Stortinget

Direktøren trekker seg

Del

I møtet med pressen i dag har Stortingets direktør, Ida Børresen, kommet med følgende uttalelse:

Jeg har i dag informert presidentskapet om den alvorlige situasjonen som Stortingets byggeprosjekt er kommet opp i. Etter en gjennomgang av det totale kostnadsbildet i prosjektet er det kommet frem at prosjektet vil kunne komme til å trenge opp mot 500 mill kr til for å kunne fullføres. Dette bilde har ikke blitt klart for meg og administrasjonen før siste uke. Vi har vært klar over at prosjektets økonomi har vært presset. Dette gikk bl a frem da Stortinget behandlet Riksrevisjonens rapport om byggesaken i juni 2017 og som følge av det iverksatte vi flere kostnadsreduserende tiltak.

Før jul varslet vi presidentskapet om at vi trolig ville gå ut over kostnadsrammen på 1,8 mrd. og ha behov for en tilleggsbevilgning. På dette tidspunktet var vi ikke kjent med at beløpet kunne bli så betydelig.

Som Stortingets direktør har jeg det overordnede ansvaret for administrasjonen og herunder også byggeprosjektet. Det er mitt ansvar at presidentskapet ikke tidsnok har fått informasjon om den alvorlige situasjonen. På den bakgrunn har jeg valgt å meddele presidentskapet at jeg trekker meg fra min stilling som Stortingets direktør.

Stortingets byggeprosjekt har vært og er et svært krevende og komplisert prosjekt. Det har tatt store deler av min arbeidstid i mange år. Det grunnleggende problemet i prosjektet, som har fulgt oss gjennom hele byggeperioden, er det mangelfulle entreprisegrunnlaget som ble utarbeidet av Multiconsult og Multiconsults manglende evne til å levere på tid og kvalitet gjennom hele prosjektperioden. Det tar jeg ikke ansvar for.

Kontakter

Kontakt: Stortingets pressevakt, tlf. 920 10 681

Om Stortinget

Stortinget
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

23 31 30 50http://www.stortinget.no

Stortinget er Norges nasjonalforsamling. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen.

Følg saker fra Stortinget

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Stortinget på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Stortinget

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom