Samferdselsdepartementet

Dale på uformelt EU-ministermøte om trafikksikkerheit og miljøvenleg transport

Del

– Samarbeid på tvers av landegrensene er viktig for å styrke trafikksikkerheita og realisere det grøne skiftet i transportsektoren. Dette må vi klare samstundes som vi legg til rette for betre framkome for folk og næringsliv. Noreg ligg heilt i front i arbeidet med trafikksikkerheit, og regjeringa har som ambisjon å halvere utsleppa frå transportsektoren innan 2030, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Det austerriske EU-formannskapet er vertskap for det uformelle transport- og miljøministermøte i Graz 29. og 30. oktober. På agendaen står mellom anna lågutsleppsmobilitet og trafikksikkerheit.

Graz-erklæringa vedtatt
Ministrane har vedtatt Graz-erklæringa «Starting a new era: Clean, safe and affordable mobilty for Europe» [lenkje til erklæring]. Erklæringa oppmodar til ei strategisk og heilskapleg tilnærming for å gjere mobiliteten i Europa meir miljøvennleg, meir tilgjengeleg, sikrare og rimelegare for folk og næringsliv.  

Rask introduksjon av nullutsleppskjøretøy og ikkje-fossilt drivstoff er tråd med regjeringas mål. Graz-erklæringa har òg fokus på sikker og inkluderande mobilitet. EU la i mai 2018 fram ei kunngjering om ny trafikksikkerheitsstrategi for perioden 2020 –2030. I kunngjeringa blir null-visjonen og konkrete måltall for hardt skadde omtalt som svært viktig.

- Vi treng auka europeisk merksemd om trafikksikkerheit. Noreg har kome langt i dette arbeidet, og vi deler gjerne våre erfaringar. Introduksjon av tryggare bilar og ny teknologi er viktige drivarar for å gjere ferdselen på vegen tryggare, seier samferdselsministeren.

Les erklæringa her.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

78,5 millionar kroner til meir sykling og gåing på fylkeskommunale og kommunale vegar i 20197.1.2019 12:02Pressemelding

- Vi ønsker å legge til rette for at fleire tar beina fatt eller syklar når dei har høve til det. Da skaper vi betre mobilitet og miljø, i tillegg til betring av folkehelsa. Regjeringa må sørge for at infrastrukturen er på plass slik at fleire synes det er både trygt og attraktivt. For 2019 fordeler vi 78,5 millionar kroner for å støtte opp om tiltak og prosjekt fylkeskommunane og kommunane har ansvaret for, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom