FN-sambandet

Denne uka i FN: Debatt om budsjettkutt i FN, World Migration Report lanseres, og minekonvensjonen har møte i Wien

Del

Hver mandag kl 14 gir vi deg informasjon om de viktigste hendelsene i FN den kommende uka.

På den internasjonale migrasjonsdagen 18. desember lanseres World Migration Report 2018. Det er Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) som utgir denne rapporten.
På den internasjonale migrasjonsdagen 18. desember lanseres World Migration Report 2018. Det er Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) som utgir denne rapporten.

Spørsmål om disse nyhetsbrevene? Tips? Ta kontakt med nyhetsredaktør Terje Karlsen, e-post terje.karlsen@fn.no eller telefon 957 99 767.

FNs sikkerhetsråd

Japan har presidentskapet i desember.

18. desember: Sikkerhetsrådet holder orientering og konsultasjoner om situasjonen i Midtøsten, med fokus på Israel/Palestina. Sikkerhetsrådet holder også orientering om situasjonen rundt mindre våpen og håndvåpen.

19. desember: Sikkerhetsrådet holder orientering og konsultasjoner om den humanitære situasjonen i Syria. Sikkerhetsrådet holder osgå orientering om ikke-spredning, med hensyn på atomavtalen med Iran.

20. desember: Åpen debatt i Sikkerhetsrådet om bevaring av internasjonal fred og sikkerhet.

21. desember: Det ventes et vedtak om UNDOF i Sikkerhetsrådet. UNDOF er en militær observasjonsstyrke opprettet av FNs sikkerhetsråd i 1974 for å overvåke situasjonen mellom Israel og Syria på Golanhøyden. 21. desember blir det også debatt i Sikkerhetsrådet om FNs operasjon i Mali, UNAMA. Sikkerhetsrådet holder også orientering om fredsbevarende operasjoner.

Ressurser: Hvem som er medlem av FNs sikkerhetsråd kan du se her. Besøk Security Council Report som er tett på Sikkerhetsrådets arbeidsprogram fra dag til dag. Se oversikten for desember her.

FNs generalforsamling

Forhandlingene om FNs kommende budsjett pågår hele denne uka i Generalforsamlingens femte komitè. Dette er første FN-budsjett som vedtas med Donald Trump som USAs president, og USA har allerede foreslått store kutt i et budsjett som allerede ligger an til å bli lavere enn foregående budsjetter. Følg femte komité her

19. desember: Resolusjonene fra tredje komité behandles i Generalforsamlingen. Tredje komité jobber med sosiale, menneskelige og kulturelle spørsmål. Les mer

20. desember: Plenumsmøte i Generalforsamlingens behandler resolusjonsforslagene fra andre komité, utviklingskomitéen. Les mer

Ressurser: Dette er FNs generalforsamling. Program for FNs 72 generalforsamling legges fortløpende ut på denne lenken. Detaljert oversikt på The Week Ahead at the United Nations på denne lenken.

Minekonvensjonen  

18-21. desember: Statspartsmøte i Wien i Østerrike om FNs minekonvensjon. Les mer

Minekonvensjonen og hvilke stater som har underskrevet finner du på FN.no

World Migration Report 2018

18. desember: På den internasjonale migrasjonsdagen lanserer IOM World Migration Report 2018Denne rapporten har kommet ut siden år 2000 og dette er den niende i rekken. World Migration Report skal bidra til å øke forståelse av pågående migrasjonsutfordringer verden over. Rapporten finner du her.

Mer om IOM finner du på FN.no

Viktige dager fra FN-kalenderen

18. desember: Den internasjonale migrasjonsdagen. Fattigdom, arbeidsledighet, klimaendringer, krig og konflikt er alle faktorer som kan forårsake at mennesker migrerer, dvs. å flytte på seg fra et sted til et annet med hensikt å bosette seg. Les mer

20. desember: Den internasjonale solidaritetsdagen. I en verden med stadig voksende ulikheter er det viktig at solidaritetsbegrepet står sterkt. De som har minst må få hjelp fra de som har mest. Les mer

Fra organisasjoner og sivilsamfunn

Julekalender fra Pricewaterhousecoopers (PwC): Bærekraftsmålene når vi kun dersom vi får til sterke partnerskap mellom næringsliv, myndigheter og sivilsamfunn. FN-sambandet jobber for at undervisning om bærekraftig utvikling skal bli en integrert del av alle fag. Hør FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva forklare FNs bærekraftsmål 17.

https://www.youtube.com/watch?v=-kD60wGsPd4 

Aktuelt

Golanhøydene (Syria og Israel)

Det ventes et vedtak om UNDOF i Sikkerhetsrådet denne uka. UNDOF er en militær observasjonsstyrke opprettet av FNs sikkerhetsråd i 1974 for å overvåke situasjonen mellom Israel og Syria på Golanhøyden.

Lær mer om konflikten om Golanhøydene

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

På den internasjonale migrasjonsdagen 18. desember lanseres World Migration Report 2018. Det er Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) som utgir denne rapporten.
På den internasjonale migrasjonsdagen 18. desember lanseres World Migration Report 2018. Det er Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) som utgir denne rapporten.
Last ned bilde
Last ned bilde
Bildet viser FNs fredsbevarende styrker (UNDOF) i grenseområdet mellom Syria og Israel. FN-oppdraget ble etablert av Sikkerhetsrådet i 1974, blant annet for å sikre at våpenhvilen mellom Syria og Israel ble opprettholdt. Foto: UN Photo/Wolfgang Grebien
Bildet viser FNs fredsbevarende styrker (UNDOF) i grenseområdet mellom Syria og Israel. FN-oppdraget ble etablert av Sikkerhetsrådet i 1974, blant annet for å sikre at våpenhvilen mellom Syria og Israel ble opprettholdt. Foto: UN Photo/Wolfgang Grebien
Last ned bilde

Om FN-sambandet

FN-sambandet
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.