Tieto

Dette er jobbene og bransjene der nordmenn tror robotene tar over

Del

En ny undersøkelse viser at nordmenn tror roboter kan løse en rekke jobber bedre enn menneskene – til og med svært krevende oppgaver. Syv av ti nordmenn tror ny teknologi vil gjøre det vanskeligere å få jobb i fremtiden, men bare en av ti tror deres egen jobb står i fare. Dette fremkommer i en nordisk undersøkelse fra IT-selskapet Tieto.

Kan ikke hamle opp med robotene
Godt over halvparten av nordmenn tror kunstig intelligens vil gjøre livet deres lettere. Samtidig er hele åtte av ti bekymret for konsekvensene det vil ha for samfunnet. Utviklingen innen kunstig intelligens forventes å få en enorm innvirkning på dagens arbeidshverdag. Blant yrkene nordmenn tror vil utføres bedre eller like bra av roboter er IT-support (62%), dagligvare- og detaljhandel (56%), revisorer (49%) og buss- og taxisjåfører (48%).

- Forståelsen for kunstig intelligens er forholdsvis lav i befolkningen, og få innser at dette allerede spiller en stor rolle på mange områder. Kunstig intelligens kommer til å få stor påvirkning på fremtidens arbeidshverdag, med datadrevne beslutninger som et stadig viktigere supplement til menneskelig kompetanse på ulike nivåer, sier Fredrik Ring, AI-spesialist og leder for datadreven virksomhet i Tieto.

I undersøkelsen, gjennomført av YouGov på vegne av Tieto, er over 3000 personer fra Norge, Sverige og Finland spurt om utviklingen av kunstig intelligens og hvilken påvirkning det vil ha på samfunnet. Resultatene viser at folk mener at kunstig intelligens dramatisk vil endre yrker i en rekke ulike bransjer.

Men ikke alle jobber er i faresonen. Befolkningen tror yrker som tradisjonelt innebærer daglig menneskelig samhandling, som lærere og leger, utføres best av mennesker.

Industri, kundeservice og bank og finans rammes først
Industri- og produksjonsbedrifter antas å være selskapene som vil bli mest berørt. I følge undersøkelsen mener åtte av ti at disse vil bli overtatt av roboter i løpet av det neste tiåret. Blant andre sektorer hvor nordmenn tror at robotene vil ta over de neste ti årene finner vi kundeservice (70%), bank og finans (69%), post- og budtjenester (71%) og revisjon (66%). Kunstig intelligens byr likevel på store muligheter for fremtidens arbeidsmarked.

- Det er tydelig at bransjer som tidlig tok i bruk ulike former for automatisering forventes å gjennomgå de største endringene. Diskusjonen så langt har fokusert på hvordan teknologi gjør jobber overflødige, men vi bør heller fokusere på hvordan teknologien skaper nye jobber, og mange av disse kjenner vi foreløpig ikke. Kunstig intelligens kommer til å skape nye muligheter i alle bransjer, og vi har bare så vidt begynt å skrape overflaten, sier Ring.

 

Utdrag fra undersøkelse (resultater fra Norge)

Hvilke av følgende funksjoner/roller tror du ville blitt bedre om de delvis eller helt ble erstattet av AI/roboter?

Topp 5
IT-support                                                       35%
Revisorer                                                         28%
Kassamedarbeidere i matbutikker                  27%
Bussjåfører og taxisjåfører                             25%
Kundeservice                                                  24%

5 nederste
Sportskommentatorer                                    15%
Sjefen min                                                      14%
Leger                                                              14%
Lærere                                                            14%
Statsministerrollen                                         13%

 

Øvrig
Meglere                                                            24%
Lokalpolitiker/kommunalråd                            18%
Advokater                                                         16%
Journalister                                                      16%
Statsministerrollen                                          13%

I hvilken grad er du enig i følgende påstander?

Ikke i det hele tatt

I liten grad

Delvis

I høy grad

I veldig høy grad

Vet ikke

Ny teknologi som AI og roboter kommer til å gjøre det vanskeligere å få jobb i fremtiden

5%

11%

33%

22%

14%

16%

Jeg er urolig for utviklingen av AI og konsekvensene for menneskene og samfunnet vårt

8%

15%

32%

18%

16%

11%

Ny AI-basert teknologi vil forenkle hverdagen og privatlivet mitt

15%

16%

29%

15%

4%

22%

Det vil være nyttig for samfunnet å bli mer data- og faktabasert gjennom innføring av AI og roboter

13%

18%

34%

13%

5%

19%

Ny AI-basert teknologi vil forenkle jobben min

24%

16%

22%

11%

3%

24%

Jeg kunne tenke meg at lønnen min/eventuelle bonuser fastsettes av en robot/AI etter en databasert analyse av arbeidsinnsatsen min

36%

20%

16%

8%

2%

18%

Jeg kunne tenke meg å bli evaluert av en faktabasert robot/AI (isteden for en menneskelig sjef) på jobben

42 %

20%

14%

8%

3%

14%

Min nåværende jobb vil helt eller delvis erstattes av ny teknologi (med datamaskiner/AI/roboter) innen de neste 10 årene

36%

21%

14%

6%

3%

20%


Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av opinions- og markedsundersøkelsesselskapet YouGov. I perioden 22. august – 19. september 2017 har det blitt gjennomført sammenlagt 3052 intervjuer via internett med menn og kvinner som er 18 år og eldre i Norge, Sverige og Finland. Se mer informasjon og oversikt over det nordiske resultatet her: https://campaigns.tieto.com/aisurvey

 

Nøkkelord

Kontakter

Om Tieto

Tieto
Tieto
Postboks 684 Skøyen
0214 OSLO

21 70 60 00http://www.tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.

Følg saker fra Tieto

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tieto på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Tieto

Ny nordisk studie viser at etablerte selskaper fremmer digital transformasjon mer enn digitale start-ups15.11.2018 08:56Pressemelding

Den digitale transformasjonen i Norden er ikke primært drevet av start-ups som utfordrer markedet over natten, men av etablerte industriaktører som endrer sine eksisterende virksomheter. Disruptiv innovasjon kommer i økende grad fra selskaper som allerede har en sterk markedsposisjon, eksisterende kundebase, et velfungerende økosystem av partnere og sterk merkevare. Dette er blant de viktigste funnene i den nye studien: Towards a data-driven future, utført av IDC på oppdrag av Tieto.

Tieto øker forpliktelsen til etisk bruk av AI17.10.2018 13:50Pressemelding

Tieto forsterker sin forpliktelse til å fremme etisk og ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens (AI). På Aftenpostens teknologikonferanse i Oslo offentliggjorde Christian Guttmann fra Tieto at selskapet introduserer etiske retningslinjer for bruk av AI og sertifisering av sine medarbeidere, samt at de introduserer nye stillinger på området. Disse tiltakene er del av et langsiktig arbeid for å fremme etisk bruk av AI i selskapets produkt- og tjenesteutvikling.

Tieto slutter seg til den europeiske alliansen for kunstig intelligens (European AI Alliance) for å forme fremtidens AI9.10.2018 12:29Pressemelding

Tieto kunngjorde i dag at de, som et av de første nordiske selskapene, blir med i den europeiske alliansen for kunstig intelligens. Alliansen er et nyetablert forum hvor aktører som jobber med kunstig intelligens (AI) møtes med mål om å fremme Europas konkurranseevne innen forskning og utvikling innen AI og dens påvirkning på næringsliv og samfunn.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom