Hæren

Derfor justerte Hæren de fysiske kravene

Del

Tirsdag 19. september 2017 skrev flere norske medier at Hæren hadde senket de fysiske kravene for å rekruttere flere kvinner. Årsaken til at kravene justeres er ikke kjønnsrelaterte, men en nødvendighet for å harmonisere kravene til øvrige militære tester.

Derfor justerte Hæren kravene

Tirsdag 19. september 2017 skrev flere norske medier at Hæren hadde senket de fysiske kravene for å rekruttere flere kvinner. Årsaken til at kravene justeres er ikke kjønnsrelaterte, men en nødvendighet for å harmonisere kravene til øvrige militære tester.

Høsten 2014 ble det i Hæren utviklet en ny test for måling av komplekse soldatferdigheter. Testen fikk navnet "Godkjent Hærsoldat". Våren 2015 startet innføringen av den nye testen. I perioden frem til april 2017, ble den evaluert på flere måter. Hæren satt da med et erfaringsgrunnlag, som viste at kravene var for høye sett opp mot tidligere målekriterier.

Her er ett eksempel på dette:

Ledende menige soldater ved Hans Majestet Kongens Garde ansees å ha over snittet god fysisk form. Av 17 soldater som ble testet var det kun 3 som bestod testen. De samme soldatene fikk toppkarakterer på andre fysiske tester. Ved justering på 1 minutt, bestod halvparten. Det harmonerte altså noe mer med øvrige fysiske tester i Forsvaret og hos sammenlignbare nasjoner, men innebar i praksis likevel en skjerping av de fysiske kravene.

Det er helt riktig at vi i Hæren ønsker enda flere kvinner, men det er utfra et kvalitetsbehov. Det er ikke riktig at vi setter ned kravene på "Godkjent Hærsoldat" for at kvinner skal klare å kvalifisere seg. Vi har derimot innsett at vi la lista for høyt, i forhold til de krav som stilles til dagens soldater, som forøvrig vil være i kontinuerlig utvikling. Etter å ha evaluert de nye testene godt over tid, ble det derfor besluttet å sette ned kravene slik at de gav et mer realistisk målbilde for både mannlige og kvinnelige soldater i dagens stridsmiljø.

Vedlagt ligger fakta om de fysiske testene.

Faktaboks fysiske tester:

Godkjent Hærsoldat:

Godkjent Hærsoldat er en avsluttende test som skal gjennomføres mot slutten av førstegangstjenesten, og er en sammensatt øvelse som skal kontrollere at soldaten har tilfredsstillende våpen- og stridstekniske ferdigheter til å bestå normerte minstekrav som Hærsoldat, samt fysiske og psykiske ferdigheter til å operere rasjonelt under stress.

Testen består av 8 delprøver i en sammenhengende øvelse: 1: Klar til strid enkeltmann, 2: CBRN (Vernemaskedrill), 3: 2km løp med stridsutrustning, 4: Nærkamp, 5: lav kryping, 6: Liggende skyting med målveksling, 7: Sanitet (påsett Tourniquet og bære makker 50m), 8: Stående skyting med målveksling, nærstrid.

Det er egne definert krav til utførelse på alle delprøver og samlet tidskrav er 17minutter. Tiden starter på post 3, med 2km løp og tiden stanser når siste skudd er avfyrt på post 8.

Se vedlagt prinsippskisse for "Godkjent Hærsoldat"

Forsvarets fysiske tester:

Soldater inne til førstegangstjeneste skal gjennomføre følgende fysiske tester:

Hyppighet og tidspunkt:

  • Gjennomføres i løpet av 3 uker etter innrykk, samt innen siste 3 måneder før dimisjon

Følgende tester gjennomføres:

  • 3000 m løp eller bip-test 
  • Medisinballstøt, stille lengde og pull-ups

Dersom det er ønskelig med ytterligere presisering, ta gjerne kontakt med Hærens kommunikasjonsavdeling.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Om Hæren

Hæren
Hæren
Hærstaben, Rusta leir
9325 Bardufoss

+47 03003https://forsvaret.no/hæren

Følg saker fra Hæren

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Hæren på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Hæren

Army Summit 2018 - Landpower in the Arctic and the High North14.9.2018 16:00Pressemelding

Tirsdag 18.september 2018 kl 0815 starter Hæren sitt årlige Army Summit. Årets tema er Landpower in the Arctic and the High North. Dagsaktuelt tema med tanke på den kommende NATO øvelsen Trident Juncture, den pågående russisk/ kinesiske gigantøvelsen VOSTOK 2018, og den amerikanske treningen på norsk jord. Moderatorne Kate Hansen Bundt (DNAK) Frithjof Jacobsen (VG), Martine Aurdal (Dagbladet) og Tove Gravdal (Morgenbladet) vil lose Forsvarsministeren og generaler i det fullsatte Ridehuset på Akershus festning gjennom spennende temaer som: - The Arctic and the High North - where, what and why - Strategic deterrence in the High North - The Arctic- possibilities and challenges - Superpowers in the High North - the Arctic game of monopoly

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom