Kulturminnefondet

Dønnes gård – et godt bevart kulturminne

Del

På Dønnes gård har det blitt gjort et fabelaktig stykke arbeid, som vil sikre bevaring og formidling av en viktig og lang historie. For det gode arbeidet vil Dønnes gård få Kulturminnefondets plakett for godt bevaringsarbeid.

Dønnes gård får nå Kulturminnefondets plakett for godt bevaringsarbeid. (Foto: Privat/Fra søknad)
Dønnes gård får nå Kulturminnefondets plakett for godt bevaringsarbeid. (Foto: Privat/Fra søknad)

Pressen inviteres: Overrekkelsen av Kulturminnefondets plakett vil skje på Dønnes gård, den 19. mars kl. 18.00 ved direktør Simen Bjørgen og underdirektør Eli Heirung til eierne Jens Andreas Carlsen og Tone Andersen.

Dønnes gård har en stor kulturhistorisk verdi og ligger vakkert til i Dønna kommune, Nordland. Plassen forteller om en lang og viktig historie gjennom 800 år. 700 av disse som hovedsete i det tidligere Dønnes Gods, en av de største godsamlingene i Nord-Norge. Godseier, lendmann og sysselmann på 1200-tallet Pål Vågaskam kan man lese om i Håkon Håkonssens saga. I 1675 kjøpte Amtmann Peder Tønder godset og fikk adelsrettigheter. Senere ble Coldevin-familien giftet inn i godset og hadde det i fem generasjoner, og ble kjent for sine innovative og forskningsmessige fremskritt. De hadde blant annet Norges første traktor.

I 1917 ble stedet kjøpt av familien Løvdahl. Fjerde generasjon Løvdahl drifter nå Dønnes gård, til glede for lokale og tilreisende.
Kulturminnefondet har i to omganger støttet bevaringsarbeidet gjort ved Dønnes gård. I 2014 ble arbeidet med skifertaket til Borgstua støttet med kroner 350 000,-. Våningshuset trengte arbeid med tak og pipe og fikk til dette 700 000,- i tilskudd.

Dønnes gård har tidligere mottatt kvalitetsmerke Olavsrosa av Norsk Kulturarv.

- Det er et prisverdig arbeid som har blitt gjort på Dønnes gård. Fremtidig bruk vil også ivareta stedets kulturhistoriske verdier, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.


Kulturminnefondets nasjonale plakett

Kulturminnefondet nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid, blir tildelt eiere som har utmerket seg med prosjektet som er gjennomført. Det legges vekt på godt faglig gjennomført arbeid, stor privat innsats og framtidig bruk av kulturminnet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dønnes gård får nå Kulturminnefondets plakett for godt bevaringsarbeid. (Foto: Privat/Fra søknad)
Dønnes gård får nå Kulturminnefondets plakett for godt bevaringsarbeid. (Foto: Privat/Fra søknad)
Last ned bilde

Lenker

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.

Les mer på våre nettsider.

 

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom