Nasjonalforeningen for folkehelsen

Delte ut forskningspriser på hjerte- og kar og demensfeltet

Del

Tirsdag delte Nasjonalforeningen for folkehelsen ut sine to forskningspriser for 2016.

Fra venstre professor Kenneth Dickstein, mottaker av Hjerteforskningsprisen, og professor Dag Årsland, mottaker av Demensforskningsprisen.
Fra venstre professor Kenneth Dickstein, mottaker av Hjerteforskningsprisen, og professor Dag Årsland, mottaker av Demensforskningsprisen.

Hjerteforskningsprisen gikk i år til Kenneth Dickstein (68), professor ved Universitetet i Bergen og overlege ved medisinskintensiv avdeling ved Stavanger Universitetssykehus (SUS). Den nye demensforskningsprisen ble tildelt Dag Årsland (57), spesialist i psykiatri, professor og forskningsleder ved SESAM som også er tilknyttet SUS.

Begge får prisen for sine betydelige forskningsbidrag og sentrale roller i oppbyggingen av hvert sitt akademiske miljø.

Overrekkelsen fant sted i Det Norske Teatret. Prisene består av et beløp hver på 100 000 kroner, og et grafisk blad av kunstner Tom Gundersen.

Kenneth Dickstein ble i 2014 kåret rangert til å være blant verdens en prosent mest innflytelsesrike forskere (Thomson Reuters). Han er en avNorges mest siterte medisinske professor og vært sentral i oppbyggingen av forskning på hjertesvikt ved Stavanger universitetssjukehus og har en sterk posisjon i en rekke nasjonale og internasjonale nettverk.

- God klinisk forskning involverer utholdenhet og samarbeid, sa norsk-amerikaneren i sitt foredrag under tildelingsseremonien.

Dag Årsland er både tilknyttet Universitetet i Oslo, Karolinska Institutet i Stockholm og  King’s College i London, hvor han leder alderspsykiatrisk avdeling ved Institute of Psychiatry. Han har kartlagt risikofaktorer og årsakssammenhenger og utarbeidet diagnostiske metoder og effektiv behandling med spesielt fokus på forholdet mellom demens med Lewy Body-legemer og Parkinsons sykdom. Under Årslands ledelse har SESAM gått fra å bedrive ren klinisk forskning til translasjonsforskning - en mer sammensatt tilnærming som forener basalforskning med forskning på hvordan man best kan behandle pasienter.

- Demens kan forebygges, men det krever stor innsats, sa Årsland som også fremhevet betydningen av Nasjonalforeningen for folkehelsens innsats i arbeidet.

Nasjonalforeningen for folkehelsens leder Dag Thelle takket alle over hele landet som bidrar til at vi årlig gir over 35 millioner kroner til forskningen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra venstre professor Kenneth Dickstein, mottaker av Hjerteforskningsprisen, og professor Dag Årsland, mottaker av Demensforskningsprisen.
Fra venstre professor Kenneth Dickstein, mottaker av Hjerteforskningsprisen, og professor Dag Årsland, mottaker av Demensforskningsprisen.
Last ned bilde

Om Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Oscars gate 36B
0258 Oslo

23 12 00 00http://www.nasjonalforeningen.no
Om Nasjonalforeningen for folkehelsen Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon med helselag og demensforeningen over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdom og demens. Dette gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Vårt arbeid finansieres med innsamlede midler. Nasjonalforeningen for folkehelsen har siden 1959 bidratt med over 550 millioner kroner til hjerte- og karforskning, og de senere årene også bidratt til forskning på demens, gjennom Demensforskningsprogrammet, som ble opprette med midler fra TV-aksjonen i 2013.

Følg saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonalforeningen for folkehelsen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom