Tieto

Datatilsynet forbereder for innføringen av GDPR – utvikler nasjonalt register for personvernombud

Del

Den nye personvernforordningen (GDPR) trer i kraft mai 2018. En av konsekvensene er at mange virksomheter må etablere et personvernombud for å sikre oppfyllelse av lovverket. Datatilsynet er kontrollorgan for virksomhetenes etablering av personvernombud, og tilsynet etablerer nå et nasjonalt register for personvernombud, en løsning som utvikles av Tieto.

Den nye personvernforordningen vil gjelde i alle EU- og EØS-land. Dette er altså en forordning med direkte effekt, som betyr at forordningen må implementeres likt i alle EU- og EØS-land. En av de største endringene fra dagens regelverk er at en del virksomheter blir pålagt å ha personvernombud.

Dagens ordning
Dagens personvernombudsordning er frivillig. Etter 2018 vil mange virksomheter plikte til å ha personvernombud. De som ikke må ha ombud, kan likevel velge å følge ordningen på frivillig basis. Endringen vil sannsynligvis føre til en betydelig økning i antall ombud i Norge. Når forordningen trer i kraft er det ikke lenger nødvendig med Datatilsynets godkjennelse av personvernombud. I stedet opprettes det en registreringsordning der virksomheter selv registrerer sitt personvernombud.

Regelverket krever at virksomheten velger personvernombud ut fra faglig kvalitet, ekspertise innen personvernrett og evne til utføre oppgavene. Ombudet kan være ansatt i virksomheten eller en profesjonell tredjepart. Det er virksomhetene selv som skal registrere personvernombudet.

- GDPR vil ha stor innvirkning på alle virksomheters arbeidsprosesser. En av de store endringene er at virksomheter må dokumentere alle prosedyrer for håndtering av personopplysninger og implementere tekniske og organisatoriske rutiner som sikrer at man handler i tråd med forordningen. Derfor er vi stolte av å bidra med å utvikle det nasjonale registeret for personvernombud, sier Gunnar Nybø, leder for offetlig sektor i Tieto Norge.

Nytt register
Dagens frivillige løsning for personvernombud inkluderer 500 ombud, men denne ordningen skal ikke videreføres, men erstattes med en ny løsning hvor virksomhetene registrerer sitt personvernombud. Alle virksomheter må derfor registrere ombud på nytt. Grunnen er at personvernforordningen stiller nye krav til ombudene, og det er ønskelig å få et oppdatert og korrekt register. Registrering av Personvernombud skjer via skjema i Altinn og importeres til system for arkivering i kontaktregister.

Om løsningen
Registeret bygger på Tietos sak- og arkivløsning og integrasjon mot AltInn med bruk av Tietos integrasjonsrammeverk. Ved hjelp av kontaktregisteret skal løsningen ta imot skjema fra AltInn for registering av ombudet. Registeret skal kunne vaskes mot enhetsregisteret ved bruk av integrasjon mot sak- og arkivsystemet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Tieto

Tieto
Tieto
Postboks 684 Skøyen
0214 OSLO

21 70 60 00http://www.tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. 

Følg saker fra Tieto

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tieto på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Tieto

Råde kommune skal levere bedre digitale tjenester for barnehage, SFO og skole7.12.2017 09:32Pressemelding

Råde kommune i Østfold har som mål å levere gode, digitale løsninger for innbyggerne i kommunen. Med bakgrunn i dette har de gått til anskaffelse av en nettbasert, oppvekstadministrativ løsning for grunnskolene, SFO og barnehagene. Den valgte løsningen fra Tieto Education er en helhetlig, integrert løsning som skal gi bedre digitale opplevelser for brukere og foresatte. Samtidig skal kommunen oppnå bedre kostnadseffektivitet og lede brukerne gjennom tjenestene på en god og smidig måte.

Kommunesamarbeid på Sunnmøre skal tilby bedre digitale tjenester for barnehage, SFO og skole3.10.2017 10:20Pressemelding

Kommunesamarbeidet Sjustjerna har gått til anskaffelse av ny oppvekstløsning for seks av sine syv kommuner. Løsningen skal benyttes i barnehage, SFO og skole, og valget av løsning falt på Tieto Education. Ved å la Tieto levere smarte IT-tjenester frigjør Sjustjerna tid og ressurser til kjernevirksomheten. Ved effektivisering av prosesser, automatisering av tjenester og en åpen arkitektur, vil systemene være kostnadsbesparende for kommunen.

Jernbanedirektoratet går 100% i nettskyen som første offentlige virksomhet29.6.2017 08:00Pressemelding

Det nyopprettede Jernbanedirektoratet har vært i drift siden nyttår, med IT-løsninger som er 100 prosent skybaserte. Offentlige virksomheter har i liten grad valgt skybaserte løsninger, hovedsaklig basert på oppfattede begrensninger i dagens lovverk. Til tross for utfordringene i lovverket for arkivering, har direktoratet funnet en skybasert løsning fra Tieto. Målet er å realisere effektivitetsgevinster, sikre maksimal fleksibilitet og være tilpasset moderne arbeidsprosesser, samtidig som man oppfyller regjeringens strategi for skytjenester og de formelle lovkrav.

Norske ledere frykter at dagens forretningsmodeller er utdaterte om fem år26.6.2017 10:06Pressemelding

Til tross for at syv av ti ledere i nordiske bedrifter frykter at dagens forretningsmodell er utdatert om fem år, er de ikke villige til å investere i ny teknologi. Samtidig forventer de at digitaliseringen skaper muligheter til å utvikle ny virksomhet i samarbeid med aktører fra andre næringer. Dette fremkommer i undersøkelsen Future Perspectives som Kairos Future har gjennomført på vegne av Tieto.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom