Danske Bank

Danske Bank vokser videre i Norge

Del

Sterk kundevekst gjorde 2017 til et godt år for Danske Bank i Norge. Med en utlånsvekst på ti prosent, vokste banken dermed mer enn markedet i både privat- og bedriftsmarkedet, og resultatet endte på 3 197 millioner før skatt.

Danske Bank leverte dermed på sin langsiktige plan om å ta en større posisjon i det norske markedet. Bankens inntekter økte med ni prosent sammenlignet med året 2016, og økte renteinntekter som følge av større utlåns- og innskuddsvolum er den største driveren.

- Vi har hatt svært god finansiell utvikling i 2017 - fra topplinjen til bunnlinjen. Vi leverer verdi for stadig flere kunder, og resultatet vårt gjenspeiler også at norsk økonomi er styrket. Balansen i det norske boligmarkedet er bedret betraktelig, og vi ser lysere tider for olje- og offshore-industrien enn for et år siden, sier landssjef Trond F. Mellingsæter.

Nedskrivninger på utlån ble halvert sammenlignet med året 2016.

Høy kundeaktivitet året gjennom

Kombinasjonen av at nye kunder har valgt Danske Bank, og at det har vært større aktivitet hos eksisterende kunder, har ført til solid vekst i innskudds- og utlånsvolum og økte markedsandeler. 

- Det er gledelig å se tilbake på et 2017 med en god makroøkonomisk situasjon og påfølgende høy kundeaktivitet hos våre storkunder. I bedriftsmarkedet har kunder som Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge valgt banken, og i tillegg tok vi igjen grep for norske boliglånskunder og satte ned boliglånsrenten, sier Mellingsæter.

Løsninger for en enklere hverdag

Danske Bank leverer produkter og tjenester som forenkler kundenes hverdag, og i 2017 ble flere grep gjennomført for å tilby attraktive og mer skreddersydde løsninger for kundene. Blant annet en egen Lommepenger-app for foreldre og barn, mobilbanken ble utgitt i ny drakt, samt at en helt ny digital plattform ble lansert for bedriftskundene.  

 - Vi er på tå hev for å innfri på kundenes forventninger, og både privatkunder og bedriftskunder har fått betydelig oppgraderte tjenester i 2017. Et bevis på at dette verdsettes av kundene, er at 80 prosent av alle bedriftskundene som kom til oss i 2017 ble kunder gjennom digitale løsninger. Vi ser frem til å utvikle flere gode kundeløsninger i 2018, avslutter Mellingsæter.

 

Nøkkelord

Kontakter

Tina Berggård
Pressesjef, Danske Bank Norge
tina.berggard@danskebank.no
+ 47 472 58 919

Dokumenter

Om Danske Bank

Danske Bank
Danske Bank
Postboks 4700
7466 Trondheim

08540http://www.danskebank.no

Historien om Danske Banks virksomhet i Norge går tilbake til etableringen av Privatbanken i 1859.

I dag er banken landets tredje største.

Våre 997 ansatte betjener kunder i personmarkedet og bedriftsmarkedet i tillegg til store institusjonelle kunder fra 26 lokale bankkontor og fire regionale finanssentre. Norge er et av Danske Banks kjernemarkeder.

Danske Bank er en nordisk universalbank med sterke regionale røtter og tette forbindelser til resten av verden.

Vi betjener mer enn 3,4 mill. privatkunder, bedriftskunder og institusjonelle kunder og tilbyr – ut over bankaktiviteter – livsforsikrings- og pensjonsprodukter, realkreditt, kapitalforvaltning, og leasing. Vi er drevet av ønsket om å gjøre viktige finansielle beslutninger og dagligbank enkelt, og vår målsetning er å alltid skape langsiktig verdi for våre kunder, investorer og de samfunn vi er en del av.

Danske Bank har hovedkontor i København og er notert på Nasdaq Copenhagen.

Følg saker fra Danske Bank

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Danske Bank på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Danske Bank

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom