DNV GL

DNV GL støtter Statnett og ruster for mer vindkraft

Del

En mast i komposittmateriale for 420 kV kraftlinjer skal utvikles ved hjelp av designtjenester fra DNV GL. Smarte komposittmaster vil gjøre det enklere å bygge ut framtidens kraftnett.

DNV GLs årlige rapport om fremtidig energiutvikling (Energy Transition Outlook) forutser en økning i energiproduksjon fra vindkraft. Utvidelsen av verdens kraftlinjer vil utgjøre mer enn en tredobling innen 2050.
DNV GLs årlige rapport om fremtidig energiutvikling (Energy Transition Outlook) forutser en økning i energiproduksjon fra vindkraft. Utvidelsen av verdens kraftlinjer vil utgjøre mer enn en tredobling innen 2050.

Statnett, operatøren av det norske kraftforsyningsnettet, har valgt DNV GL som leverandør av designtjenester for utvikling av nye høyspentmaster i komposittmateriale. Prosjektet er en del av Statnetts forsknings- og utviklingsprogram «Lean Line», som har som mål å bygge kraftlinjer på en tryggere, raskere og billigere måte, og samtidig forenkle integrering av fornybar energi i det europeiske kraftnettet.

Statnett vil bli ett av de første selskapene i verden til å utvikle komposittmaster for høyspentlinjer på 420 kV. Komposittmaster har tradisjonelt blitt benyttet for systemer mellom 110 og 150 kV. DNV GL vil som en del av prosjektet gi bistand til Statnett med utvikling av et nytt design for kraftoverføring, i henhold til norske krav og forhold.

«Det er viktig at de prosjektene vi støtter, bygger opp under hovedmålsettingen for vårt FoU-program, som er å bedre energisikkerheten med 20 %, redusere kostnadene med 20 % og redusere byggetiden med 20 %,» sier Oddgeir Kaspersen, leder for Statnetts program for innovativ teknologi. «For å gjøre dette trengs det teknisk ekspertise, fordi små detaljer kan være avgjørende. DNV GLs erfaring med nyskapende design av master, spesielt de elektriske systemene, gjør at vi kan skape et trygt og pålitelig konsept for vår høyspentmast i komposittmateriale.»

Prajeev Rasiah, konserndirektør for Nord-Europa, Midtøsten og Afrika, DNV GL – Energi, legger til: «For å realisere det fulle potensialet i kraftproduksjon fra fornybare kilder, er optimalisering av nettsinfrastrukturen helt avgjørende. Etter å ha arbeidet med design av elektrisitetssystemer for høyspentlinjer i mer enn 50 år, ser vi frem til å støtte Statnett med vår kunnskap og ekspertise på dette feltet, og muliggjøre rimeligere tilkobling og integrering av fornybar energi i kraftnettet.»

DNV GLs eksperter på kraftnett fokuserer på aspekter av sikkerhet og pålitelighet ved mastene ved å utvikle isolasjonskoordinering, jording, stresstesting av elektriske systemer og sikker utforming. Designet av det nye elektriske systemet vil bli ferdigstilt på slutten av 2019, og valideringstestene er planlagt i 2020. Byggingen og driften av prøveperioden er planlagt i 2021.

DNV GLs årlige rapport Energy Transition Outlook forutser at økningen i vind- og solenergi vil drive frem en større utvidelse av overførings- og distribusjonssystemene. Rapporten finner at utvidelsen av verdens kraftlinjer vil utgjøre mer enn en tredobling innen 2050, både i lengde og kapasitet. Denne betydelige utvidelsen i infrastruktur vil hovedsakelig bli drevet av veksten i produksjon av fornybar energi, ofte i fjerntliggende områder, som dermed må kobles til det lokale, regionale, nasjonale og internasjonale kraftnettet.

Fornybare energiressurser forekommer ofte i områder langt unna der største delen av forbruket skjer. Etterhvert som sektoren vokser og avhengigheten av fornybar energi øker, kreves det smartere design av infrastrukturen for å gjøre utvidelsen av kraftnettet tryggere, raskere og mer kostnadseffektiv.

Prosjektet for høyspentmastene har også vært en del av prosjektet Best Paths, et europeisk konsortium som har som mål å utvikle ny nettverksteknologi for å øke overføringskapasiteten og fleksibiliteten i kraftnettet på europeisk nivå, med bevaring av systemets pålitelighet.

Nøkkelord

Kontakter

Mona Ghobadi
Global PR and Media Relations Manager
+49 040361497484
Mona.Ghobadi@dnvgl.com

Bilder

DNV GLs årlige rapport om fremtidig energiutvikling (Energy Transition Outlook) forutser en økning i energiproduksjon fra vindkraft. Utvidelsen av verdens kraftlinjer vil utgjøre mer enn en tredobling innen 2050.
DNV GLs årlige rapport om fremtidig energiutvikling (Energy Transition Outlook) forutser en økning i energiproduksjon fra vindkraft. Utvidelsen av verdens kraftlinjer vil utgjøre mer enn en tredobling innen 2050.
Last ned bilde

Om DNV GL

DNV GL
DNV GL
Veritasveien 1
1363 Høvik

http://www.dnvgl.no

Om DNV GL

DNV GL er et globalt selskap som arbeider med rådgivning, kvalitetssikring og risikohåndtering. Drevet av vårt mål om trygge liv, verdier og miljø, hjelper vi våre kunder med å forbedre tryggheten og bærekraften i sine bedrifter. Våre fagfolk, som arbeider i mer enn 100 land, er dedikert til å bistå kunder i maritim industri, olje- og gassektoren, tradisjonell og fornybar kraftproduksjon og andre næringer med å gjøre verden tryggere, smartere og grønnere.

 

I fornybar energiproduksjon og kraftsystem

DNV GL leverer verdenskjente utprøvings- og rådgivningstjenester til hele verdikjeden knyttet til energi, inkludert fornybar energi og økonomisering. Vår ekspertise omfatter land- og havbasert vindkraft, solenergi, konvensjonell kraftproduksjon, overføring og distribusjon, smarte kraftnettverk og bærekraftig energibruk, i tillegg til energimarkeder og reguleringer. Våre eksperter bistår kunder i Norge og verden over med å sørge for en trygg, pålitelig, effektiv og bærekraftig energiforsyning. Finn ut mer på dnvgl.com/energy.

Følg saker fra DNV GL

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra DNV GL på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra DNV GL

Teknologi revolusjonerer energimiksen, men trenger tverrpolitisk drahjelp om vi skal nå klimamålene11.9.2019 08:00:00 CESTPressemelding

• Energimiksens karboninnhold reduseres raskt og bruken av olje forventes å falle kraftig fra 2030, noe som vil gjøre naturgass til den største energikilden. • Andelen elektrisitet i energimiksen vil mer enn dobles fra dagens nivåer til 40% i 2050. To tredjedeler av elektrisiteten vil da komme fra sol og vind. • Globale utslipp vil nå en topp i 2025, men alternative energiløsninger tas i bruk for sakte og vi bruker opp karbonbudsjettet for å holde oss under 1,5ºC oppvarming allerede i 2028.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom