Mattilsynet

Dekk til halm under transport

Del

For å avhjelpe en vanskelig fôrsituasjonen høstes det nå inn mye presset halm. Transport av halm kan spre ugresset floghavre. Det er derfor svært viktig å dekke til halm under transport og rengjøre utstyr før dette flyttes til annen eiendom.

Floghavre kan være svært skadelig for de som dyrker korn. Mye floghavre i åkeren fører til redusert avling, mer bruk av plantevernmidler og økte kostnader for bonden. Floghavre har stor spredningsevne og er vanskelig å bli kvitt når det først har etablert seg, blant annet fordi frø kan ligge mange år i jorda uten å spire.

Ved transport av halm, og andre produkter som kan inneholde floghavre, er det derfor krav om at transporten skjer på en slik måte at søl ikke forekommer. I praksis vil det si at halm som ikke er pakket skal tildekkes med presenning eller lignende ved transport, som ved transport av korn.  

 - Halm fra eiendom med floghavre skal enten være behandlet før den omsettes eller at halmen behandles hos mottaker slik at spireevnene til floghavre ødelegges. Behandlingen foregår vanligvis med ammoniakk. For å hindre spredning er det også viktig at presser og annet utstyr brukt på arealer med mulig forekomst av floghavre rengjøres grundig før utstyret flyttes til en annen eiendom, sier seniorinspektør i Mattilsynet Stig Rune Lunde Herbrandsen.

Tiltak mot floghavre hindrer også eventuell spredning av annet uønskede ugress langs veien. Mattilsynet oppfordrer alle som transporterer halm om å følge regelverket og dekke til transporten.  

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom