Helsetjenesteaksjonen

Debattboken «Ny helsepolitikk - det finnes løsninger» av HTA (Helsetjenesteaksjonen)

Del

Debattboken, redigert av Heidi Haukelien og Torgeir Bruun Wyller, utgis av Dreyers forlag i samarbeid med Helsetjenesteaksjonen. 25 eksperter fra helsefag, juss, økonomi, samfunnsfag og forvaltning viser at det finnes alternativer til dagens helsepolitikk.

De analyserer tendensene og drivkreftene i dagens helsepolitikk, og munner ut i helt konkrete forslag til endringer som politikerne kunne ha vedtatt i dag – hvis de hadde villet – og som i så fall ville ført helsetjenesten på en riktigere kurs. http://www.dreyersforlag.no/ny-helsepolitikk.5890050-401548.html

Heidi Haukelien er sykepleier og sosialantropolog (ph.d.), og nestleder for Helsetjenesteaksjonen. Hun har jobbet som sykepleier i kommunal eldreomsorg og på medisinsk avdeling i spesialisthelsetjenesten. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge, og som forsker ved Telemarksforsking.

Torgeir Bruun Wyller er lege og spesialist i indremedisin og i geriatri. Han er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, og leder for Helsetjenesteaksjonen. Han forsker blant annet på forvirringstilstander og legemiddelbruk hos gamle og driver utstrakt undervisnings- og formidlingsvirksomhet. Han har arbeidet klinisk i de fleste deler av geriatrien samt i flere andre deler av helsetjenesten.

Stadig flere erfarer at dagens helsepolitikk har ført til mye byråkrati, overdrevent økonomifokus og en økende følelse av hjelpeløshet hos både helsepersonell og pasienter. Dette er bakgrunnen for etableringen av HTA. Men mange blir svar skyldig hvis de blir spurt om hvordan helsetjenesten kunne vært organisert mer hensiktsmessig. Sektoren oppleves som komplisert, og det er trolig også grunnen til at politikere fra alle partier ikke våger å ta de viktige helsepolitiske beslutningene, men overlater det til byråkratiet og konsulentselskapene. I debattboken viser 25 eksperter at det finnes alternativer. Her formidles også erfaringer fra pasienter og pårørende. Ekspertene analyserer tendensene og drivkreftene i dagens helsepolitikk, og kommer med helt konkrete forslag til endringer som politikerne kunne ha vedtatt i dag. Forslagene er konkrete og kontroversielle, og vil derfor bidra til å starte en viktig debatt.

«Dersom Ap slepp å gå i skyttargrava for føretaksmodellen, kan dette lyde som program for ein raudgrøn helseopposisjon i valåret. Les og tenk.»

Alf Skjeseth, KLASSEKAMPEN 

«Styrken ved boka er det store mangfaldet av problemstillingar som blir lagt fram for drøfting. Ho eignar seg difor godt som ei innramming av dei sentrale utfordringane i den nasjonale helsepolitikken som det er nødvendig å arbeide meir med i åra som kjem.»

Geir Sverre Braut, JOURNALEN

«Boka er lettlest og de ulike forfatternes ulike måter å skrive på er godt vevet sammen. [...] På tross av bred enighet om behov for å endre dagens situasjon, blir mange svar skyldig dersom blir spurt om hvordan helsetjenesten kunne vært organisert mer hensiktsmessig. Forslagene som stilles i boka er konkrete og kontroversielle, og videre vil boka trolig være med på å starte en viktig debatt. En debatt som det er på høy tid å starte. Nå.»

Bjørn Rogne Christensen, www.sykepleien.no 

Kontakter

Bilder

Om Helsetjenesteaksjonen

Helsetjenesteaksjonen
Helsetjenesteaksjonen
Ruseløkkveien 59
0251 Oslo

45 60 37 56http://www.helsetjenesteaksjonen.no

Helsetjenesteaksjonen ble stiftet 19. mars 2013. Tidligere har aksjonen hatt en «flat struktur» med en aksjonsgruppe bestående av 23 medlemmer og ingen mulighet for andre til å melde seg inn. I mars 2014 ble Helsetjenesteaksjonen omgjort til en medlemsorganisasjon.

Følg saker fra Helsetjenesteaksjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helsetjenesteaksjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helsetjenesteaksjonen

Grasrota mot styringseliten24.8.2017 08:00Pressemelding

Mål- og resultatstyring, «New Public Management», griper om seg i offentlig sektor. Resultatet er bl.a. tap av tillit mellom ledere og ansatte, viltvoksende byråkrati, ukontrollert utgiftsvekst og svekkelse av velferdsstaten. Politikerne må begynne å lytte til ekspertene på grasrota i stedet for konsulentene og styringseliten! Fagfolk fra ulike samfunnssektorer vil si tydelig fra før Stortingsvalget: Hvis våre offentlige fellesgoder skal bevares, må politikerne gripe roret og sørge for en kursendring.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom