Fafo

Delingsøkonomien er foreløpig et storbyfenomen

Del

Det er om lag 30 digitale plattformer som formidler tjenester innenfor den såkalte delingsøkonomien i Norge i dag.

De som utfører tjenestene har som regel ingen minsteinntekt og oppdragsmengden varierer. Foreløpig er delingsøkonomien et storbyfenomen. Det er dessuten få som er ansatt. De fleste plattformene benytter enten frilanskontrakter eller at de som utfører tjenestene er selvstendig næringsdrivende.

Men bildet er delt. Enkelte inngår også ansettelsesavtaler med de som utfører arbeidet, og noen har kontrakter som minner om et ansettelsesforhold. Dette bidrar til at grensen mellom tradisjonelle arbeidstakerforhold og selvstendig næringsdrivende blir enda mer uklare.

Dette kommer fram i den første delrapporten fra en kartlegging Fafo og Senter for Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF) utfører for Arbeids- og sosialdepartementet.

Delingsøkonomien blir brukt som et samlebegrep på digitale plattformer som formidler eiendeler eller tjenester mellom tilbydere og kunder. FINN småjobber er en av de større og formidler mindre oppdrag mellom enkeltpersoner og kunder.

Tilbyderne, de som utfører tjenestene, har som regel ingen garantert minsteinntekt og oppdragsmengden vil variere. Noen arbeider mye, men mange gjør dette mer sporadisk. Delingsøkonomien blir ofte forbundet med at arbeid utføres utenfor tradisjonelle arbeidsgiver/arbeidstaker-forhold. Kartleggingen så langt tyder på at dette ikke alltid er tilfellet. De fleste plattformene benytter seg av frilanskontrakter eller kontrakter med selvstendige næringsdrivende, men enkelte inngår også ansettelsesavtaler med de som utfører arbeidet.

Noen av relasjonene mellom plattformene og de som tilbyr sin arbeidskraft som selvstendige, har likevel elementer som kan minne om ansettelsesforhold. Det er derfor ikke gitt at disse personene juridisk sett, er selvstendige eller frilansere.

Rapporten kan lastes ned fra Fafos nettsider:
http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-notater/item/aktorer-og-arbeid-i-delingsokonomien

Prosjektets løpende oversikt over ulike tjenester:
https://list.ly/list/1ELE-delingsokonomien-eksisterende-tjenesterKontaktpersoner: Kristin Jesnes, Fafo.
Mobil: 97721897
e-post: kristin.jesnes@fafo.no<mailto:kristin.jesnes@fafo.no>

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg saker fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fafo

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom