Landbruks- og matdepartementet

Dale inviterer jordbruket til møte om tørke og avlingssvikt

Del

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterer Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag til eit møte måndag 23. juli for å gå gjennom situasjonen med tørke og avlingssvikt, og korleis jordbruket samarbeider for å sikre størst mogleg avling.

Tid: Måndag 23. juli kl 15.00
Stad: Landbruks- og matdepartementet, Teatergata 9/R6 Oslo
Pressetreff: kl 16.00

Kontakt: Kaja Godager, mobil: 919 19 893

Media som ønskjer å fotografere ved oppstart av møtet, møter i resepsjonen R6 seinast kl 14.45. Det blir pressetreff i resepsjonen R6 klokka 16.00. 

Den langvarige tørken og varmt vér har i sommar gitt stor avlingssvikt over store delar av landet. Mange bønder har problem med å skaffe nok fôr til dyra sine. Dale peker på viktigheten av at statleg regelverk ikkje er til hinder for at bøndene kan gjere naudsynte tilpassingar for å skaffe meir dyrefôr.

Landbruks- og matdepartementet sendte 6. juli brev til Landbruksdirektoratet med ein del presiseringar og tiltak. Bønder som får avlingsskade og haustar umogen korn skal ikkje tape økonomisk. Saker om avlingsskadeerstatning skal handsamast enkelt og raskt. Det skal vere tilstrekkeleg med folk i kommunane og hjå fylkesmennene til å sørge for utbetaling i løpet av 2018. Frå 13. juli er det åpna for tollfri import av høy og halm. Desse tiltaka er følgt opp av Landbruksdirektoratet og Mattilsynet.

Nøkkelord

Kontakter

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling12.3.2019 14:04:29 CETPressemelding

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la i dag fram strategien " Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling" på Moelven Industrier ASA. Det er regjeringas strategi for auka forskings-, utviklings- og innovasjonsaktivitet i skog- og trenæringa. Den skal og stimulere etterspørselen etter grøne, trebaserte produkt. Landbruks- og matdepartementet vil leggje til rette for at det blir etablert eit forum for dialog mellom skog- og trenæringa, relevante forskings- og utdanningsmiljø og sentrale verkemiddelaktørar.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom