Tieto

Datatilsynet forbereder for innføringen av GDPR – utvikler nasjonalt register for personvernombud

Del

Den nye personvernforordningen (GDPR) trer i kraft mai 2018. En av konsekvensene er at mange virksomheter må etablere et personvernombud for å sikre oppfyllelse av lovverket. Datatilsynet er kontrollorgan for virksomhetenes etablering av personvernombud, og tilsynet etablerer nå et nasjonalt register for personvernombud, en løsning som utvikles av Tieto.

Den nye personvernforordningen vil gjelde i alle EU- og EØS-land. Dette er altså en forordning med direkte effekt, som betyr at forordningen må implementeres likt i alle EU- og EØS-land. En av de største endringene fra dagens regelverk er at en del virksomheter blir pålagt å ha personvernombud.

Dagens ordning
Dagens personvernombudsordning er frivillig. Etter 2018 vil mange virksomheter plikte til å ha personvernombud. De som ikke må ha ombud, kan likevel velge å følge ordningen på frivillig basis. Endringen vil sannsynligvis føre til en betydelig økning i antall ombud i Norge. Når forordningen trer i kraft er det ikke lenger nødvendig med Datatilsynets godkjennelse av personvernombud. I stedet opprettes det en registreringsordning der virksomheter selv registrerer sitt personvernombud.

Regelverket krever at virksomheten velger personvernombud ut fra faglig kvalitet, ekspertise innen personvernrett og evne til utføre oppgavene. Ombudet kan være ansatt i virksomheten eller en profesjonell tredjepart. Det er virksomhetene selv som skal registrere personvernombudet.

- GDPR vil ha stor innvirkning på alle virksomheters arbeidsprosesser. En av de store endringene er at virksomheter må dokumentere alle prosedyrer for håndtering av personopplysninger og implementere tekniske og organisatoriske rutiner som sikrer at man handler i tråd med forordningen. Derfor er vi stolte av å bidra med å utvikle det nasjonale registeret for personvernombud, sier Gunnar Nybø, leder for offetlig sektor i Tieto Norge.

Nytt register
Dagens frivillige løsning for personvernombud inkluderer 500 ombud, men denne ordningen skal ikke videreføres, men erstattes med en ny løsning hvor virksomhetene registrerer sitt personvernombud. Alle virksomheter må derfor registrere ombud på nytt. Grunnen er at personvernforordningen stiller nye krav til ombudene, og det er ønskelig å få et oppdatert og korrekt register. Registrering av Personvernombud skjer via skjema i Altinn og importeres til system for arkivering i kontaktregister.

Om løsningen
Registeret bygger på Tietos sak- og arkivløsning og integrasjon mot AltInn med bruk av Tietos integrasjonsrammeverk. Ved hjelp av kontaktregisteret skal løsningen ta imot skjema fra AltInn for registering av ombudet. Registeret skal kunne vaskes mot enhetsregisteret ved bruk av integrasjon mot sak- og arkivsystemet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Tieto

Tieto
Tieto
Postboks 684 Skøyen
0214 OSLO

21 70 60 00http://www.tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. 

Følg saker fra Tieto

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tieto på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Tieto

Ny nordisk studie viser at etablerte selskaper fremmer digital transformasjon mer enn digitale start-ups15.11.2018 08:56Pressemelding

Den digitale transformasjonen i Norden er ikke primært drevet av start-ups som utfordrer markedet over natten, men av etablerte industriaktører som endrer sine eksisterende virksomheter. Disruptiv innovasjon kommer i økende grad fra selskaper som allerede har en sterk markedsposisjon, eksisterende kundebase, et velfungerende økosystem av partnere og sterk merkevare. Dette er blant de viktigste funnene i den nye studien: Towards a data-driven future, utført av IDC på oppdrag av Tieto.

Tieto øker forpliktelsen til etisk bruk av AI17.10.2018 13:50Pressemelding

Tieto forsterker sin forpliktelse til å fremme etisk og ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens (AI). På Aftenpostens teknologikonferanse i Oslo offentliggjorde Christian Guttmann fra Tieto at selskapet introduserer etiske retningslinjer for bruk av AI og sertifisering av sine medarbeidere, samt at de introduserer nye stillinger på området. Disse tiltakene er del av et langsiktig arbeid for å fremme etisk bruk av AI i selskapets produkt- og tjenesteutvikling.

Tieto slutter seg til den europeiske alliansen for kunstig intelligens (European AI Alliance) for å forme fremtidens AI9.10.2018 12:29Pressemelding

Tieto kunngjorde i dag at de, som et av de første nordiske selskapene, blir med i den europeiske alliansen for kunstig intelligens. Alliansen er et nyetablert forum hvor aktører som jobber med kunstig intelligens (AI) møtes med mål om å fremme Europas konkurranseevne innen forskning og utvikling innen AI og dens påvirkning på næringsliv og samfunn.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom