Et hjerte av gull

DINE HENDER KAN REDDE LIV - Lær hvordan tirsdag 16. oktober 2018

Del

Hvert år stanser over 3.000 hjerter utenfor sykehus i Norge og over 12.000 får hjerteinfarkt. Tirsdag 16. oktober skal foreningen Et Hjerte av Gull i samarbeid med helse teknologi startup'n Spera og Akutthjelper.no holde mer enn 250 pop up hjerte-/lungeredningskurs over hele Norge. Dette som del av den internasjonale World Restart a Heart Day som er et initiativ fra European Resuscitation Council.

Dine hender kan redde liv dersom du lærer deg grunnleggende hjerte-/lungeredning. Det er hverken vanskelig eller farlig oppfordrer grunnleggerne Anette Testman og Bjørn-Arild Woll i foreningen Et Hjerte av Gull.

Den 20. august starter foreningen en landsomfattende turne som de kaller "Dine hender kan redde liv" hvor målet er å besøke flest mulig av landets 422 kommuner før jul.

I alle kommunene som besøkes vil det bli pop up arrangement for å spre kunnskap om hvordan man registrerer sin hjertestarter i det offentlige hjertestarterregisteret (113.no) og hvordan man kan være med på å folkefinansiere en hjertestarter som plasseres ut i det offentlige rom. I tillegg vil vi holde 30 minutters hjerte-/lungeredningskurs, samt fortelle mer om hvordan man kan bli sertifisert akutthjelper og være tilgjengelig ved akutte situasjoner.

Alt handler om at for mange dør for tidlig av hjertestans, hjerteinfarkt eller hjerneslag i Norge i dag. Ved hjertestans utenfor sykehus er det kun 14% som lever 30 dager senere.

Studier fra Sverige for årene 2004 til 2015 viser at rask bruk av hjertestarter på de som er sjokkbare kan øke overlevelsen til over 50% avhengig av hvor raskt man kommer i gang med bruk av hjertestarter i tillegg til hjerte-/lungeredning. Tilgjengelige tall indikerer at ca 1/3 av hjertestansene kan sjokkes. Det handler altså om tid og tilgang til ressurser.

For å kunne øke muligheten til å overleve må tilgangen på hjertestartere og frivillige akutthjelpere økes kraftig.

For å lykkes med denne satsningen blir foreningen sponset blant annet av  helseteknologi startup'n Spera, som utvikler multifunksjons akuttdroner. 

Er du sertifisert i hjerte-/lungeredning og kunne tenke deg å være med på denne dugnaden, søker vi nå 40 instruktører. For å bli sertifisert instruktør for akutthjelpere kan du melde deg på et av våre to instruktørkurs i august via siden www.akutthjelper.no/kurs/.

Nøkkelord

Kontakter

Bjørn-Arild WollGrunnlegger/ Styreleder

Bjørn-Arild har grunnlagt foreningen Et Hjerte av Gull i sammen med sin kjæreste Anette Testman. Han er i tillegg helseteknologi gründer gjennom startup'n Spera som utvikler et økosystem med smarte personlige enheter og avanserte multifunksjons akuttdroner.

+47 400 56 131baw@spera.no

Bilder

Lenker

Om Et hjerte av gull

Et hjerte av gull
Et hjerte av gull
Gamleveien 73
1350 Lommedalen

400 56 131http://www.ethjerteavgull.no

Dine hender kan redde liv er en nasjonal dugnad startet av den ideelle foreningen Et Hjerte av Gull med helse teknologi startup’n Spera som hovedsponsor.

Dugnaden skal bidra til å kartlegge hvor hjertestartere befinner seg og melde disse inn i det offentlige Hjertestarterregisteret slik at blant annet AMK (113) vet hvor de er.

Hjertestarterne blir tilgjengelige også i appen GoodSAM Alerter, verdens største hjertestarter app, som både gir varslers nøyaktig GPS-posisjon og mulighet for kryptert live video tilgjengelig for nødetatene.