Mattilsynet

Delvis oppheving av vedtak om virksomhetskarantene

Del

Mattilsynets hovedkontor har i en klagesaksbehandling delvis opphevet virksomhetskarantenen Norway Seafoods AS, avd Kjøllefjord, fikk i juli 2015. Det betyr at den resterende delen av virksomhetskarantene oppheves.

Mattilsynet ila Norway Seafoods AS, avd Kjøllefjord virksomhetskarantene i to måneder fra 1. august 2015 etter at det var funnet flere gjentagende alvorlige brudd på hygieneregelverket. Norway Seafoods AS klaget på vedtaket, og det ble gitt utsatt iverksettelse for deler av karantenetiden.

Mattilsynets hovedkontor har behandlet klagen og delvis omgjort vedtaket på grunn av nye opplysninger i saken. Hovedkontoret mener vilkårene for å ilegge virksomhetskarantene var oppfylt på vedtakstidspunktet, men at lengden på vedtaket passende kunne settes til tre uker.

I tiden etter karantenevedtaket har Mattilsynet utført fire nye tilsyn på virksomheten. Siste tilsyn viste i motsetning til tidligere tilsyn at det er faktiske forbedringer i virksomheten. I rapporten står det at: «Mattilsynets inntrykk av virksomheten er at omfanget av regelverksbrudd er på vei ned fra tidligere tilsyn og at renholdet generelt er blitt bedre. Vi har inntrykk av at virksomheten jobber for å bli bedre».

Selv om vilkårene for å ilegge karantene var oppfylt på vedtakstidspunktet, har Mattilsynets hovedkontoret på bakgrunn av forbedringene i virksomheten besluttet at den resterende delen av virksomhetskarantene skal oppheves.

Kontakter

Dokumenter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom