Mattilsynet

Dømt til fengsel for å ha vanskjøttet katter

Del

En mann i 60-årene fra Agder, er dømt til 120 dager i fengsel for å ha vanskjøttet 17 katter.

-Dette er en svært viktig dom, fordi den viser at personer som utsetter dyr for lidelse får høyere straff enn tidligere, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Mattilsynets veterinærer som rykket ut etter en bekymringsmelding, reagerte kraftig da de kom inn i rommet der kattene var innestengt. Det var en voldsom stank fra avføring og urin. De fant til sammen 17 katter på 2 ulike adresser. Kattene bar sterkt preg av vanskjøtsel. De var feilforet og hadde ikke tilgang til rent vann, frisk luft eller et sted å hvile.

-Dette innebærer åpenbare brudd på dyrevelferdslovens krav om å behandle dyr godt og verne dem mot unødvendig lidelse, sier Torunn Knævelsrud.

Katter var innelåst i kaninbur
Inspektørene fra Mattilsynet ble rystet da de tok seg inn til kattene. Dyrene var innestengt på et rom uten tilgang til frisk luft. Det var avføring og urin over store deler av rommet. På ett av stedene hadde mannen 4 katter i et kaninbur. Buret de var innestengt i, var nedgriset av avføring og urin. Kattene var innfiltret i hverandres seler og bånd, og hadde svært begrensede bevegelsesmuligheter.

Kattene var redde og aggressive
Kattene levde under forferdelige forhold. De var redde og ville, og noen sprang oppetter veggene da inspektørene prøvde å få kontakt med dem. Alle de 17 kattene måtte avlives fordi de ikke var egnet for omplassering.

-Det var ikke med lett hjerte det ble besluttet å avlive disse kattene, som hadde vært vanskjøttet over lang tid. Noen var syke, og de var redde og aggressive. Et dyr som er livredd mennesker, trenger å komme til en spesielt kompetent person som vet hva som skal til for å gi dyret et godt liv. Hvis dette ikke er mulig på relativt kort varsel, mener vi det er bedre for dyret å bli avlivet, sier Torunn Knævelsrud.

Fradømt retten til å ha dyr
Aust-Agder Tingrett fradømte mannen retten til å eie, holde eller bruke alle typer husdyr i 10 år. Etter det skal Mattilsynet avgjøre om mannen kan få denne retten helt eller delvis tilbake.

-Tapet av retten til å ha dyr er ikke en straff, men skal hindre at vedkommende kan utsette dyr for mer lidelse, sier Torunn Knævelsrud. Det er et strengt tiltak som blir brukt når det er tydelig at personen ikke forstår hvilke behov dyr har, eller ikke er i stand til å ta vare på dyrene på en god nok måte.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

I dette nedgrisete kaninburet fant Mattilsynet og Politiet 4 forkomne katter som var innelåst og festet med seler og bånd slik at de ikke kunne bevege seg. –Dette er ikke vanskjøtsel, men dyreplageri, sier Torunn Knævelsrud i Mattilsynet.
Foto: Mattilsynet
I dette nedgrisete kaninburet fant Mattilsynet og Politiet 4 forkomne katter som var innelåst og festet med seler og bånd slik at de ikke kunne bevege seg. –Dette er ikke vanskjøtsel, men dyreplageri, sier Torunn Knævelsrud i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde
I dette trange kaninburet var 4 katter låst inne, uten mulighet til å bevege seg.
Foto: Mattilsynet
I dette trange kaninburet var 4 katter låst inne, uten mulighet til å bevege seg. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom