Tieto

Drammen øker digitaliseringstakten for ny storkommune

Del

Drammen blir Norges 7. største kommune i 2020, og har satt høye mål for utrulling av digitale innbyggertjenester i den nye storkommunen. Som et ledd i arbeidet har Drammen inngått avtale med Tieto om å innføre ny skybasert løsning for kvalitetsstyring, saksbehandling og arkiv. Løsningen danner plattformen for å tilby bedre og flere digitale tjenester til innbyggerne, næringsliv og egne medarbeidere. Det er et uttalt mål at innbyggerne i kommunene skal få bedre innsyn, og medvirke mer i saksbehandlingen av egne saker.

Public 360°skal rulles ut i de respektive kommunene som utgjør Nye Drammen kommune allerede i 2019, for så å videreføres i som er et resultat av kommunesammenslåingen som skal gjelde fra 1.1. 2020. Nye Drammen kommune vil bestå av Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune, og løsningen vil totalt omfatte over 100 000 innbyggere.         

Fremtidens digitale løsninger
– I dag handler innbyggerkontakt om kort ventetid og personlig betjening. Fremtidens innbyggerkontakt handler å om å tilrettelegge for økt anvendelse av digitale løsninger. Den mest effektive formen for digitalisering er fullintegrerte løsninger, og mange av våre fagsystemer skal integreres med løsningen fra Tieto. Dermed kan vi legge til rette for at innbyggerne i utstrakt grad kan medvirke i egne saker, sier Frank Baklid, Digitaliseringssjef i Drammen kommune.

Sentrale mål med anskaffelsen er å skape en velfungerende løsning for saksbehandling og arkiv. Dette er en viktig grunnstein for digitalisering av kommunens tjenester, og står sentralt for å oppnå flere og bedre tjenester, en åpen og tilgjengelig kommune, som igjen kan bidra til mer effektiv ressursbruk og bedre beslutninger.

 

Digitalisering i praksis
Løsningen benytter intelligent teknologi og teknologianvendelse for å avhjelpe kommunens medarbeidere der det er mulig; og løsningen benytter kontekst- og innholdsanalyse for å gi brukeren støtte i bruk av løsningen. Løsningen er skalerbar, gir økt tilgjengelighet for brukerne og er kostnadseffektiv. Dermed kan saksbehandlingen effektiviseres og resultere i bedre offentlige tjenester. Brukskvalitet er sentralt for alle brukere, og den nye løsningen fra Tieto gjør det mulig å automatiserende repeterende prosesser

– Drammen fortjener ros for å sette høye mål og vi er skikkelig stolte over å levere digitale løsninger som skal forenkle hverdagen for innbyggere, næringsliv og kommunens medarbeidere. For oss er det viktig å bidra med skybaserte og kostnadseffektive løsninger for kommuner som har mange krevende oppgaver i forbindelse med pågående kommunesammenslåinger. Vi gleder oss veldig til denne oppgaven, sier Gunnar Nybø, leder for offentlig sektor i Tieto Norge.

Leveransen er basert på Tietos eByggesaksløsning og skybaserte løsning Public 360°, som er en standardløsning for saksbehandling, dokumenthåndtering og arkivering i offentlig forvaltning.

Nøkkelord

Kontakter

Om Tieto

Tieto
Tieto
Postboks 684 Skøyen
0214 OSLO

21 70 60 00http://www.tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere (www.tieto.com).

Følg saker fra Tieto

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tieto på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Tieto

Tieto øker forpliktelsen til etisk bruk av AI17.10.2018 13:50Pressemelding

Tieto forsterker sin forpliktelse til å fremme etisk og ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens (AI). På Aftenpostens teknologikonferanse i Oslo offentliggjorde Christian Guttmann fra Tieto at selskapet introduserer etiske retningslinjer for bruk av AI og sertifisering av sine medarbeidere, samt at de introduserer nye stillinger på området. Disse tiltakene er del av et langsiktig arbeid for å fremme etisk bruk av AI i selskapets produkt- og tjenesteutvikling.

Tieto slutter seg til den europeiske alliansen for kunstig intelligens (European AI Alliance) for å forme fremtidens AI9.10.2018 12:29Pressemelding

Tieto kunngjorde i dag at de, som et av de første nordiske selskapene, blir med i den europeiske alliansen for kunstig intelligens. Alliansen er et nyetablert forum hvor aktører som jobber med kunstig intelligens (AI) møtes med mål om å fremme Europas konkurranseevne innen forskning og utvikling innen AI og dens påvirkning på næringsliv og samfunn.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom