KTV Group

Dømt av Bergens Tidende, men vant i Bergen Tingrett

Del

Noen ganger kan man lure på om det finnes 2 rettsaler i denne byen, uttaler daglig leder Kennet Nilsen i KTV Group. Bergen Tingrett avsa dom 23.11.2015 der 3 tidligere ansatte dømmes til å betale sin tidligere arbeidsgiver KTV Group kr 390 000 for brudd på konkurranseklausul. De tre dømte, som alle hadde betrodde stillinger i KTV Group, er eierne bak selskapet NIRO Gruppen AS.

Daglig leder i KTV Group Kennet Nilsen, legger ikke skjul på at dette er en svært viktig sak for KTV Group.
Når oljekrisen satt inn i 2013/2014 ble KTV Group som mange andre, rammet av de store endringene i offshoremarkedet. KTV Group måtte ta grep og gjøre tiltak for å redde driften. Flere av de ansatte sykemeldte seg i begynnelsen av 2014. Kort tid etter sykemeldingene, startet flere av de samme personene opp selskap som gikk i direkte konkurranse med KTV Group.
De 3 tidligere ansatte som nå ble dømt for brudd på konkurranseklausulen, startet selskapet NIRO Gruppen AS. Dette selskapet henvendte seg etterhvert direkte til KTV Groups kunder og kontakter. Beviser lagt frem i retten viser at selskapet ble stiftet før arbeidsforholdet til KTV Group AS var endelig avsluttet.
Dette ble gjort på en helt feil måte av de domfelte sier Kennet Nilsen. Hadde de opptrådt rederlig kunne alt dette vært unngått. Man må ta til motmæle når bedriften opplever at ansatte som man har bygget opp, både kunnskaps- og erfaringsmessig opererer i strid med inngåtte avtaler. Jeg vil hevde at ingen ville godtatt at tidligere betrodde ansatte, bruker sine ervervede kunnskaper og kontakter, og bare sitter å ser på at egen bedrift blir skadelidende. Det er derfor med stor tilfredshet jeg ser at retten forholder seg til fakta og bevisføring i saken. Kennet Nilsen fremholder også at det er flere tilsvarende saker som kommer for tingretten.
De dømte har også stått frem i media med Bergens Tidende i spissen, og rettet kraftige beskyldninger mot KTV Group og Kennet Nilsen. Vi er på bakgrunn av disse beskyldningene spesielt glad for at tingretten kom til at KTV Group AS ikke hadde gitt de tidligere ansatte noen rimelig grunn for å slutte i bedriften, og starte konkurrerende virksomhet i strid med konkurranseklausulen. Den feilaktige fremstillingen i media ble fra vår side møtt med grundig bevisførsel og saklig argumentasjon. Retten forholdt seg til dette, mens journalisten i Bergens Tidende valgte å se vekk fra de samme faktaopplysningene.
Nilsen har klart merket fiendtlige holdninger både privat og forretningsmessig etter oppslagene i media. Det er derfor spesielt tilfredsstillende at det tilbakevises at KTV Group AS har misligholdt sine forpliktelser. Vi håper selvsagt at både kunder og samarbeidspartnere merker seg dette.
KTV Group ble startet alene av Kennet Nilsen i 1992. Ved å låne 50 tusen til startkapital, skapte han et nytt marked basert på profesjonelle tjenester med høytrykksspyling. Først etter tre år, hadde han bygget opp bedriften nok til å kunne ansette en person. Jeg startet med to tomme hender, skapte mitt eget kundegrunnlag og bygget opp bedriften med godt gammeldags skikkelig hardt arbeid. Jeg måtte slite for hver kunde og for hver krone som ble tjent.
Kennet Nilsen mener at dette er et eksempel på hvor sårbar en liten bedrift er, når flere ansatte med går sammen for å starte konkurrerende virksomhet der tidligere arbeidsgivers kunder og kontakter er i målgruppen. Dette er en stor utfordring for alle gründerselskaper i Norge.
KTV Group har alltid satset mye på sine ansatte, og involvert alle i driften på en måte svært få andre bedrifter gjør. Jeg mener det er viktig å involvere ansatte i driften på denne måten. Man styrker ansvarsfølelsen og gir alle en følelse av at man er med å bygge opp noe. Dessverre slår imidlertid dette skarpt tilbake hvis de ansatte bryter med den tillit de er blitt vist. Nilsen håper virkelig dommen kan være til hjelp for andre bedrifter i samme situasjon.
Seriegründeren lever etter regelen at ærlighet og hard arbeid skal belønnes. Brudd på avtaler skal ikke lønne seg. Jeg føler det er min plikt å forsøke å videreføre dette til mine ansatte også.
I 2016 vil det komme opp lignende saker på tidligere ansatte, hvor klare brudd på moralske prinsipper skal dokumenteres ovenfor retten. Felles for alle er at de har stått frem i media med sine historier. Dette skal nå tilbakevises i retten.
Mange bukker under når man blir utsatt for et press fra media og ryktespredning av slike dimensjoner Nilsen og KTV Group har blitt utsatt for. Jeg har blitt utsatt for det meste, sier Nilsen. Jeg følger imidlertid mine moralske prinsipper, og jeg vil aldri bukke under for press eller være redd for å bli upopulær.
Om dette er prisen å betale for å lære opp neste generasjon, tar jeg gjerne oppgaven avslutter Kennet Nilsen i KTV Group.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om KTV Group

KTV Group
KTV Group
Hanøytangen 111
5310 Hauglandshella

+47 55 20 71 90http://www.ktvgroup.no
KTV Group er en pioner innen tjenester på vedlikehold og det første selskapet som spesialiserte seg på høytrykksspyling i 1992. I dag leverer gruppen en rekke tjenester innen vedlikehold til eiendom,offshore, og industri i både inn og utland. KTV Group har datterselskaper i Oslo Stavanger, og Nigeria/Sør Korea. I Norge har selskapet langsiktige vedlikeholds avtaler på 530 000 m2 eiendom, og står bak utvikling av en rekke nye produkter og tjenester. KTV Group omsatte i 2015 for 25 mill med et resultat på 6 mill.

Følg saker fra KTV Group

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KTV Group på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KTV Group

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom