Norsk Friluftsliv

De blåblå svikter frivilligheten

Del

Regjeringspartiene er minst villige til å satse på en styrking av frivillige organisasjoner i kommunene. Svært uheldig, mener friluftsorganisasjonene, som etterlyser tydeligere nasjonale føringer, og politikere som fremsnakker frivilligheten og dens betydning.

LITE REPRESENTERT: I følge forskning er frivillige organisasjoner i for liten grad representert når saker som omhandler friluftslivet behandles. Foto: Synne Kvam
LITE REPRESENTERT: I følge forskning er frivillige organisasjoner i for liten grad representert når saker som omhandler friluftslivet behandles. Foto: Synne Kvam

FrP og Høyre vil ikke satse på kommunale aktivitetsråd for frivillige organisasjoner, viser en ny undersøkelse gjennomført av Norsk Friluftsliv. I dag har kun 13% av kommunene utviklet en frivillighetspolitikk. Dette viser at det trengs tydeligere føringer fra staten, og tilrettelegging for aktivitetsråd i kommunene vil være et viktig tiltak, mener organisasjonen.

Lite representert

De fleste kommuner har et idrettsråd som sikrer dialogen mellom idrett og kommune. Nå ønsker Norsk Friluftsliv, med sine rundt 940 000 medlemskap, et liknende organ for andre frivillige organisasjoner.

- Forskning har vist at frivillige organisasjoner i for liten grad er representert når saker som omhandler friluftslivet behandles. Aktivitetsrådet vil derfor være en viktig arena for samhandling mellom offentlig og frivillig virke, men det er kommunene som må være motor i dette arbeidet, sier fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland.

Forslaget får støtte fra Frivillighet Norge.

- Gjennom opprettelsen av aktivitetsråd eller frivillighetsråd vil man kunne innhente kunnskap og samordne aktiviteter på tvers av både store og små frivillige aktører, noe som helt klart vil gi organisasjonene en tydeligere stemme i kommunene, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Prioriterer ikke aktivitetsråd

I undersøkelsen, som ble sendt ut til de tre øverste stortingskandidatene for hvert parti i hvert fylke, sier kun 28 prosent av Fremskrittsparti-kandidatene at de ønsker at det etableres et aktivitetsråd i alle kommuner.

Høyre valgte å ikke svare på undersøkelsen, men partiet sentralt har sendt noen generelle kommentarer til spørsmålene. Her framkommer det at aktivitetsråd ikke er noe de vil prioritere.

Nærmere halvparten av de spurte, til sammen 201 stortingskandidater, besvarte undersøkelsen.

- Forstår viktigheten

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Kristelig Folkeparti har imidlertid bred oppslutning om forslaget. Blant SV-kandidatene er hele 94 prosent positive.

Arbeiderpartiet er per i dag det eneste partiet som har innføring av aktivitetsråd som en del av sitt partiprogram.

-Det flott å se at vi har partier som forstår viktigheten av å satse på frivillige organisasjoner. Stortinget besluttet rett før sommeren at det skal utarbeides en handlingsplan for fysisk aktivitet, og dette tiltaket bør innlemmes i denne, avslutter Siri Meland.

Kontakter

Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv
E-post: siri.meland@norskfriluftsliv.no, mobil: 952 40 336

Bilder

LITE REPRESENTERT: I følge forskning er frivillige organisasjoner i for liten grad representert når saker som omhandler friluftslivet behandles. Foto: Synne Kvam
LITE REPRESENTERT: I følge forskning er frivillige organisasjoner i for liten grad representert når saker som omhandler friluftslivet behandles. Foto: Synne Kvam
Last ned bilde
ØNSKER AKTIVITETSRÅD: Siri Meland mener egne aktivitetsråd i kommunene vil være en god måte å styrke frivillige organisasjoners stemme. Foto: Joe Urrutia
ØNSKER AKTIVITETSRÅD: Siri Meland mener egne aktivitetsråd i kommunene vil være en god måte å styrke frivillige organisasjoners stemme. Foto: Joe Urrutia
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no/

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 16 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 900 000 medlemskap og flere enn 4 600 lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom