OsloMet

Det koster å være kronisk syk

Del

Nye beregninger i SIFOs referansebudsjett viser hvor mye mat- og klesbudsjettet øker når du lever med kroniske sykdommer som for eksempel cøliaki eller psoriasis.

Ekstrakostnadene ved et glutenfritt kosthold er på ca. kr. 655 i måneden. Foto: Pixabay
Ekstrakostnadene ved et glutenfritt kosthold er på ca. kr. 655 i måneden. Foto: Pixabay

På oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet har SIFO gjort en beregning av ekstrautgifter en må regne med dersom en lever med utvalgte kroniske sykdommer. Utgangspunktet er SIFOs referansebudsjett, som er et nøkternt budsjett for hva det koster å ta del i det norske samfunnet, både sosialt og materielt. Beregningene viser at både mat- og klesbudsjettet øker som følge av enten at varer er dyrere i innkjøp, eller at slitasjen er større.

Matbudsjettet øker med 655 kroner

I Norge har om lag 1 prosent av befolkningen cøliaki, som er kronisk betennelsessykdom hvor immunforsvaret reagerer med gluten. Gluten finnes i hvete, rug og bygg, og produkter som inneholder disse kornsortene utelukkes i en glutenfri diett.

Beregningene for ekstrakostnader ved et glutenfritt kosthold er gjort ved å erstatte glutenholdige matvarer i referansebudsjettets matkurv med glutenfrie alternativer. Samtidig er programmet «Mat på data» brukt for å sørge for at den nye matkurven opprettholder nivået for daglig energiinntak.

Beregningene viser at ekstrakostnaden ved et glutenfritt kosthold i gjennomsnitt for kvinner og menn blir ca. kr. 655 pr. måned.

Klesbudsjettet øker med opptil en tusenlapp

SIFOs undersøkelse dekker de tre varige sykdommene/lidelsene som utløser de største eller hyppigste utbetalingene fra NAV for dekning av økte kleskostnader. Disse er psoriasis/atopisk eksem, ADHD (hovedsakelig barn) og stomi (utlagt tarm).

Det er store individuelle variasjoner innad i gruppene, og derfor vanskelig å beregne et gjennomsnitt. Likevel kan vi regne med at en person som lider av psoriasis eller eksem må ut med rundt en tusenlapp ekstra i måneden. Her er det blant annet tatt med slitasje på grunn av hyppig vasking av klær og sengetøy, økt energiforbruk, ekstraprodukter samt innkjøp av flere og dyrere tekstiler og plagg som egner seg for sart hud.

Barn med ADHD har ofte konsentrasjonsproblemer og er hyperaktive og impulsive. Misting av klær er derfor et stort problem, samt ekstra slitasje fordi klærne blir brukt feil eller ødelagt. Klesforbruket blir derfor høyere enn hos andre barn på samme alder, i vårt eksempel barn i alderen 10-13 år. Ekstrautgiftene beregnes til ca. kr. 710,- pr. mnd.

For personer med stomi er lekkasjer det største problemet, og fører til hyppige kles- og sengetøyskift, økt energiforbruk og slitasje på tekstilene. Ekstrautgiftene beregnes til ca. kr. 800 pr. mnd.

– Det hefter usikkerhet om alle beregningene, og det kan være nødvendig å ha en litt distansert holdning til beregningenes presisjonsnivå, sier SIFO-forsker og prosjektleder Marthe Hårvik Austgulen

Fakta

Rapporten er skrevet på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet som et ledd i gjennomgangen av grunnstønadsordningen. Ordningen skal dekke varige og nødvendige merutgifter for personer som har varig sykdom, skade eller lyte.

Referanse:

Gun Roos, Kirsi Laitala, Ingun Grimstad Klepp, Marthe Hårvik Austgulen og Elling Borgeraas: Kartlegging av ekstrautgifter. Utgifter til mat for personer med cøliaki og andre diagnosegrupper og til klær og sko for personer med sykdommer eller lidelser som fører til ekstraordinær slitasje på klær eller sengetøy. SIFO oppdragsrapport nr. 6-2018

Kontakt:

Prosjektleder Marthe Hårvik Austgulen

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ekstrakostnadene ved et glutenfritt kosthold er på ca. kr. 655 i måneden. Foto: Pixabay
Ekstrakostnadene ved et glutenfritt kosthold er på ca. kr. 655 i måneden. Foto: Pixabay
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

Forbruksforskningsinstituttet SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge. Instituttet er fra 2016 en del av OsloMet – storbyuniversitetet.

Følg saker fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom