Unio

Dramatiske tall om rekruttering av sykepleiere

Del

59 prosent av kommunene beskriver det som «meget» eller «ganske» utfordrende å rekruttere til sykepleierstillinger, mens 55 prosent opplever det meget/ganske utfordrende å rekruttere spesialsykepleiere.

Kommunale arbeidsgivere oppgir sykepleiere som den yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere. 59 prosent av kommunene beskriver det som «meget» eller «ganske» utfordrende å rekruttere til sykepleierstillinger, mens 55 prosent opplever det meget/ganske utfordrende å rekruttere spesialsykepleiere.

Dette viser arbeidsgivermonitoren som KS har lagt fram i dag.    http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgivermonitoren/kommunesektorens-arbeidsgivermonitor-2016.pdf?id=54101

 - Dette er dramatiske tall, sier Eli Gunhild by, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund. Pasienter i hjemmesykepleien og sykehjem er nå langt sykere enn tidligere. For at gamle syke skal få god og verdig behandling er det helt nødvendig med flere sykepleiere og spesialsykepleiere.

I tillegg viser en fersk Nova-rapport at halvparten av sykepleierne i hjemmesykepleien og sykehjem vurder å slutte. – Nå må arbeidsgiverne ta sykepleiermangelen på alvor og sette i verk tiltak, sier By. For at kommunene skal bli mer attraktive som arbeidsgivere må de skjønne at lønn, arbeidsvilkår og gode fagmiljøer er viktig.

Ingeniører i kommunene og sykepleiere har begge tre-årig høyere utdanning, men ingeniørene har i gjennomsnitt 115 000 mer i årslønn.

-Hvorfor er det slik at ordførere og rådmenn bruker høyere lønn som virkemiddel når de skal ansette ingeniører, mens de ikke bruker det når det gjelder sykepleiere, spør By. 

Kontakter

Kommunikasjonssjef Arvid Libak i NSF - mob 908 80 518

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom