Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK)

Digitalt kvantesprang for krigsforsikring av skip

Del

Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) lanserer ny teknologi som forenkler og trygger hverdagen for eierne av 2.700 skip.

Logo DNK
Logo DNK

Det dreier seg om et digitalt sporingssystem som sender krypterte signaler om skipenes posisjon direkte til DNKs forsikringssystem i tilnærmet sanntid. Systemet, en såkalt IoT-løsning, er det første av sitt slag i verden. Det er utviklet i et samarbeid mellom DNK og britiske Clearwater Tracking. Det vil forenkle rapporteringen av skip som går inn og ut av risikoområder omfattet av krigsforsikring, og det tilrettelegger for andre digitale løsninger på norske skip.

Verdier for USD 224 milliarder

DNK forsikrer verdier for rundt USD 224 milliarder, og er verdensledende innenfor krigsforsikring av skip. Gjennom DNK er omlag 470 rederier dekket mot skader som måtte oppstå som følge av krig, terror, piratvirksomhet og cyberangrep. DNK har i mange år satset sterkt på skadeforebygging gjennom etterretning og andre sikkerhetstiltak, og det nye systemet forsterker denne kapasiteten.

-      Forsikringsnæringen gjennomgår en rivende teknologisk utvikling preget av digitalisering og sammenkobling av systemer. I DNK har vi en ambisjon om å være blant de ledende på denne utviklingen innenfor sjøforsikring. Det digitale sporingssystemet som tilbys rederiene er valgt først og fremst fordi løsningen automatiserer arbeidskrevende prosesser på forsikrings-siden. Det er imidlertid også viktig at medlemsrederiene får anledning til å benytte informasjonen i egen operasjon og at andre sensorer kan kobles til, sier Svein Ringbakken som er administrerende direktør i DNK.

Økt presisjon og sikkerhet

Frem til nå har man vært avhengig av manuelle rutiner for å rapportere skipenes inn- og utgang av risikoområder der det har vært fare for krigshandlinger, terror eller piratvirksomhet. Det enkelte rederi har selv hatt ansvaret for rapporteringen, og har kunnet bruke DNKs web-baserte verktøy for dette. Med den nye teknologien skjer rapporteringen automatisk inn i forsikringssystemet Paris levert av det norske selskapet Noria, og fritar dermed rederiene for mye administrativt arbeid knyttet til forsikringsdekningen. På denne måten effektiviseres prosessene og man unngår feil eller mangelfull rapportering som er avgjørende for forsikringens dekningsomfang og gyldighet.

Det nye systemet bidrar også til å bedre sikkerheten for mannskap, skip og last, fordi det er sammenkoblet med andre systemer og har egenskaper og kvaliteter som er uovertrufne i forhold til tradisjonell bruk av slik teknologi.

Kan bidra til miljøgevinst

I tillegg vil systemet kunne bidra med data for å angi skipenes posisjon i ulike farvann med meget høy presisjon. Dette kan medlemsrederiene nyttiggjøre seg i optimalisering av egen operasjon, som vil kunne føre til redusert forbruk av bunkers, lavere kostnader og en miljøgevinst som følge av lavere utslipp.

Clearwater og DNK har samarbeidet om utviklingen av systemet gjennom den siste toårs-perioden ved å benytte markedets fremste Internett of Things-teknologi (IoT) levert av Orbcomm Inc. Orbcomm har også levert enhetene og sørger for satellittoverføringskapasitet.

-      Dette har vært et veldig inspirerende samarbeid, og sammen har vi utviklet en løsning som viser hvordan digitalisering kan bidra til økt kvalitet og effektivitet i samspillet mellom rederiene og DNK, sier administrerende direktør William Unwin i Clearwater.

-      Orbcomm har hatt et langvarig samarbeid med Clearwater knyttet til det automatiske identifikasjonssystemet, AIS. Vi ser frem til å utvide vårt samarbeid med Clearwater ved å tilby den beste IoT-teknoligien og støtte til DNKs unike tilbud innenfor krigsforsikring, sier Marc Eisenberg, administrerende direktør i Orbcomm.

Utsendelse av utstyret til det enkelte skip er i gang, og det antas at det vil være installert på samtlige 2.700 skip innen utgangen av 2018.

Veracity, som er DNV GLs digitale plattform, benyttes for å sikre en kostnadseffektiv og sikker tilgang til det nye systemet.

-      Vi er glad for at vi i samarbeid med DNK og Clearwater har kunnet bidra til å realisere dette digitale løftet ut mot rederiene. Gjennom Veracity blir DNKs medlemmer med i et industrielt økosystem som sikrer tilgang til og deling av data. Dette vil ikke bare forenkle administrative prosesser, det vil også ha betydning for sikkerhet og operativ drift av skipene, sier Bjørn Tore Markussen som leder Veracity by DNV GL.

Kontakter

Svein Ringbakken,
Administrerende direktør i DNK
Mobil: 928 86 273

Bilder

Logo DNK
Logo DNK
Last ned bilde
Svein Ringbakken, administrerende direktør i DNK
Svein Ringbakken, administrerende direktør i DNK
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK)

Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK)
Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK)
DNK Rådhusgata 25
0158 Oslo

+47 22 93 68 00http://www.warrisk.no

Den Norske Krigsforsikring for Skib Gjensidig Forening (DNK) ble etablert i 1935, og er i dag verdensledende innenfor krigsforsikring av skip. Forsikringene dekker blant annet krigshandlinger, terror, piratvirksomhet og cyberangrep. Medlemmene i Foreningen er rederier med norsk tilknytning, de aller fleste med en utpreget internasjonal virksomhet. DNK har i dag rundt 470 medlemmer som til sammen har forsikret 3.425 skip i Foreningen. Disse er forsikret for i alt USD 224 milliarder.

Følg saker fra Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.