Nasjonalforeningen for folkehelsen

Demensplan 2020 – god, men ikke tilstrekkelig

Del

- Demensplan 2020 er et godt utgangspunkt for det videre samarbeidet mellom stat og kommune om å legge til rette for at personer med demens kan leve best mulig med sykdommen, sier generalsekretær Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Personer med demens opplever altfor ofte at det er vanskelig å få stilt en diagnose, og selv med en diagnose er det liten eller ingen oppfølging.


– Ingen skal måtte møte demens alene. Det er flott at demensplanen så tydelig vektlegger betydningen av diagnose, og at det skal lages modeller for oppfølging etter å ha fått en demensdiagnose. Det må bli klart hvem som skal ta stafettpinnen videre, etter man går ut av kontoret til fastlegen, sier Rugtvedt.

Et mer demensvennlig samfunn
– Nasjonalforeningen for folkehelsen er også glad for at Demensplan 2020 peker på de mulighetene samfunnet rundt demenssyke har for å bidra til et best mulig liv med demens. Gjennom vår egen kampanje for et mer demensvennlig samfunn, har vi erfart at mange ønsker å bidra, sier Rugtvedt.  Mange flere kan leve godt med sin demenssykdom, og lenger i sine egne hjem, dersom større deler av samfunnet har kunnskap og bevissthet om hvordan de kan bistå personer med demens, på bussen, i nærbutikken, på biblioteket osv. Vi vet at mange ønsker å bo hjemme og klare seg selv, men de trenger litt bistand, også fra folk utenfor helse- og omsorgstjenestene.

Behov for økte ressurser
Den nye demensplanen er både en forlengelse og en fornyelse av den forrige planen. Arbeidet med å gjennomføre målsettingene i Demensplan 2015 er godt i gang, og det er viktig at dette arbeidet fortsetter, og får tilstrekkelige ressurser.
– Vi er bekymret over at både eksisterende og nye satsinger skal gjennomføres uten at det samtidig gis økte ressurser. Det er viktig at kommunene som skal gjøre jobben har tilstrekkelige ressurser, og at ansvar er tydelig plassert, sier Rugtvedt. 

Dagaktivitetstilbud
Undersøkelsene som Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har utført, viser at den forrige demensplanens mål i liten grad er nådd på en rekke viktige områder. Bare om lag 15 prosent av demenssyke som bor hjemme har et dagaktivitetstilbud.
– Det haster å lovfeste retten til å få et dagaktivitetstilbud. Det gir avlastning for pårørende, bedre livskvalitet, og bidrar til å utsette sykdomsprosessen, sier Rugtvedt.

Forskning
– Når det gjelder forskning, mener vi planen er mangelfull. Det er skuffende at regjeringen ikke benytter denne muligheten til å peke på det absolutte behovet for å gi demensforskningen et løft. Kun gjennom bedre kunnskap om forebygging, og om hva som kan kurere demens, kan vi begrense veksten i antallet som vil få demens i årene som kommer.

Som interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende har Nasjonalforeningen for folkehelsen lenge arbeidet for en videreføring av arbeidet som ble satt i gang med forrige Demensplan fra 2007. 


– Da helseministeren i fjor ga startskuddet til arbeidet med en fornyet plan, var det en stor seier. Ikke minst er vi glad for prosessen, der demenssyke, pårørende og andre fikk anledning til å delta i forarbeidene til planen gjennom dialogmøter rundt om i landet. Vi er stolt over innsatsen våre medlemmer har bidratt med, ved å gi politikerne et bilde av hvordan det er å leve med demens, sier Rugtvedt.

Nøkkelord

Kontakter

Om Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Oscars gate 36A
0258 Oslo

23 12 00 00http://www.nasjonalforeningen.no
Din helse - vår hjertesak! Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

Følg saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonalforeningen for folkehelsen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom