Nye Veier

E6 Ulsberg–Melhus sentrum: 20 % rimeligere – 20 min. raskere

Del

– I et drøyt år har vi arbeidet hardt med betydelige innsparinger, planendringer og tiltak for optimalisering. Nå kan vi slå fast at selskapets ambisjoner er nådd for Ulsberg–Melhus S, og det er gledelig, sier utbyggingssjef Lars Bjørgård ved Nye Veiers kontor i Trondheim.

BERØMMER: Nye Veiers utbyggingssjef for E6 Ulsberg–Melhus, Lars Bjørgård, har oppnådd 20 prosent innsparing. Foto: Knut Hellerud, Nye Veier
BERØMMER: Nye Veiers utbyggingssjef for E6 Ulsberg–Melhus, Lars Bjørgård, har oppnådd 20 prosent innsparing. Foto: Knut Hellerud, Nye Veier

Bjørgård føyer imidlertid til at dette ikke må bli noen sovepute for ytterligere optimalisering sammen med entreprenører og rådgivere i gjennomføringsfasen.

Kommunal nytenkning

Ifølge utbyggingssjefen bør de tre berørte E6-kommunene – Melhus, Midtre Gauldal og Rennebu – få mye av æren for de gode resultatene så langt. Uten deres evne til samarbeid og smidig nytenkning ville det vært langt vanskeligere å få gjennomslag for nødvendige kostnadskutt og Nye Veiers plan- og utbyggingsmetodikk.

– I alle kommunene får vi stadig mer gehør for budskapet vårt om helhetlig og effektiv veiutbygging, basert på samfunnsøkonomisk nytte. Jeg tror også det blir forstått at Nye Veier er en lydhør og ubyråkratisk byggherre med korte beslutningslinjer, sier Bjørgård.

Vilje til omstilling

Han legger ikke skjul at det til tider kan være krevende å forklare hvorfor E6 Ulsberg–Melhus fortsatt er plassert såpass langt nede på Nye Veiers prioriteringsliste. (Hovedforklaringen er lavere trafikkmengde her enn på høyere prioriterte NV-strekninger.) Men alt i alt er utbyggingssjefen svært fornøyd med hvordan kommunale, regulerende myndigheter har tatt imot det ferske veiselskapet.

– Glem ikke at vi har lansert vidtgående sparetiltak og traséendringer. Bare i Rennebu snakker vi om kostnadskutt på rundt én milliard kroner. Og hvis våre forslag vedtas, blir det meste av motorveien gjennom kommunen bygd i et helt annet terreng enn opprinnelig planlagt.

– For å akseptere slikt kreves omstillingsvilje, og den ser vi i fullt monn i Rennebu. I Midtre Gauldal og Melhus er det også stor forståelse for at forandringer må til i norsk veibygging – og at Nye Veier er opprettet for å drive gjennom disse, poengterer Bjørgård.

Kutt på ca. 3 mrd.

Per i dag er de samlede kostnadene for den planlagte Ulsberg–Melhus-utbyggingen anslått til 12,7 milliarder kroner. Det hefter selvfølgelig noe usikkerhet ved slike estimater, men kostnadene ser ut til å ligge rundt 3 milliarder kroner lavere enn anslaget til Statens vegvesen før Nye Veier overtok ansvaret i 2016.

På mesteparten av nyveien mellom Ulsberg og Melhus sentrum blir det også fire kjørefelt med en fartsgrense på 110 km/t. Det betyr at reisetida på strekningen forkortes med om lag 20 minutter.

 I tillegg til innsparinger ved traséendringer, er en rekke sparetiltak gjennomført. Blant de viktigste er enklere/færre kryss, kortere tunneler og rimeligere bruløsninger.

Planlegger byggestart i 2019

E6 Ulsberg–Melhus er delt inn i fire byggeprosjekter med følgende planlagte framdrift:

 • Melhus sentrum–Kvål
  Start: 2019 (sommer)
  Slutt: 2020/20121
 • Gyllan–Kvål
  Start: 2021
  Slutt: 2024/2025
 • Korporalsbrua–Gyllan
  Start: 2025
  Slutt: 2027/2028
 • Ulsberg–Vindåsliene
  Start: 2024
  Slutt: 2026/2027

Tekst og foto: Knut Hellerud, Nye Veier

Bilder

BERØMMER: Nye Veiers utbyggingssjef for E6 Ulsberg–Melhus, Lars Bjørgård, har oppnådd 20 prosent innsparing. Foto: Knut Hellerud, Nye Veier
BERØMMER: Nye Veiers utbyggingssjef for E6 Ulsberg–Melhus, Lars Bjørgård, har oppnådd 20 prosent innsparing. Foto: Knut Hellerud, Nye Veier
Last ned bilde
E6-AKTØRER: Lars Bjørgård og tre sentrale aktører i Ulsberg–Melhus-prosjektet:
F.h.: Ordfører Sivert Moen, Midtre Gauldal; ordfører Gunnar Krogstad, Melhus og spesialrådgiver Trond Gjære, Rennebu. Foto: Knut Hellerud, Nye Veier
E6-AKTØRER: Lars Bjørgård og tre sentrale aktører i Ulsberg–Melhus-prosjektet: F.h.: Ordfører Sivert Moen, Midtre Gauldal; ordfører Gunnar Krogstad, Melhus og spesialrådgiver Trond Gjære, Rennebu. Foto: Knut Hellerud, Nye Veier
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets visjon er «Vi skal bygge gode veier raskt og smart». Våre verdier er fornyer, forbedrer og forsikrer.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom