Kompetanse Norge

De som trenger mest får minst

Del

Ansatte som trenger mer kompetanse for å fylle framtidas jobber, får sjelden faglig påfyll. Ikke ber de om det heller. Det er de med høyest utdannelse som oftest får tilbud om kompetansepåfyll fra arbeidsgiver.

I et arbeidsmarked som stadig krever endret kompetanse, vil arbeidsfolk uten de grunnleggende ferdighetene være sårbare. Svarene fra en fersk undersøkelse utført for Kompetanse Norge, viser at det er de som har minst utdanning fra før som tar minst initiativ til faglig påfyll.

– Det er et paradoks at arbeidstakerne som trenger det mest, i mindre grad får tilbudet om å utvikle ferdighetene sine, sier direktør i Kompetanse Norge Gina Lund.

Et stort behov

Arbeidslivet blir stadig mer komplisert. De rutinepregete jobbene forsvinner, mens folk som kan kombinere ulike ferdigheter blir etterspurte. Utviklingen bekreftes blant annet gjennom undersøkelser fra OECD.

Samtidig viser den internasjonale undersøkelsen av voksnes ferdigheter, PIAAC, at 400.000 nordmenn mangler grunnleggende ferdigheter i lesing. Enda flere mangler grunnleggende ferdigheter i tallforståelse. Hele 800.000 mangler grunnleggende digitale ferdigheter.

 – For å bli værende i arbeidslivet er det viktig å få styrket ferdighetene sine, sier Kompetanse Norges Gina Lund.

Direktoratet er blant annet ansvarlig for tilskuddsordningen Kompetansepluss, som gir støtte for kursing av grunnleggende ferdigheter på jobben. Blant annet skal det deles ut 17 millioner til kurs i dataferdigheter, med frist 15. august.

Fakta fra undersøkelsen:

 • 65% av de som svarte i undersøkelsen sier de ikke bedt arbeidsgiver om faglig påfyll de siste tolv månedene.

 • 42 % sier de verken har bedt om eller fått tilbud om faglig påfyll de siste 12 månedene.

 • Blant de som ikke selv har bedt om faglig påfyll det siste året, har 32 prosent av dem med bare grunnskoleutdanning fått tilbud om påfyll fra arbeidsgiver. Blant de med master, doktorgrad eller tilsvarende høyere utdanning, fikk 51 prosent tilsvarende tilbud.

 • Faglig påfyll kan være alt fra formell utdanning og kurs med sertifisering, til kortere kurs, seminarer og konferanser som ikke gir studiepoeng.

 • Undersøkelsen er gjennomført med et representativt utvalg på 1000 personer blant voksne i arbeid i Norge. Utført av Opinion for Kompetanse Norge i juli 2017.

Nøkkelord

Kontakter

Thomas Theis-Haugan, seniorrådgiver. Tlf.: 936 72 879 E-post: thomas.theis-haugan@kompetansenorge.no

Bilder

Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Karl Johans gate 7
0154 Oslo

23 38 13 00http://www.kompetansenorge.no

Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk er underlagt Kunnskapsdepartementet, Vårt nasjonale oppdrag er å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Vi skal løfte og synliggjøre kompetansepolitikkens betydning for Norges utvikling. For å få til dette, samarbeider vi med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten, og alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner.

Følg saker fra Kompetanse Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kompetanse Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kompetanse Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom