Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Dette bør du tenke på før du drar på tur i fjellet i helga

Del

KULDEPERIODER BETYR TRØBBEL Det har vært kaldt, klart og stille vær mange steder i landet den siste tiden. - Kuldeperioder skaper dessverre nesten alltid trøbbel for snøskredfaren, sier vaktleder i Snøskredvarslingen Solveig Kosberg

Mye løs snø i terrenget for vinden å ta tak i. Bildet er fra Isfjorden på Nordvestlandet. Bilde fra regObs, tatt av Urpu@Romsdal
Mye løs snø i terrenget for vinden å ta tak i. Bildet er fra Isfjorden på Nordvestlandet. Bilde fra regObs, tatt av Urpu@Romsdal

Rim og kantkorn er begge vedvarende svake lag som dannes ved kaldt og klart vær og kan blir værende i snødekket lenge. Slike vedvarende svake lag gjør det krevende å bevege seg trygt i bratt terreng.


VEDVARENDE SVAKE LAG OVER HELE LANDET

Skredfaren ligger mange steder i Norge nå på faregrad 3-Betydelig.

-         De fleste ulykkene skjer ved denne faregraden. Er du i tvil om skredproblemet finnes der du er bør du velge turer i terreng som er slakere enn 30 grader og holde god avstand til bratte heng, sier Kosberg.

Fokksnø ligger mange steder over de svake lagene og begraver dem. Dette kan føre til at det kreves mer tilleggsbelastning for å løse skred på de svake lagene samtidig som at skredstørrelsen og konsekvensen av skredproblemene blir større.

-         Det er viktig at folk er obs på faretegnene som snøen gir, sier Kosberg.

Vær obs på drønnelyder og skytende sprekker som er tydelige tegn på at slike lag finnes. Men husk at fravær av faretegn ikke betyr at det er trygt. At du ikke finner det svake laget på ett fjell betyr ikke at det ikke finnes på fjellet ved siden av. Utfordringen under forhold som dette er ofte lite faretegn som røper skredproblemene rundt deg, men konsekvensen er stor om man er på galt sted.


VÆROMSLAG I SØR

Mange steder har også fått nysnø som har ligget urørt de siste dagene. Særlig Nord-Vestlandet og nord i Nordland er det mye snø i terrenget som nå blir flyttet på av vind. Fokksnø som legger seg over løsere snølag er hovedskredproblem i disse regionene.

For å komplisere situasjonen ytterligere venter vi temperaturøkning mange steder som svekker bindingen i snøen som ligger over de svakelagene. Dette øker sannsynligheten for at skred løsner.

Les detaljerte varsler og råd om hvordan håndtere skredproblemene på varsom.no når du planlegger turen i helga. Husk også å del informasjon om snødekket, faretegn eller fravær av faretegn på regobs.no.

Kontakter

Snøskredvarslingen i Norge
www.varsom.no
snoskredvarsling@nve.no
Tlf: +47 48 88 01 00

Bilder

Mye løs snø i terrenget for vinden å ta tak i. Bildet er fra Isfjorden på Nordvestlandet. Bilde fra regObs, tatt av Urpu@Romsdal
Mye løs snø i terrenget for vinden å ta tak i. Bildet er fra Isfjorden på Nordvestlandet. Bilde fra regObs, tatt av Urpu@Romsdal
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom