Tieto

Datatilsynet forbereder for innføringen av GDPR – utvikler nasjonalt register for personvernombud

Del

Den nye personvernforordningen (GDPR) trer i kraft mai 2018. En av konsekvensene er at mange virksomheter må etablere et personvernombud for å sikre oppfyllelse av lovverket. Datatilsynet er kontrollorgan for virksomhetenes etablering av personvernombud, og tilsynet etablerer nå et nasjonalt register for personvernombud, en løsning som utvikles av Tieto.

Den nye personvernforordningen vil gjelde i alle EU- og EØS-land. Dette er altså en forordning med direkte effekt, som betyr at forordningen må implementeres likt i alle EU- og EØS-land. En av de største endringene fra dagens regelverk er at en del virksomheter blir pålagt å ha personvernombud.

Dagens ordning
Dagens personvernombudsordning er frivillig. Etter 2018 vil mange virksomheter plikte til å ha personvernombud. De som ikke må ha ombud, kan likevel velge å følge ordningen på frivillig basis. Endringen vil sannsynligvis føre til en betydelig økning i antall ombud i Norge. Når forordningen trer i kraft er det ikke lenger nødvendig med Datatilsynets godkjennelse av personvernombud. I stedet opprettes det en registreringsordning der virksomheter selv registrerer sitt personvernombud.

Regelverket krever at virksomheten velger personvernombud ut fra faglig kvalitet, ekspertise innen personvernrett og evne til utføre oppgavene. Ombudet kan være ansatt i virksomheten eller en profesjonell tredjepart. Det er virksomhetene selv som skal registrere personvernombudet.

- GDPR vil ha stor innvirkning på alle virksomheters arbeidsprosesser. En av de store endringene er at virksomheter må dokumentere alle prosedyrer for håndtering av personopplysninger og implementere tekniske og organisatoriske rutiner som sikrer at man handler i tråd med forordningen. Derfor er vi stolte av å bidra med å utvikle det nasjonale registeret for personvernombud, sier Gunnar Nybø, leder for offetlig sektor i Tieto Norge.

Nytt register
Dagens frivillige løsning for personvernombud inkluderer 500 ombud, men denne ordningen skal ikke videreføres, men erstattes med en ny løsning hvor virksomhetene registrerer sitt personvernombud. Alle virksomheter må derfor registrere ombud på nytt. Grunnen er at personvernforordningen stiller nye krav til ombudene, og det er ønskelig å få et oppdatert og korrekt register. Registrering av Personvernombud skjer via skjema i Altinn og importeres til system for arkivering i kontaktregister.

Om løsningen
Registeret bygger på Tietos sak- og arkivløsning og integrasjon mot AltInn med bruk av Tietos integrasjonsrammeverk. Ved hjelp av kontaktregisteret skal løsningen ta imot skjema fra AltInn for registering av ombudet. Registeret skal kunne vaskes mot enhetsregisteret ved bruk av integrasjon mot sak- og arkivsystemet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Tieto

Tieto
Tieto
Postboks 684 Skøyen
0214 OSLO

21 70 60 00http://www.tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. 

Følg saker fra Tieto

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tieto på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Tieto

Drammen øker digitaliseringstakten for ny storkommune4.7.2018 09:06Pressemelding

Drammen blir Norges 7. største kommune i 2020, og har satt høye mål for utrulling av digitale innbyggertjenester i den nye storkommunen. Som et ledd i arbeidet har Drammen inngått avtale med Tieto om å innføre ny skybasert løsning for kvalitetsstyring, saksbehandling og arkiv. Løsningen danner plattformen for å tilby bedre og flere digitale tjenester til innbyggerne, næringsliv og egne medarbeidere. Det er et uttalt mål at innbyggerne i kommunene skal få bedre innsyn, og medvirke mer i saksbehandlingen av egne saker.

Tietos løsning for bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgssektoren mottar CE-sertifisering24.5.2018 11:04Pressemelding

Tieto Intelligent Wellbeing er en datadrevet løsning for aktører innen helse- og velferdssektoren. Ved hjelp av blant annet kunstig intelligens (AI) skal håndteringen av store mengder pasientdata kunne skje raskere og mer nøyaktig, samtidig som effektiviteten og påliteligheten innen helse- og omsorgsprosesser øker på individ- og samfunnsnivå. Løsningen har nå mottatt CE-sertifisering for medisinsk utstyr, noe som gjør det mulig å utvide bruken fra medisinsk forskningsformål til daglig, klinisk behandling av pasienter.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom