Mattilsynet

Dyretragedie i Rogaland

Del

Mattilsynet har i dag funnet svært mange døde dyr i en svinebesetning i Time kommune i Rogaland. Resten av besetningen blir nå avviklet med tvang. – Det er for tidlig å si noe om hvor mange dyr det er snakk om totalt, men dette er en stor dyretragedie, sier avdelingssjef Odd Ivar Berget.

Mattilsynets veterinærer vurderer nå hva som skal skje med de gjenlevende dyra på gården. Noen vil bli avlivet fordi de er i dårlig forfatning. Andre vil bli sendt til slakt.

–Dette er den viktigste jobben nå, å sikre dyra og å avvikle driften. Etterpå skal vi vurdere politianmeldelse, slik vi alltid gjør i alvorlige dyrevelferdssaker, sier Berget.

Bekymring på slakteriet

Det var Mattilsynets ansatte på slakteriet som meldte inn bekymring, fordi dyra de fikk inn til slakt fra denne besetningen var i dårlig forfatning. Det er snakk om både smågris og slaktegris.

Kontakter

Odd-Ivar Berget, avdelingssjef, Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, mob: 992 43 571.

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom