Jølstad Begravelsesbyrå

«Digitale gravlys» er ny juletrend

Del

Å minnes de døde med lys blir snart like vanlig på nett som ved graven. Digitale minnesider vil passere over to millioner besøkende i år. I julen er det ventet rekordbesøk.

Bruken av minnesider har økt med 70 prosent siden juni, viser tall fra Jølstad og Adstate, som leverer minnesider til gravferdsbransjen. Av de som besøker sidene skriver mange minneord eller tenner lys.

Mer åpenhet rundt sorg i digitale medier
Begravelsesbyrået Jølstad forventer stor pågang av pårørende og venner som vil tenne digitale lys for sine kjære i julen.

- Vi ser en trend som peker mot større åpenhet for sorg og ettertanke i digitale medier. Besøkstallet på minnesidene nærmer seg tallet for samlet besøk på de fysiske gravstedene på landets gravlunder, sier administrerende direktør i Jølstad, Jan Willy Løken.

Kan være enklere å uttrykke seg
- Digital medfølelse eller oppmerksomhet kan aldri erstatte mellommenneskelig omsorg og dialog, men det er et fint supplement. Mange synes det er vanskelig å uttrykke seg omkring død og savn, og for dem kan omsorg via minnesider på nett være en enklere måte å si at de tenker på de etterlatte og den avdøde, sier Løken.

Ikke overraskende er det i forbindelse med dødsfall hvor avdøde er yngre, at det er størst trafikk til de digitale minnesidene, men tendensen er like fullt økende i alle aldersgrupper.

- Vi tror at minnesidene etter hvert får mye av den samme funksjonen som en gravstøtte i tillegg til at det er et digitalt møtested for de sørgende og etterlatte, sier Løken.

Møtte motstand i kirken
Tradisjonen med å tenne lys for de døde slo for alvor rot i Norge da kong Olav døde i 1991. Etter dette ble det stadig vanligere å se opplyste gravlunder på kirkegårdene rundt i landet.

Lystenning er opprinnelig en katolsk skikk, og møtte visstnok motstand i den norske kirken til midten av forrige århundre.

Nøkkelord

Kontakter

Adm dir i Begravelsesbyråkjeden Jølstad: Jan Willy Løken 905 51 554

Bilder

Om Jølstad Begravelsesbyrå

Jølstad Begravelsesbyrå
Jølstad Begravelsesbyrå
Grefsenveien
0409 Oslo

http://www.jolstad.no/