damm og Zentropa.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Egmont Fonden

Egmont Fonden
Egmont Fonden
Vognmagergade 9
1148 København

+45 33 91 36 44http://www.egmontfonden.dk
Egmont Fonden er et næringsdrivende fond som er engasjert i medievirksomhet og allmennyttig virksomhet. Hvert år går en andel av overskuddet i selskapet til allmennyttige formål i Danmark og Norge – hovedsakelig støttes barn og unge, men vi har også et filmfond. I perioden 1920-2012 har nesten 3 milliarder kroner gått til samfunnsnyttige formål. Samarbeidet mellom Egmont Fondens medievirksomhet og allmennyttige formål foregår med utgangspunkt i fire prinsipper som du kan lese mer om her: http://www.egmontfonden.dk/Upload/Egmontfondendk/PDF-filer/ALMENNYTTIG%20strategi2013.pdf

Følg saker fra Egmont Fonden

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Egmont Fonden på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Egmont Fonden

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom