Kompetanse Norge

Deler ut 162,5 millioner for å styrke ansattes ferdigheter

Del

Kompetanse Norge deler ut midler til opplæring på arbeidsplassen gjennom ordningen Kompetansepluss. I årets tildeling satses det spesielt på regneferdigheter.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig og IKT, samt norsk eller samisk. 

− Det er en tydelig sammenheng mellom ferdigheter i regning, arbeidsdeltagelse og utdanningsnivå. Ferdigheter i regning påvirker også utviklingen av digitale ferdigheter. Nettopp derfor er lagt sterk vekt på regning i årets tildeling, sier direktør Gina Lund i Kompetanse Norge.

Tallforståelse og regnekunnskaper er viktig i en rekke situasjoner i både arbeidslivet og hverdagslivet. PIAAC er den største internasjonale undersøkelsen om voksnes kompetanse som noensinne er gjennomført. Undersøkelsen viser at 480 000 voksne i Norge har svake ferdigheter i regning.

Stor økning i antall søknader

Totalt kom det inn 1 376 søknader i forbindelse med utlysningen av Kompetanseplussmidler for 2019, mot 1 242 søknader for 2018. Dette utgjør en økning på 10 prosent. Av disse er 1 220 søknader kvalifisert.

− De rekordhøye søknadstallene, og kvaliteten på søknadene, viser hvor viktig tilskuddsordningen Kompetansepluss er for mange i norsk arbeidsliv og frivillighet. Med årets bevilgninger vil over 11 500 voksne over hele landet få mulighet til kompetanseheving gjennom arbeidsplassen, sier Gina Lund. 

Årets tildeling

 • 527 prosjekter innen Kompetansepluss arbeid, til sammen kr 149 487 000
 • 9 prosjekter innen Kompetansepluss arbeid, samisk, til sammen
  kr 2 609 760
 • 36 prosjekter innen Kompetansepluss frivillighet, til sammen kr 9 228 000
 • 6 prosjekter innen Kompetansepluss frivillighet, samisk kr 1 159 000

Fakta

 • Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.
 • Kompetanse Norge forvalter ordningen og har mottatt 1 376 søknader til Kompetansepluss. Av disse er 1 220 kvalifisert.
 • Siden oppstarten av Kompetansepluss arbeid i 2006 har drøye 75 000 deltakere mottatt midler gjennom ordningen.
 • Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne får opplæring i grunnleggende ferdigheter, og på den måten kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
 • Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplassen.
 • www.kompetansenorge.no/tildelinger kan du se hvem som har fått midler i årets tildeling.

Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivilligheten.

Nøkkelord

Kontakter

Guro Aardal Hagen, kommunikasjonssjef
952 05 503

Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Karl Johans gate 7
0154 Oslo

23 38 13 00http://www.kompetansenorge.no

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at voksne i Norge skal ha rett kompetanse, slik at de kan delta i arbeids- og samfunnsliv.

Kompetanse Norge sørger for:

-          at voksne får tilgang til fleksibel opplæring

-          at norske virksomheter jobber målrettet med kompetanseutvikling

-          at myndigheter og folk flest har god kunnskap om hva slags kompetanse vi trenger i framtida

-          at innvandrere får god norskopplæring og gode prøver

-          at både unge og voksne har tilgang til gratis, kvalitetssikret karriereveiledning

Følg saker fra Kompetanse Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kompetanse Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kompetanse Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom