Innovasjon Norge

Disse investormiljøene får presåkornkapital i 2018

Del

16 miljøer over hele landet får forvalte 50 millioner kroner i presåkornkapital for 2018. Så langt har det blitt investert 126 millioner kroner i oppstartbedrifter gjennom ordningen, og disse har utløst 460 millioner kroner i private investeringer.

Tripod Capital Collective i Bergen er årets "nykommer" som forvalter av presåkornkapital i 2018. F.v. Roald Brekkhus og Henrik Lie-Nielsen. Harald Troye er også del av teamet, men var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Tripod Capital Collective.
Tripod Capital Collective i Bergen er årets "nykommer" som forvalter av presåkornkapital i 2018. F.v. Roald Brekkhus og Henrik Lie-Nielsen. Harald Troye er også del av teamet, men var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Tripod Capital Collective.

-Gründere som lykkes betyr nye arbeidsplasser. Men en forutsetning for å lykkes som gründer, er at man klarer å skaffe både riktig kompetanse og nok kapital. Det er nettopp derfor regjeringen har satset på presåkornkapital og jeg håper det bidrar til både flere investeringer og nye arbeidsplasser, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Hensikten med presåkornordningen er å utløse privat kapital, tilføre bedriftene kapital og kompetanse i tidlig fase, og gjøre selskapene bedre i stand til å reise mer kapital selv i neste runde.

Flere får tilgang til kompetent kapital

Presåkornkapitalen går gjennom mellomledd som inkubatorer og teknologioverføringskontorer (TTOer). Disse miljøene velger ut innovative oppstartbedrifter som er yngre enn fem år, og investerer og forvalter eierskapet på Innovasjon Norges vegne. Forutsetningen for presåkorninvesteringer er at bedriftene henter inn minst like mye penger fra andre investorer, og ordningen bidrar dermed til å utløse risikokapital fra private investorer.

Etter en offentlig anbudskonkurranse er det nå plukket ut 16 miljøer som skal forvalte årets ramme på 50 mill. kroner. Innovasjon Norge mottok 31 tilbud fra hele landet.

-Generelt var det et høyere nivå på tilbudene i år, og vi ser at kompetansen i miljøene styrkes, sier direktør for Gründere og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge Pål T. Næss.

Tilbyderne vurderes etter kriterier som blant annet går på miljøets evne til å investere selv, sammen med presåkornkapitalen, samt deres evne til å hente ekstern privat kapital. Det er også viktig at miljøene kan tilføre oppstartselskapene nettverk og samarbeid i økosystemet, og at de har en god struktur og strategi for driften av oppdraget.

Ny rapport bekrefter at ordningen fungerer

Det siste halvåret har ordningen gjennomgått en før-evaluering utført av Menon Economics for å vurdere om virkemiddelet er innrettet på riktig måte, og at det fungerer som ønsket for både bedriftene og forvalterne. Rapporten oppsummerer at presåkornordningen har et godt potensial og er et relevant og effektivt virkemiddel for manglende kapitaltilgang for tidligfasebedrifter og økonomisk vekst.

-Det er veldig positivt å få bekreftet at vi har utviklet et kommersielt virkemiddel som lykkes med å tilføre flere oppstartselskaper en kombinasjon av kompetanse og kapital i tidlig fase. Rapporten viser at presåkornkapitalen har utløst mer enn tre ganger så mye i private investeringer, og at risikokapitalen bidrar til at flere oppstartselskaper kan satse og vokse i en tidlig fase, sier ansvarlig for presåkornkapital i Innovasjon Norge Rannveig Fadum.

Følgende miljøer får forvalte presåkornkapital for 2018:

Aleap AS, Oslo  - 4 millioner kroner

ARKWRIGHT NORWAY AS, Oslo - 2 millioner kroner

BAKKEN & BÆCH AS, Oslo - 5 millioner kroner

Bergen Teknologioverføring, Hordaland - 5 millioner kroner

CoFounder II AS, Trøndelag - 2 millioner kroner

Inven2 AS, Oslo - 5 millioner kroner

Kjeller Innovasjon, Akershus - 3 millioner kroner

Microtech Innovation AS, Vestfold - 2 millioner kroner

Norinnova Technology Transfer AS, Troms - 2 millioner kroner

NTNU Accel, Trøndelag - 4 millioner kroner

Sagene Tech Ventures AS, Oslo - 2 millioner kroner

Simula Innovation AS, Akershus - 3 millioner kroner

Skyfall Ventures AS, Oslo - 3 millioner kroner

Tripod Capital Collective AS, Hordaland - 3 millioner kroner

Validé AS, Rogaland - 3 millioner kroner

ÅKP AS, Møre og Romsdal - 2 millioner kroner

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Tripod Capital Collective i Bergen er årets "nykommer" som forvalter av presåkornkapital i 2018. F.v. Roald Brekkhus og Henrik Lie-Nielsen. Harald Troye er også del av teamet, men var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Tripod Capital Collective.
Tripod Capital Collective i Bergen er årets "nykommer" som forvalter av presåkornkapital i 2018. F.v. Roald Brekkhus og Henrik Lie-Nielsen. Harald Troye er også del av teamet, men var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Tripod Capital Collective.
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom