Nasjonalforeningen for folkehelsen

Demens koster samfunnet 28 milliarder årlig - forskningen på årsaker og behandling må bli mer effektiv

Del

Nasjonalforeningen for folkehelsen mener regjeringen må ta initiativ til en omorganisering av forskningen innen hjerneforskning, for å framskynde kunnskapsutviklingen når det gjelder demens.

Uten framskritt innen behandling, vil vi stå foran en sterk økning i antallet personer med demens som en følge av befolkningsutviklingen.

– Vi har ingen tid å miste, nå må det tas grep som gjør at vi kan gjøre større framskritt innen diagnostisering og behandling, sier Nasjonalforeningens forskningsleder dr.med. Anne Rita Øksengård. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen deltar tirsdag på regjeringens toppkonferanse om hjerneforskning. Der vil vi presentere tre forslag som kan gi demensforskningen et nødvendig løft:

  • Det må etableres et stort, tverrfaglig nasjonalt demensforskningssenter og bevilges betydelige midler til dette.
  • Forskning på årsaker, diagnostisering og behandling av demens må intensiveres. 
  • Det må stilles krav til samarbeid mellom forskningsmiljøer som driver grunnforskning og klinisk forskning.

På grunnforskningsområdet bør det også legges til rette for et samarbeid om alle nevrodegenerative hjernesykdommer, som demens, ALS og MS.

Demens er alvorlig for dem det angår direkte, og legger beslag på store samfunnsmessige ressurser. Det er beregnet at demens koster samfunnet minst 28 milliarder kroner årlig. Forekomsten er av demens er beregnet å øke til det dobbelte innen 2040, som en konsekvens av at befolkningen blir eldre.

Vi har svært gode forskningsmiljøer i Norge, og det er behov for økt samarbeid og bedre koordinering, både nasjonalt og internasjonalt. I Norden har vi spesielt gode muligheter til å samarbeide på bakgrunn av registerdata om befolkningens helse.

Løsningen på disse enorme kostnadene ligger i medisinsk forskning for å få mer kunnskap om årsaker, forebygging, diagnostisering og ikke minst behandling av demens. Forskningsleder, dr.med. Anne Rita Øksengård representerer Nasjonalforeningen for folkehelse i møtet.

Bakgrunnstall om demens

  • Omfanget av demens i Norge i dag ligger mellom 77 000 og 104 000 mennesker. Mellom 300 000 og 400 000 er pårørende.
  • Forekomsten vil øke til dobbelte fram mot 2040, dersom vi ikke lykkes i å finne en kur.
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vi finansierer også forskning, og har bidratt med over 80 millioner til demensforskning siden 2001.
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen etablerte demensforskningsprogrammet i 2014, der målsettingen er å legge til rette for økt samarbeid for å få kunnskap om årsaker, forebygging, diagnostikk og behandling av demens. 

Nøkkelord

Kontakter

Randi Kiil
Informasjonssjef
E-post: randi.kiil@nasjonalforeningen.no
Mobil: +47 957 26 456
Tlf: 40 44 57 77

Om Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Oscars gate 36B
0258 Oslo

23 12 00 00http://www.nasjonalforeningen.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

Følg saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonalforeningen for folkehelsen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom