Oslo lufthavn

Dronebruk skaper farlige situasjoner i luftfarten

Del

Onsdag kveld ble det fløyet droner rett i nærheten av Norges hovedflyplass, Avinor Oslo lufthavn. Dette er ulovlig og kan føre til svært farlige situasjoner.

Bruk av drone nærmere enn fem kilometer fra en flyplass er ulovlig. (Foto: Avinor)
Bruk av drone nærmere enn fem kilometer fra en flyplass er ulovlig. (Foto: Avinor)

Onsdag 13. juni var det to tilfeller av ulovlig dronebruk i nærheten av Oslo lufthavn, som førte til at flygelederne måtte stenge rullebanene for flytrafikk i en periode. Heldigvis gikk det bra denne gangen, men tilfellene er politianmeldt.

- Vi ser veldig alvorlig på disse hendelsene. Dette er ulovlig, og vi ber alle som eier og opererer en drone om å utvise forsiktighet og ikke minst sette seg inn i og respektere regelverket, sier Henning Bråtebæk, direktør for flysidedrift ved Oslo lufthavn.

- For fly som er i landings- eller avgangsfasen, utgjør droner en spesielt stor fare, ganske enkelt fordi flyene er så nærme bakken at det er en reell kollisjonsfare mellom fly og drone. Dette kan medføre en uønsket luftfartshendelse eller i verste fall et flyhavari hvor mange mennesker blir satt i livsfare. Avinor som lufthavndriver er nødt til å sette flysikkerheten foran alt. Vi legger listen lavt når det oppstår situasjoner som kan sette flysikkerheten i fare.

Reglene for dronebruk er klare, og finnes både på avinor.no/drone og for hobbybrukere av droner på dronelek.no. Vi anbefaler også nettsiden safetofly.no.

Fem hovedregler for bruk av drone1. Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte.
1. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.
2. Ikke fly nærmere enn fem kilometer fra lufthavners ytre gjerde med mindre annet er avtalt.
3. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.
4. Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.
5. Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

Vurderer sivilrettslige erstatningssøksmål
Uforsvarlig bruk av drone kan også medføre betydelige konsekvenser for flytrafikken. Dersom en flyplass må stenge fordi det er observert en drone i området, kan det potensielt utløse et erstatningsansvar i millionklassen.

- Kostnaden ved å stenge én rullebane her på Oslo lufthavn i 30 minutter er betydelig og berører svært mange mennesker. Onsdag måtte noen fly endre rute og lande på Sandefjord lufthavn, Torp, som følge av at vi måtte stenge begge rullebanene her på Oslo lufthavn grunnet dronebruk innenfor flyforbudssonen, sier Bråtebæk.

- Vi politianmelder derfor alle hendelser som berører Avinors lufthavner. Vi jobber også med å utarbeide en policy knyttet til erstatningsansvar i saker med brudd på dronereglementet. Vi har så langt ikke fremmet erstatningskrav i de sakene vi har anmeldt, med dette vurderes fortløpende. Vi vurderer også sivilrettslige erstatningssøksmål mot alle som bryter dronereglementet rundt våre flyplasser.

Risikerer fengselsstraff
I ett av tilfellene onsdag fikk politiet raskt kontakt med droneføreren som bidro til at en av rullebanene måtte stenge for flytrafikk på formiddagen.

- Vi ser veldig alvorlig på hendelser der vi får melding om observasjon av droner innenfor flyforbudssonen. I ett av tilfellene på onsdag hadde vi en god vitneobservasjon av en person på bakken som ringte og varslet oss, og da hadde vi mulighet til å følge dronen og finne føreren, sier Grethe Løland, stasjonssjef ved Gardermoen Politistasjon.

- Vi snakket med vedkommende og han erkjente forholdet på stedet.

Brudd på regelverket kan føre til store personlige konsekvenser for droneføreren.

- Man risikerer at dronen og utstyret blir inndratt, bøter i størrelsesorden opp mot 20 000 kroner og man kan også få fengselsstraff for overtredelsen, forklarer Løland.

Løland forteller også at denne typen saker har stor prioritet hos politiet.

- Når vi får melding fra flygelederne at droner er observert innenfor flyforbudssonen responderer vi med de ressursene vi har tilgjengelig og starter søk med en gang med mål om å finne droneføreren, forklarer hun.

- Men for å kunne ta de som flyr ulovlig er vi også avhengige av at publikum tipser oss ved observasjon slik at vi umiddelbart kan sette i gang søk og finne droneføreren.

- Kan få store konsekvenser
Det er Luftfartstilsynet som er den lovgivende myndigheten for norsk luftfart, og som har utformet regelverket for dronebruk i Norge.

- Vi vet at Luftfartstilsynet kontinuerlig vurderer regelverket, og noen enkeltpersoners ulovlige bruk av drone også kan få store konsekvenser for alle de droneflyverne som til enhver tid følger regelverket som finnes, sier Bråtebæk.

Luftfartstilsynet ser også alvorlig på hendelsene.

- Det er ekstremt viktig at alle droneførere forstår at brudd på lovgivning om droneflygning kan få store konsekvenser, både for flytrafikken og dronepiloten selv. En kollisjon mellom drone og fly kan få fatalt utfall. Det er opp til droneføreren selv å sette seg inn i regelverket, og droneføreren står selv ansvarlig for eventuelle skader på personer og eiendeler, sier Bente Heggedal, seksjonssjef for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bruk av drone nærmere enn fem kilometer fra en flyplass er ulovlig. (Foto: Avinor)
Bruk av drone nærmere enn fem kilometer fra en flyplass er ulovlig. (Foto: Avinor)
Last ned bilde
Direktør for flysidedrift ved Oslo lufthavn, Henning Bråtebæk diskuterer dronebruk med Anders Martinsen, daglig leder for UAS Norway. (Foto: Avinor)
Direktør for flysidedrift ved Oslo lufthavn, Henning Bråtebæk diskuterer dronebruk med Anders Martinsen, daglig leder for UAS Norway. (Foto: Avinor)
Last ned bilde

Om Oslo lufthavn

Oslo lufthavn
Oslo lufthavn
Edvard Munchs veg
2061 Gardermoen

+47 64 81 20 00https://avinor.no/flyplass/oslo

Avinor eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo lufthavn, som er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge som hadde drøyt 27 millioner reisende i 2017. 

Pressehenvendelser til Oslo lufthavn gjøres ved å ringe vår pressetelefon på 918 15 614. På grunn av viderekobling har vi dessverre ikke mulighet til å besvare SMS via pressenummeret.

Alle bilder kan fritt benyttes i redaksjonell sammenheng. Det er ikke tillatt å bruke bildene i kommersiell sammenheng. Dette må det søkes om ved å sende epost til webredaksjonen@avinor.no 
Bilder krediteres: Avinor

Følg saker fra Oslo lufthavn

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Oslo lufthavn på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Oslo lufthavn

Styrker Avinor Oslo lufthavns posisjon som internasjonalt knutepunkt15.6.2018 08:00Pressemelding

Avinor har besluttet å utvide området etter passkontrollen på Oslo lufthavn, noe som vil gi et betydelig bedre tilbud til reisende til og fra land utenfor Schengen. Byggearbeidene starter i begynnelsen av oktober i år og utvidelsen skal etter planen være gjennomført andre kvartal 2022. - Denne utvidelsen er viktig for å videreutvikle Oslo lufthavn som et internasjonalt knutepunkt. Den vil gi økt kapasitet og vil gi bedre forhold for våre passasjerer og flyselskaper, og bedre rammevilkår for norsk reiseliv, turisme og næringsliv – noe som er en viktig del av konsernets samfunnsoppdrag, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen. Viktig for Norge Kapasiteten på dagens område for trafikk utenfor Schengen er på 5,5 millioner passasjerer og vil etter utvidelsen være på om lag 8 millioner passasjerer i året - De siste årene har trafikken til og fra land utenfor Schengen vist en betydelig større vekst enn trafikk innenfor. At vi legger til rette for denne trafikken med å bygge god og tilpass

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom