Budapest Klinikken AS

Den norske tannlegeforening feilinformerer nordmenn om farer knyttet til MRSA

Del

Når Tannlegeforeningen nå tilsynelatende fokuserer på bekjempelse av MRSA, kan det synes som om de har vikarierende motiv, hvor målet er å stoppe konkurransen fra utenlandske tannleger, samt aktivt hindre at norske pasienter skal få refusjons rettigheter ved tannbehandling innenfor EØS.

Presidenten i den norske tannlegeforeningen har siste uke benyttet MRSA trusselen til å advare norske pasienter fra å reise ut av landet for å få tannbehandling. Foreslår strengere regler for utenlandsk tannbehandling 

Mens øvrig norsk helsepersonell samt sykehus/institusjoner velger å fokusere på bekjempelse og forebygging av denne globale helsetrusselen, er tannlegeforeningens hovedfokus å stoppe pasienter som gjennomfører tannbehandling i utlandet, samt få endret en refusjonsordning de har vært motstandere av siden innføringen i 2010. 

I en rekke intervjuer fremmer presidenten i den norske tannlegeforeningen Camilla Hansen Steinum udokumenterte påstander knyttet til smittefare og forekomst.

Det presidenten unnlater å si, er at denne type smitte i hovedsak spres på sykehus og helseinstitusjoner hvor man har inneliggende pasienter, og ikke på tannklinikker. Dette er også en av årsakene til at man i norge ikke anbefaler å utrede/screene pasientene med hensyn til MRSA smite. Den norske tannlegeforening - pasientinformasjon om MRSA smitte og tannlegebesøk

Hun sier heller ikke noe om at refusjonsordningen de nå ønsker og få stoppet kun gjelder i EØS, samt at forekomsten i de fleste av disse land der er lang lavere en i andre deler av verden. 

Presidenten betegner innsetting av tannimplantater som "massiv, kirurgisk behandling" mens dette i realiteten er et svært lite kirurgisk inngrep. Dette tilsynelatende som et ekstra forsøk på å spre frykt hos denne pasientgruppen. 

Med dagens prisnivå for tannlegebehandling, er det mange nordmenn som ikke har råd til å utføre nødvendig tannbehandling i sitt hjemland. Prisnivået her hjemme betyr at selv pasienter som har krav på refusjon ofte må påregne store egenandeler. Ved behandling hos en rimeligere tannklinikk i EØS vil denne egenandelen kunne bli tilnærmet null, og selv pasienter som har krav på refusjon kan spare et sekssifret beløp på å utføre behandlingen utenlands. I praksis betyr dette at tannlegeforeningens forslag til fjerning av dagens refusjonsordning dessverre vil kunne ramme en del av befolkningen som ellers ikke ville hatt muligheten til å få behandling. 

Budapest Klinikken As har siden 2010 behandlet over 15.000 nordmenn ved vår klinikk i Ungarn. Vi har etter vår kunnskap ikke hatt et eneste tilfelle av MRSA og vår klinikk har status som universitetsklinikk i tilknytning til Semmelweis universitet. Vi arbeider hver dag aktivt for å forebygge infeksjoner, og våre omfattende smittevernrutiner er innført som en del av bedriftens ISO kvalitetssystem. Lokale helsemyndigheter gjennomfører kontroller ved uanmeldte besøk på klinikken flere ganger pr. år. 

Vi er svært forsiktig ved bruk av antibiotika, og alle våre leger og spesialister er pålagt og følge de norske nasjonale retningslinjene. 

I motsetning til de fleste norske tannklinikker gjennomfører våre ansatte jevnlige MRSA tester, og alle pasienter får nå tilbud om gratis MRSA screening både før og etter behandling. Det er følgelig vasnkelig og kjenne seg igjen i det bildet som presidenten i tannlegeforeningen forsøker å tegne av oss. 

MRSA er en global trussel, og selv om norge har langt lavere forbruk av antibiotika en andre land, må vi fortsatt fokusere på å redusere bruk samt feilbruk. Helsepersonell har en svært viktig rolle i dette arbeidet, hvor vi plikter og gi våre pasienter korrekt informasjon knyttet til risiko, prognoser samt hvordan den enkelte pasient kan bidra til å ta forholdsregler samt hindre spredning. 

Når presidenten i tannlegeforeningen nå mener at denne type forebyggende pasientinformasjon må gis av myndighetene og ikke av behandlende tannlege eller helspersonell, fremstår dette mer som en ansvarsfraskrivelse en et bidrag til å løse de alvorlige utfordringer vi nå står ovenfor.

Ovennevnte viser nok en gang hvilket fokus den norske tannlegeforening har, og det fremstår som både alvorlig og urovekkende at man benytter MRSA trusselen i noe som kan oppfattes å være økonomisk egenvinning. 

Nøkkelord

Kontakter

Morten Leivseth - Spesialsykepleier - Budapest Klinikken As.
Tlf direkte 95815880, sentralbord 02415. morten@budapestklinikken.no

Om Budapest Klinikken AS

Budapest Klinikken AS
Skippergata 7a
9008 Tromsø

http://www.budapestklinikken.no

Budapest Klinikken AS eier å driver en av Budapest største private tannklinikker, hvor over 2.500 nordmenn får behandling hvert år. Vårt tverrfaglige team på tannklinikken i Budapest består av 13 tannleger, hvor av 11 av disse er spesialister. Vi har fokus på forebygging, behandling og ivaretakelse av pasienter med tannlegefobi inkludert bruk av sedasjon og narkose.

Alle våre medarbeidere er kunnskapsrike og søker stadig å oppdatere seg gjennom interne og eksterne kurs. Klinikken er ISO godkjent i henhold til 9001:2009 innenfor følgende områder: Tannbehandling-Oral kirugi-Ansiktskirurgi-Kjeveortopedi.

I tillegg til tannklinikken har vi også eget "in-house" tannteknisk laboratorium hvor man i stor grad benytter nyere cat/cam teknologi.

I mars 2015 åpnet vi får første lavpris tannklinikk i Norge. Klinikken er en av nord-norges mest moderne, med en fantastisk atmosfære og beliggenhet, midt i Tromsø sentrum.