Norges Jeger- og Fiskerforbund

Dødsdom i Hardanger

Del

I regjeringens budsjettforslag for 2017 skrinlegges planene om å etablere genbank for de ville laksefiskene i Hardanger. For bestandene av laks og sjøørret i området er dette i realiteten en dødsdom. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber Stortinget gripe inn og omgjøre regjeringens fatale kuttforslag.

Rømt oppdrettsfisk med store skader etter lakselus. Foto NJFF/Marion Engen
Rømt oppdrettsfisk med store skader etter lakselus. Foto NJFF/Marion Engen

Situasjonen for de ville laksefiskene i Hardanger er svært alvorlig. Hardangerfjorden er det området i verden som har verdens tetteste konsentrasjon av oppdrettsanlegg. Utfordringene med lakselus og rømminger har i sterk grad påvirket bestandene av villaks og sjøørret i fjorden. Havforskningsinstituttet slo for mange år siden fast at den oppdrettsvirksomheten som bedrives i Hardanger ikke er miljømessig bærekraftig.


Redningsplan med genbank

På grunn av situasjonen for de ville laksefiskene, ble det innført midlertidige rammer for havbruksvirksomheten i området. En egen Hardangerfjordforskrift med rammer for oppdrettsvirksomheten skulle bidra til å ivareta de ville laksefiskene.

En slik forskrift var i ferd med å bli vedtatt, da regjeringen valgte en løsning der forskriften ble droppet, men hvor det i stedet skulle etableres en genbank for Hardangerfjorden som skulle sikre bestandene av laks og sjøørret. Ingen optimal løsning, men en form for midlertidig opprettholdelse av villfiskbestandene gjennom ivaretagelse av genmateriale.


Fatalt kuttforslag

I budsjettforslaget til Klima- og Miljødepartementet for 2017 skrinlegges overraskende planene om å etablere genbank for Hardanger. Da står man ribbet igjen uten virkemidler for å ivareta de ville laksefiskene i Hardangerfjorden. Først stopper man arbeidet med Hardangerfjordforskriften, slik at man unngår innstramminger i oppdrettsvirksomheten i området. Så drar man ut stikkontakten på den respiratoren som en genbank ville kunne vært.

Uten en genbankløsning vil muligheten til å ta vare på en rekke av bestandene i Hardangerfjorden bortfalle. Det er allerede et stort lokalt engasjement tilknyttet arbeidet med genbanken, i form av uttak av stamfisk i elvene, oppfisking av rømt laks i elvene, rognplanting etc. Uten en genbankløsning vil muligheten til å ta vare på en rekke av bestandene i Hardangerfjorden bortfalle, og det samme vil det betydelige lokale engasjementet for å ta vare på disse for framtida.


Stortinget må reagere

Den verst tenkelige situasjonen sett fra de ville laksefiskenes ståsted, er den regjeringen nå legger opp til; ingen genbank og heller ingen forskrift. Dette er i realiteten en dødsdom for de ville laksefiskene i Hardanger og en fallitterklæring med hensyn til arbeidet for at havbruksvirksomheten skal drives innenfor miljømessig bærekraftige rammer. Det er viktig at Stortinget understeker at dette ikke kan bli løsningen.

NJFF mener at vi ikke kan basere utviklingen av havbruksnæringen eller forvaltningen av de ville laksefiskene på løsninger med genbanker for de ulike fjordområdene. En miljømessige bærekraftig havbruksnæring må være en klar forutsetning som grunnlag også for forvaltningen av de ville laksefiskene. Situasjonen i Hardanger er imidlertid spesiell og prekær. Fordi lite tyder på at en har løsningen på miljøutfordringene innen rekkevidde må genbanken komme nå.

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon, kontakt Øyvind Fjeldseth, fiskestellskonsulent i NJFF, 97 19 32 87
eller
Alv Arne Lyse, prosjektleder villaks, 91 14 81 54

Bilder

Rømt oppdrettsfisk med store skader etter lakselus. Foto NJFF/Marion Engen
Rømt oppdrettsfisk med store skader etter lakselus. Foto NJFF/Marion Engen
Last ned bilde

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Følg saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom