Helsetjenesteaksjonen

Destruktiv styring av helsevesenet // Helseforetaksmodellen femten år

Del

Helseforetaksmodellen har fått leve i det norske offentlige helsevesenet siden 2002. Tap av tillit, kostnadsvekst, økt byråkratisering og kompetanseflukt er noen av konsekvensene.

Det har vært overraskende stor tverrpolitisk enighet om utviklingen av helse- og omsorgstjenestene de siste årene. Mål- og resultatstyring, også kalt «New Public Management», har fått godt fotfeste i offentlig sektor. Nå betaler vi prisen for en til dels destruktiv styringsideologi som undergraver faglig kvalitet.

Jan Ubøe, professor ved Handelshøyskolen i Bergen, er én av dem som beskriver foretaksmodellen som en lite lønnsom måte å styre på. Han påpeker at kvalitetsledelse basert på ansvar og tillit bør få større plass, fremfor målstyring. Er det ikke på tide å revurdere troen på at et konkurransedrevet og detaljstyrt helsevesen gir bedre helsetjenester?

Å styre skattefinansierte helse- og omsorgstjenester som privatkapitalistiske foretak fører ikke til bedre helsetjenester. Uhensiktsmessig målstyring bidrar i praksis til lengre pasientkøer, mindre tid til pasienter, dårligere faglig kvalitet og økte kostnader.

Vi i Helsetjenesteaksjonen etterlyser en bred offentlig debatt om styringsideologien i offentlig helsevesen. Helsetjenestene må bygge på humanistiske verdier som tillit, likeverd og gjensidig respekt. Dette verdigrunnlaget er i samsvar med helseprofesjonens tradisjonelle etikk, og er en forutsetning for faglig kvalitet.

Dagens styringsform fører til et misforhold mellom de høye politiske ambisjonene, og manglende vilje til å finansiere dem, – noe som skaper dilemmaer som blir større og større jo nærmere vi kommer de som har det praktiske ansvaret for realiseringen av helsetjenestene. Helseprofesjonene forvalter et verdigrunnlag som kommer hele samfunnet til gode, men det forutsetter at profesjonens egenart og selvstendighet blir respektert.

Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri ved UiO, leder i Helsetjenesteaksjonen

Kontakter

Bilder

Om Helsetjenesteaksjonen

Helsetjenesteaksjonen
Helsetjenesteaksjonen
Ruseløkkveien 59
0251 Oslo

45 60 37 56http://www.helsetjenesteaksjonen.no

Helsetjenesteaksjonen ble stiftet 19. mars 2013. Tidligere har aksjonen hatt en «flat struktur» med en aksjonsgruppe bestående av 23 medlemmer og ingen mulighet for andre til å melde seg inn. I mars 2014 ble Helsetjenesteaksjonen omgjort til en medlemsorganisasjon.

Følg saker fra Helsetjenesteaksjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helsetjenesteaksjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helsetjenesteaksjonen

Grasrota mot styringseliten24.8.2017 08:00Pressemelding

Mål- og resultatstyring, «New Public Management», griper om seg i offentlig sektor. Resultatet er bl.a. tap av tillit mellom ledere og ansatte, viltvoksende byråkrati, ukontrollert utgiftsvekst og svekkelse av velferdsstaten. Politikerne må begynne å lytte til ekspertene på grasrota i stedet for konsulentene og styringseliten! Fagfolk fra ulike samfunnssektorer vil si tydelig fra før Stortingsvalget: Hvis våre offentlige fellesgoder skal bevares, må politikerne gripe roret og sørge for en kursendring.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom