Danske Bank

Danske Bank fortsetter å vokse i Norge

Del

Stadig flere privat- og bedriftskunder velger Danske Bank i Norge, og banken leverer dermed på sin langsiktige strategi om å ta en større posisjon i markedet.

Resultatet ender på 2 247 millioner kroner før skatt og dette er en økning på 56 prosent fra samme periode i fjor. Bankens inntekter øker med ni prosent i samme periode, og dette skyldes i stor grad økte renteinntekter som følge av større utlåns- og innskuddsvolum.

- Det er gledelig at vi kan se tilbake på en ny periode med godt resultat - fra topplinjen til bunnlinjen. Stadig flere velger oss i Norge, og vi fortsetter å levere verdi for kundene våre. Resultatet vårt gjenspeiler også at norsk økonomi er styrket, og at vi ser lysere tider for olje og offshore-industrien enn for ett år siden, sier landssjef Trond F. Mellingsæter.

Flere nye kunder
Banken har utlånsvekst fra samme periode i fjor på åtte prosent, og vokser dermed mer enn markedet i både privat- og bedriftsmarkedet. Nye Trøndelag fylkeskommune, Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge er eksempler på bedriftskunder som har valgt Danske Bank som hovedbankforbindelse, og dette bidrar til innskuddsvekst på 33 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Bedriftsmarkedet har hatt svært god utvikling både finansielt og på kundetilfredshet så langt i år. Kombinasjonen av nye kunder og større aktivitet hos eksisterende kunder har gitt en vekst i utlånsvolumet og økte markedsandeler. I tillegg har vi igjen tatt grep for norske boliglånskunder og satt ned boliglånsrenten, og vist oss som en utfordrer i det norske markedet, sier Mellingsæter.

Flere enkle kundeløsninger
Danske Bank skal levere produkter og tjenester som forenkler kundenes hverdag, og banken tar stadig grep for å tilby attraktive og mer skreddersydde løsninger. Et godt eksempel er Lommepenger, en app utviklet for foreldre og barn.  

- Vi er på tå hev for å innfri på kundenes atferd og forventninger, og har i løpet av kort tid inngått en distribusjonsavtale med Vipps og lansert ny mobilbank med flere smarte funksjoner. Vi er også først ute i markedet med å tilby en skreddersydd digital løsning for barn, som gjør det enklere for foreldre å holde oversikt over barnas forbruk, samtidig som barna lærer verdien av penger, avslutter Mellingsæter


Nøkkelord

Kontakter

Tina Berggård, Pressesjef i Danske Bank Norge
Tina.berggard@danskebank.no
+ 47 472 58 919

Dokumenter

Om Danske Bank

Danske Bank
Danske Bank
Postboks 4700
7466 Trondheim

08540http://www.danskebank.no

Historien om Danske Banks virksomhet i Norge går tilbake til etableringen av Privatbanken i 1859.

I dag er banken landets tredje største.

Våre 960 ansatte betjener kunder i personmarkedet og bedriftsmarkedet i tillegg til store institusjonelle kunder fra 26 lokale bankkontor og fire regionale finanssentre. Norge er et av Danske Banks kjernemarkeder.

Danske Bank er en nordisk universalbank med sterke regionale røtter og tette forbindelser til resten av verden.

Vi betjener mer enn 3,4 mill. privatkunder, bedriftskunder og institusjonelle kunder og tilbyr – ut over bankaktiviteter – livsforsikrings- og pensjonsprodukter, realkreditt, kapitalforvaltning, eiendomsmeglerservice og leasing. Vi er drevet av ønsket om å gjøre viktige finansielle beslutninger og dagligbank enkelt, og vår målsetning er å alltid skape langsiktig verdi for våre kunder, investorer og de samfunn vi er en del av.

Danske Bank har hovedkontor i København og er notert på Nasdaq Copenhagen

Følg saker fra Danske Bank

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Danske Bank på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Danske Bank

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom