Deloitte

Deloitte Advokatfirma sterkt representert i Advokatforeningens lovutvalg

Del

Advokatforeningens hovedstyre har oppnevnt advokatene Eirin Helen Hauvik, Christine Haugstvedt Downing og Daniel Herde i Deloitte Advokatfirma som nye medlemmer i lovutvalget for henholdsvis IKT og Personvern, Fast Eiendom og Skatterett fra 1. januar 2019.

Deltagelse i Advokatforeningens lovutvalg er et prestisjefylt verv som varer i 3 år, og det gir mulighet for å påvirke lovgivningen gjennom rettspolitiske innspill og verdifullt samarbeid med andre dyktige advokater og jurister innenfor fagområdene.

Lovutvalget for IKT og Personvern

Eirin Helen Hauvik er fast advokat i Deloitte Advokatfirma og har opparbeidet seg særskilt kompetanse innen personvern og IKT. Hun tar med seg gode erfaringer fra store prosjekter i Deloitte når hun tiltrer vervet.

Lovutvalget for Skatterett

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma og har lang erfaring innen selskapsbeskatning og rådgiving i forbindelse med oppkjøp og transaksjoner. Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker. 

Lovutvalget for Fast Eiendom

Christine Downing er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma. Christine har lang erfaring med rådgivning innen utvikling, kjøp og salg av fast eiendom, kontraktsforhold, leiekontrakter, due diligence og transaksjonsstøtte. Christine har i tillegg erfaring direkte fra eiendomsbransjen, blant annet som kvalitetssjef og fagansvarlig for et av de største eiendomsmeglingsforetakene i Norge.


- Med de diskusjoner rundt foreslåtte lovendringer som har vært blant annet i avhendingsloven, ser jeg frem til et spennende verv som forhåpentligvis vil gi viktige bidrag til lovgivningsarbeidet, sier Christine. 

Om Advokatforeningens lovutvalg

På Advokatforeningens sider står det at «Lovutvalgene består av medlemmer med særlige kunnskaper innenfor det enkelte utvalgs fagfelt. Utvalgene følger med i lovgivningsarbeidet, og kommer med råd og svarer på pressehenvendelser innenfor sitt fagområde.

Med fokus på rettsikkerhet og kvalitet i lovgivningen leverer Advokatforeningens lovutvalg ca. 80 høringsuttalelser hvert år.»

Les mer på Advokatforeningen.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Deloitte

Deloitte
Deloitte
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

+47 23 27 90 00http://www.deloitte.no

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i våre medarbeidere.

Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen alle deler av næringslivet, ideelle organisasjoner, idrett og kommunal- og statlig sektor. Hver klient har tilgang til et tverrfaglig team som kan trekke på erfarne medarbeidere og internasjonal kompetanse på tvers av industrier, sektorer og fagdisipliner. Gjennom dette er vi i stand til å bidra med dyp innsikt og kvalifiserte meninger om problemstillinger i daglig drift, så vel som innspill og vurderinger om fremtidige scenarier. Med 1500 ansatte ved 22 kontorer i Norge har vi kapasitet og kompetanse til å gjennomføre alle typer prosjekter. Vi bidrar til å skape resultater for våre klienter gjennom en strategisk tilnærming til utfordringer, med høy grad av praktisk gjennomføringsevne.

Følg saker fra Deloitte

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Deloitte på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Deloitte

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom