Nærings- og fiskeridepartementet

Drøftet fiskerikriminalitet og felles norsk-chilenske utfordringer i oppdrett

Del

Kampen mot fiskerikriminalitet og felles utfordringer i lakseoppdrett sto på agendaen da fiskeriminister Harald T. Nesvik i dag hadde politiske samtaler med sin chilenske kollega, Eduardo Riquelme Portilla.

-Både Norge og Chile har ambisjoner om vekst i havbruk. For at vi skal opprettholde våre posisjoner som ledende nasjoner innen lakseoppdrett er det en forutsetning at produksjonen er bærekraftig, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

 -Innføringen av det nye trafikklyssystemet i Norge gir oppdretterne forutsigbarhet i forhold til vekst, samtidig som hensynet til miljøet skal bestemme veksttakten. Chilenerne er også svært interessert i våre erfaringer med oppdrett til havs. Chile og Norge kan gi viktige bidrag til verdens sjømatproduksjon ved den måten vi utveksler og deler våre erfaringer med hverandre, sier Nesvik.

 -Norge og Chile har også felles interesser i kampen mot fiskerikriminalitet. Norge og Chile har vært en av pådriverne for FN-avtalen om havnestatstiltak i kampen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske. I mai 2017 var Norge vertskap for det første møtet mellom partene under avtalen. Det andre møtet er i år lagt til Chile, sier fiskeriministeren.

 -I tillegg presenterte jeg havnasjonenes erklæring mot fiskerikriminalitet, og ser gjerne at Chile slutter seg til denne, sier Nesvik.

 Høsting av levende marine ressurser i Antarktis, og FNs bærekraftsmål var også temaer som ble drøftet på møtet mellom Nesvik og Portilla.

Kontakter

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom