Danske Bank

Danske Bank setter opp rentene

Del

I takt med utviklingen i markedet setter Danske Bank opp rentene på både utlån og innskudd.

Bakgrunnen for renteendringene er endringer i markedssituasjonen med blant annet økte nivåer i pengemarkedet.

- I lys av at Norges Bank nylig besluttet å heve styringsrenten, og gitt utviklingen i pengemarkedsrentene, har Danske Bank besluttet å justere opp renten på lån og på bankinnskudd. Rentene har nå vært lave over lang tid, og at de nå etter hvert kommer forsiktig opp vil dermed være naturlig, sier Trond Mellingsæter, leder av Danske Bank i Norge.

Økningen blir på inntil 0,25 prosentpoeng for utlån og innskudd, og betyr at ny listepris for Boliglån Ung blir 2,45 % og for Boliglån 80 % over 2 millioner kroner 2,75%.

 

Øker også innskuddsrentene

Banken øker samtidig rentesatsene på enkelte innskuddsprodukter med inntil 0,25 prosentpoeng.

- Vi vurderer hele tiden markedssituasjon og ønsker fortsatt å være konkurransedyktige på pris, også på innskuddsprodukt som er tilgjengelig for alle våre kunder, sier Mellingsæter.

Beste innskuddsrente i denne kategorien blir Boligsparing for ungdom med 3,40 % nom.

Kontakter

Dokumenter

Om Danske Bank

Danske Bank
Danske Bank
Postboks 4700
7466 Trondheim

08540http://www.danskebank.no

Historien om Danske Banks virksomhet i Norge går tilbake til etableringen av Privatbanken i 1859.

 I dag er banken landets tredje største.

 Våre rundt 1.100 ansatte betjener kunder i personmarkedet og bedriftsmarkedet i tillegg til store institusjonelle kunder fra 28 lokale bankkontor og 4 regionale finanssentre.

 Norge er et av Danske Banks kjernemarkeder.

 Danske Bank er en nordisk universalbank med sterke regionale røtter og tette forbindelser til resten av verden.

 Vi betjener mer enn 3,5 mill. privatkunder, bedriftskunder og institusjonelle kunder og tilbyr – ut over bankaktiviteter – livsforsikrings- og pensjonsprodukter, realkreditt, kapitalforvaltning, eiendomsmeglerservice og leasing.

 Vi er drevet av ønsket om å gjøre viktige finansielle beslutninger og dagligbank enkelt, og vår målsetning er å alltid skape langsiktig verdi for våre kunder, investorer og de samfunn vi er en del av.

 Danske Bank har hovedkontor i København og er notert på Nasdaq Copenhagen

Følg saker fra Danske Bank

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Danske Bank på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Danske Bank

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom